Seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii: Porovnání verzí