Zážitková pedagogika: Porovnání verzí

Velikost nezměněna ,  před 2 měsíci
m
typografie, odkazy
značky: editace z Vizuálního editoru možný spam
m (typografie, odkazy)
 
== Pojetí zážitkové pedagogiky ==
Možností chápání zážitkového vzdělávání je vícero. Může jít o výchova konfrontující účastníky se silnými prožitky v aktivitách, které v sobě obsahují určitý stupeň rizika a dobrodružství, o motivaci mladých lidí k sebevýchově pomocí nevšedních zážitků nebo o návod na aktivní trávení volného času a překonávání jednotvárnosti všedních dnů. Lze v ní hledat překonávání hranic možností účastníků po stránce tělesné i duševní, sebepoznávání, rozšiřování horizontů, pomoc při hledání místa ve světě či prostor pro sociální učení, získávání důvěry v sebe i v ostatní lidi. Je to jedinečná možnost získávání společných prožitků ve skupině.<ref>NEUMANN, Jan: ''Překážkové dráhy, lezecké stěny a učení prožitkem''. Portál, 1999</ref>
Možností chápání zážitkového vzdělávání je vícero.
Může jít o výchova konfrontující účastníky se silnými prožitky v aktivitách, které v sobě obsahují určitý stupeň rizika a dobrodružství, o motivaci mladých lidí k sebevýchově pomocí nevšedních zážitků nebo o návod na aktivní trávení volného času a překonávání jednotvárnosti všedních dnů. Lze v ní hledat překonávání hranic možností účastníků po stránce tělesné i duševní, sebepoznávání, rozšiřování horizontů, pomoc při hledání místa ve světě či prostor pro sociální učení, získávání důvěry v sebe i v ostatní lidi. Je to jedinečná možnost získávání společných prožitků ve skupině.<ref>NEUMANN, Jan: ''Překážkové dráhy, lezecké stěny a učení prožitkem''. Portál, 1999</ref>
 
Zážitková pedagogika je účinná především ve formaci afektivní (emocionální) a konativní (výkonové) stránky osobnosti. Implementace ryze kognitivních prvků (poznání, vzdělávání v užším smyslu) je obtížná, nicméně myslitelná.
Se zážitkovým vzděláváním souvisí pojem ''zážitkové učení'', které se zaměřuje na učící proces jednotlivce (na rozdíl od zážitkového vzdělávání, které popisuje interaktivní proces mezi učitelem a žákem). Učení zážitkem je založeno na aplikaci cyklů učení zážitkem – posloupností jednotlivých kroků, z nichž první je obvykle akce, zážitek, prožitek. Podle ''Kolbova modelu'' probíhá učení zážitkem ve čtyřech důležitých krocích:
# zážitek získaný při řešení úkolu (aktivity)
# reflexe - zpětné ohlédnutí, ve kterém dojde k sumarizaci a zhodnocení jednotlivých kroků při řešení
# zobecnění získaných poznatků a tvorba konceptu
# aktivní experiment na základě vytvořeného konceptu
''Rozšiřování komfortní zóny'' je mechanismus učení předpokládající u každého jedince balík zkušeností, umožňujících mu snadnou orientaci a správné řešení určitého kvanta situací a problémů. Naopak situace za touto „zónou pohodlí“ jsou mu nepříjemné, ohrožují jej. Pokud se jedinec dostane v simulované situaci do zdánlivého (subjektivního) nebezpečí, nepohody, kterou ovšem zvládne (neboť je tak vystavěna), rozšíří se jeho komfortní zóna o tuto zkušenost. V běžném životě pak v obdobné nebo strukturou podobné situaci nepociťuje nepříjemnost a obavy. Jde o jakýsi model „naočkování“.
 
=== '''Příklady zážitkového učení''' ===
Celosvětově rozšířenou formou zážitkového učení jsou science centra, kde je kladen důraz na interaktivní předvádění různých vědeckých faktů. Obchodní názvy obsahují např. "[[Science center|'''science center''']]", "science centrum", "zážitkový science park" atp.
 
== Oblasti a formy zážitkového vzdělávání ==
 
=== Workshop ===
Obvyklým formátem zážitkového kurzu je facilitovaný [[workshop]]. Je to formát vzdělávací aktivity, při které [[facilitátor]] vede program tak, aby prostřednictvím různých technik ([[brainstorming]], [[priorizace]], [[Mentální mapa|mentální mapy]], cizí oči aj.) účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi. Tato interaktivní forma je velmi vhodnou formou pro další vzdělávání, prohlubování znalostí a vzájemné sdílení zkušeností. ''Facilitace'' znamená usnadňování komunikace ve skupině. Facilitátor celé jednání řídí po stránce procesní a dává tím účastníkům možnost plně se soustředit na věcnou stránku problému - na jeho řešení.
 
=== Outdoor trénink ===
* [[Technická univerzita v Liberci]] – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická{{Fakt/dne|20110331102313}}
* [[Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem]] – Pedagogická fakulta, obor Aktivity v přírodě{{Fakt/dne|20110331102313}}
* [[Masarykova univerzita]] - [[Filozofická fakulta Masarykovy univerzity|Filozofická fakulta]], [http://www.phil.muni.cz/wupv Ústav pedagogických věd], [https://web.archive.org/web/20170202011238/http://acor.cz/ ACOR - Akademické centrum osobnostního rozvoje], obor [https://web.archive.org/web/20170202011154/http://acor.cz/projekty/zru/o-projektu.aspx Zkušenostně reflektivní učení] (ZRU) a obor [https://web.archive.org/web/20170202025641/http://acor.cz/projekty/zkupp/o-projektu.aspx Zkušenostní učení pro praxi] (ZKUPP)
 
== Odkazy ==
=== Literatura ===
* Jirásek, I. Zážitková pedagogika. Praha: Portál, 2019.
* [[Allan Gintel|Gintel, A.]] a kol. Prázdniny v pohybu. Praha: Mladá fronta, 1980.
* Hanuš, R., Chytilová, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009.
* Holec, O. a kol. Instruktorský slabikář. PŠL, 1994.
* Šálek, Z. a kol. Dones oheň a zvítězíš. Praha: Mladá fronta, 1983.
* Zapletal, M. a kol. Zlatý fond her. Praha: Mladá fronta,1990.
* Zounková, D., Martin, A., Franc, D. Učení zážitkem a hrou - Praktická příručka instruktora. Brno: Computer Press, 2007.
 
=== Související články ===