Sušárna: Porovnání verzí

Přidáno 49 bajtů ,  před 10 měsíci
pravopis, typo
m (Robot: přidáno {{Autoritní data}}; kosmetické úpravy)
(pravopis, typo)
 
Rozdělení druhů sušáren podle funkčních charakteristiky:<ref>Kalus, Vlastislas: Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit. Diplomová práce. Mndelova univerzita, Agronomická faktulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Brno, 2010. 86 stran</ref>
 
=== Podle druhu použitého sušícíhosušicího média ===
* sušení vzduchem - teplovzdušná sušárna
* sušení spalinami - spalinová sušárna
* sušení inertním plynem - inertní sušárna
* sušení přehřátou párou - sušárna s přehřátou párou
 
=== Podle provozního tlaku ===
* sušárna se stálým tlakem
* sušení za pulzujícího atmosférického tlaku - pulzační sušárna
* sušení za vakua - vakuová sušárna
* sušení za přetlaku - přetlaková sušárna
 
=== Podle převládajícího způsobu sdílení tepla ===
* konvekční sušení (nepřímé) - konvenční sušárna
* kontaktní sušení (přímé) - kontaktní sušárna
* sálavé sušení - sálavá sušárna
* dielektrické sušení - dielektrická sušárna
* odporové elektrické sušení - odporová sušárna
* ultrazvukové sušení - ultrazvuková sušárna
* mikrovlnné sušení – mikrovlnná sušárna
* ultrazvukové sušení - ultrazvuková sušárna
* mikrovlnné sušení – mikrovlnná sušárna
 
=== Podle způsobu proudění sušícíhosušicího média ===
* sušení ofukováním - sušícísušicí medium proudí podél materiálu za existence mezní vrstvy.
* sušení profukováním - sušícísušicí medium proudí vrstvou sušeného materiálu.
* sušení impaktní - sušícísušicí medium proudí kolmo na povrch sušeného materiálu - mezní vrstva se rozruší.
* v proudu - sušený materiál je proudem sušícíhosušicího média unášen nebo přibrzďován a je jím zcela omýván.
* sušení fluidní - sušený materiál se vznáší v proudu sušícíhosušicího média.
 
=== Podle pohybu materiálu ===
* sušený materiál je při sušení v klidu nebo občasném pohybu (roštová sušárna skříňová (komorová) sušárna)
* zdrojem pohybu sušeného materiálu je jeho potenciální energie (sesypná sušárna)
* zdrojem pohybu sušeného materiálu je hlavně kinetická energie sušícíhosušicího média (proudová sušárna, fluidní sušárna, rozprašovací sušárna)
* s mechanickým pohybem (pohyb sušeného materiálu zajišťuje mechanické dopravní zařízení):
** lineární pohyb (sušárna pásová, válečková, řetězová, šneková, vibrační, hrabadlová)
** rotační pohyb (pohyb sušeného materiálu zajišťuje otáčení sušícíhosušicího prostoru: kontaktní - sušárna talířová, válcová; konvekční - bubnová,trubková)
 
=== Podle povahy provozu ===
* sušení periodické - periodická sušárna
* sušení kontinuální - kontinuální sušárna
 
=== Podle způsobu instalace ===
Typy sušáren pro dřevařský průmysl:
* ''Konvenční sušárna'' – Vzduch se v sušárně zahřívá a cirkuluje přes proložené řezivo. Teplota a vlhkost vzduchu se pomalu zvyšuje. Jakmile dosáhne požadovaných hodnot, v závislosti na druhu vysoušeného dřeva, spustí počítač řízenou ventilaci. Část teplého, vlhkého vzduchu je odváděna ven. Díky vzniklému podtlaku nasaje sušárna stejné množství čerstvého vzduchu, jaké vypustila. Tento venkovní vzduch se smíchá s vlhkým teplým vzduchem v sušárně, zahřívá se, klesá jeho relativní vlhkost a je připraven přijmout páru odpařenou ze dřeva. Tento cyklus se neustále opakuje, dokud dřevo nedosáhne požadované konečné vlhkosti.
* ''Kondenzační sušárna'' – V tomto případě dochází k náhlému a velmi rychlému zchlazení. Vzduch pak již neobsahuje stejné množství vlhkosti, jaké obsahoval v teplém stavu. Kondenzáty, které se při tom uvolní, jsou odváděny pryč pomocí záchytné nádoby z nerezové oceli. Celková kapacita, která se má ochladit a instalovaná elektrická kapacita, se v kondenzoru mění na teplo, které je vypouštěno do sušárny. Při porovnání s konvenčním sušícímsušicím procesem je výsledkem výrazné snížení spotřebované energie.
* ''Parní sušárna'' – Ve chvíli, kdy sušícísušicí medium dosáhne teploty okolo 100&nbsp;°C, změní se klima v sušárně na nasycenou páru. Pokud se pára nadále zahřívá, dojde k jejímu přehřátí a voda, která se vypařila ze dřeva, se začne vařit. Dokud je obsah vlhkosti ve dřevě vyšší než nasycený bod vlákna, bude teplota dřeva shodná s teplotou vařící vody (100&nbsp;°C). Tento 'varný efekt' způsobí ve dřevě lehký přetlak, přirovnatelný k tlaku v hrnci, ve kterém se vaří voda a jeho poklička se lehce nadzvedává. Přetlak ve dřevě zvětšuje přesun vlhkosti z jeho jádra na povrch a zrychluje tak proces sušení.
 
=== Potravinářský průmysl ===
{{Podrobně|Sušárna ovoce}}
V ovocnářsky rozvinutých oblastech ([[České středohoří]], [[Podkrkonoší]], východní Morava) se [[ovoce]] sušilo v samostatných sušárnách ovoce již od [[17. století]]. V současnosti se kromě ovoce, [[Zelenina|zeleniny]], [[Houby|hub]] a dalších [[Potravina|potravin]] a [[Cukrovinka|cukrovinek]] se suší celá řada dalších produktů (např. [[mléko]], [[droždí]], [[pivní kvasinky]] apod.). Průmyslové sušárny pro tyto účely užívají různé typy průmyslově vyráběných sušiček a sušícíchsušicích linek a také různé sušícísušicí techniky. Patří sem například [[konvekce]] a [[adsorpce]], případně jejich kombinace.
 
=== Farmaceutický průmysl ===
Výrobky z papíru a keramiky jsou velmi citlivé na vlhkost a proto je k jejich ošetření nezbytný proces sušení ve speciálně uzpůsobených sušárnách.
 
== ReferenceOdkazy ==
=== Reference ===
<references />
 
=== Související články ===
* [[sušičkaSušička]]
* [[sušeníSušení]]
* [[suchoSucho]]
* [[praníPraní prádla]]
 
{{Autoritní data}}