Wikipedista:Michal Bělka/Pískoviště: Porovnání verzí

 
== Architektura ==
Nová synagoga byla obdélného tvaru se sedlovou břidlicovou střechou. Hladké stěny s pískovcovou římsou zdobila okna zvýrazněná (rovněž pískovcovími) profilovanými šambránami, na straně někdejšího městského příkopu objekt podpíraly tři zděné opěráky.<ref name="soupis" /> Synagoga měla vchod z ulice i ze dvora, k její západní straně přiléhal byt správce a zimní podlitebna.<ref name="kopecka" />
Všechno bude.
 
Interiér prosvětlovaly tři páry segmentově sklenutých oken. Chrámovou loď kryla valená klenba s výsečí nad okny, kterou nesly pilastry s římsovitými hlavicemi. Štuková výzdoba klenby pracovala s motivy čtyřkruhových rámů, kruhů a elips. Kruchta byla kryta ploše.<ref name="soupis" />
 
V synagoze stálo 228 číslovaných lavic pro muže a stejný počet rovněž pro ženy.<ref name="kopecka" /> Vyvedeny byly moderně a bez ozdob. Lavice bývaly soukromým majetkem evidovaným v úředních knihách, židé dědili z generace na generaci, prodávali i zastavovali.<ref name="soupis" />
 
=== Svatostánek ===
 
== Zánik synagogy ==