Přirozená soustava jednotek: Porovnání verzí

Odebráno 185 bajtů ,  před 2 měsíci
(Robot: Opravuji 1 zdrojů a označuji 0 zdrojů jako nefunkční) #IABot (v2.0.8)
! Symbol
! Rozměr
! Hodnota v [[Soustava SI|SI]]<ref name="CODATA">Všechny údaje o konstantách (a z nich vypočtené hodnoty) dlejsou CODATA -z adjustace [[CODATA]] z r. 20142018, viz [http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Category?view=pdfhtml&All+values.x=82&All+values.y=9 dostupné online na webu NIST (anglicky)] a respektující [[nové definice SI|nové definice základních jednotek SI]]. Standardní odchylka vyznačená závorkou se týká posledních dvou platných číslic.</ref>
|-
| [[Rychlost světla]] ve vakuu
| <math>\hbar={h\over 2\pi}</math>
| [[hmotnost|M]][[délka|L]]<sup>2</sup>[[čas|T]]<sup>−1</sup>
| 1,054&nbsp; 571&nbsp;800(13)×10 817…×10<sup>−34</sup> [[joule|J]]·[[sekunda|s]] (přesně)*
|-
| - [[Planckova konstanta]]
| <math>h\,</math>
| [[hmotnost|M]][[délka|L]]<sup>2</sup>[[čas|T]]<sup>−1</sup>
| 6,626&nbsp; 070&nbsp;040(81)×10 15×10<sup>−34</sup> [[joule|J]]·[[sekunda|s]] (přesně)
|-
| [[Gravitační konstanta]], nebo:
| <math>G\,</math>
| [[hmotnost|M]]<sup>−1</sup>[[délka|L]]<sup>3</sup>[[čas|T]]<sup>−2</sup>
| 6,674&nbsp;08 30(3115)×10<sup>−11</sup> [[newton|N]]·[[metr|m]]<sup>2</sup>·[[kilogram|kg]]<sup>−2</sup>
|-
| - racionalizovaná gravitační konstanta
| <math>4\pi G\,</math>
| [[hmotnost|M]]<sup>−1</sup>[[délka|L]]<sup>3</sup>[[čas|T]]<sup>−2</sup>
| 8,386387&nbsp;9017(3919)×10<sup>−10</sup> [[newton|N]]·[[metr|m]]<sup>2</sup>·[[kilogram|kg]]<sup>−2</sup>
|-
| - <math>8\pi</math>-násobek gravitační konstanty
| <math>8\pi G\,</math>
| [[hmotnost|M]]<sup>−1</sup>[[délka|L]]<sup>3</sup>[[čas|T]]<sup>−2</sup>
| 1,677&nbsp;379434(7938)×10<sup>−9</sup> [[newton|N]]·[[metr|m]]<sup>2</sup>·[[kilogram|kg]]<sup>−2</sup>
|-
| [[Boltzmannova konstanta]], nebo:
| <math>k\,</math>
| [[hmotnost|M]][[délka|L]]<sup>2</sup>[[čas|T]]<sup>−2</sup>[[teplota|Θ]]<sup>−1</sup>
| 1,380&nbsp;648&nbsp;52(79)×10 649×10<sup>−23</sup> [[joule|J]]·[[kelvin|K]]<sup>−1</sup> (přesně)
|-
| - dvojnásobek Boltzmannovy konstanty
| <math>2k\,</math>
| [[hmotnost|M]][[délka|L]]<sup>2</sup>[[čas|T]]<sup>−2</sup>[[teplota|Θ]]<sup>−1</sup>
| 2,761&nbsp;2970(16)×10298×10<sup>−23−22</sup> [[joule|J]]·[[kelvin|K]]<sup>−1</sup> (přesně)
|-
| [[Permitivita vakua]], nebo
| <math>\varepsilon_0\,</math>
| [[hmotnost|M]]<sup>−1</sup>[[délka|L]]<sup>−3</sup>[[čas|T]]<sup>2</sup>[[elektrický náboj|Q]]<sup>2</sup>
| 8,854&nbsp; 187&nbsp;817…×10<sup>−12</sup> [[farad|F]]·[[metr|m]]<sup>−1</sup> 8128(přesně)<ref group="pozn.">Přesná hodnota je dána výrazem 4<math>\pi</math>·(299&nbsp;792&nbsp;45813)×10<sup>−2</sup>·10<sup>7−12</sup> [[farad|F]]·[[metr|m]]<sup>−1</sup></ref>
|-
| - [[Coulombův zákon|konstanta Coulombovy síly]]
| <math> \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} </math>
| [[hmotnost|M]][[délka|L]]<sup>3</sup>[[čas|T]]<sup>−2</sup>[[elektrický náboj|Q]]<sup>−2</sup>
| 8,987&nbsp; 551&nbsp;787…×10<sup>9</sup> [[newton|N]]·[[metr|m]]<sup>2</sup>·[[coulomb|C]]<sup>−2</sup> (přesně)<ref group="pozn.">Přesná hodnota je dána výrazem 7923(299&nbsp;792&nbsp;45813)×10<sup>2</sup>·10<sup>−79</sup> [[newton|N]]·[[metr|m]]<sup>2</sup>·[[coulomb|C]]<sup>−2</sup></ref>
|-
| [[Elementární náboj]]
| <math>e\,</math>
| [[elektrický náboj|Q]]
| 1,602&nbsp; 176&nbsp;6208(98)×10 634×10<sup>−19</sup> [[coulomb|C]] (přesně)
|-
| Hmotnost [[elektron]]u
| <math>m_\mathrm{e}\,</math>
| [[hmotnost|M]]
| 9,109&nbsp; 383&nbsp;56 7015(1128)×10<sup>−31</sup> [[kilogram|kg]]
|-
| Hmotnost [[proton]]u
| <math>m_\mathrm{p}\,</math>
| [[hmotnost|M]]
| 1,672&nbsp; 621&nbsp;898 923 69(2151)×10<sup>−27</sup> [[kilogram|kg]]
|}
(*) Přesná hodnota je dána definicí a je vyjádřitelná s libovolným počtem platných číslic.
 
V žádném systému však nelze normalizovat všechny tyto konstanty současně, aniž bychom se dopustili sporu v definici. Například jednotkou hmotnosti nemůže být současně hmotnost [[proton]]u i hmotnost [[elektron]]u. Navíc žádná volba jednotek nemůže změnit hodnotu ''[[bezrozměrná veličina|bezrozměrných]]'' fyzikálních konstant. Mezi ně patří [[konstanta jemné struktury]], jejíž hodnota <math>\alpha\,</math> = 0,007&nbsp; 297&nbsp; 352&nbsp;5664 5693(1711)<ref name="CODATA" /> je fundamentální vlastností [[elektromagnetická interakce|elektromagnetické interakce]]. Proto není možné současně normalizovat ''všechny'' 4 konstanty, které jsou svázány definičním vztahem <math>\alpha\,</math>.
: <math>\alpha = {e^2 \over 4\pi\varepsilon_0\hbar c }</math>
Obvykle volíme za jedničkové tři z hodnot <math>c\,</math>, <math>\hbar</math>, <math>e\,</math> nebo <math>(4\pi)\varepsilon_0\,</math>. Hodnota čtvrté z nich závisí jednoduchým způsobem na <math>\alpha\,</math>.