Otevřít hlavní menu

Změny

# Opatření dle bodů 1 a 4 trvají po 2 roky od přijetí. Opatření dle bodu 2 trvá do odvolání, stejně tak doporučení dle bodu 5 (nedojde-li k aktivaci sankčního bodu 6). Opatření dle bodu 6 potrvá po 2 roky od jeho případné aktivace; nedojde-li v průběhu této doby k žádnému zablokování za jeho porušení, dojde po skončení jeho účinnosti také k ukončení doporučení dle bodu 5.
 
Předložil --[[Wikipedista:Bazi|Bazi]] ([[Diskuse s wikipedistou:Bazi|diskuse]]) 4. 4. 2019, 12:21 (CEST)
 
==== Zdůvodnění návrhu ====
Zdůvodnění: Jak jsem uvedl v dřívějším vyjádření, považuji stávající opatření nikoli jen za selhávající, jak zaznělo v nálezu AV, nýbrž přímo za přitěžující. Revizi si proto zaslouží. Ve svém návrhu ponechávám body, které dosud patrně nezpůsobovaly obtíže (1 a 2). Naopak hlavní problematický bod týkající se „vzájemného nereagování“ navrhuji nahradit jinými opatřeními. Ta by měla přispět jednak k tomu, že ani mimo diskusní prostor nebude docházet k rychlé eskalaci sporů formou revertačních válek (proto navrhuji individuální zpřísnění revertačního pravidla). Zároveň by měla uvolnit dosud zapovězený prostor základních nástrojů řešení sporů, tedy diskusí - tak aby bylo možné jednoduché záležitosti (typu [https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskuse_k_Wikipedii:%C4%8Cl%C3%A1nek_t%C3%BDdne/2018/37&oldid=14963296]) vyřešit diskusí, zároveň však aby nedocházelo k rychlé eskalaci sporů tím, že bude vynechána fáze diskusní a rovnou se přejde k nástrojům většího kalibru.
 
 
Odlišný režim pro blokování v případě revertů navrhuji čistě s ohledem na správce, aby mohli snáz intuitivně postupovat podle běžného pravidla 3RR a nezaplétali se zbytečně do výpočtu náležité délky bloku. Revertační války jsou právě situace, kdy je vhodný co nejrychlejší správcovský zásah, aby byla revertační válka přerušena pokud možno už v jejím průběhu, proto by měl být správcovský zásah tímto usnadněn. Zároveň doufám, že jsem působnost toho zpřísnění pro reverty v bodě 4 vysvětlil srozumitelně a jednoznačně tak, aby se vztahovalo jen na ''vzájemné'' reverty, ne aby byla oběma uživatelům omezena možnost revertovat v jiných případech. S pozdravem --[[Wikipedista:Bazi|Bazi]] ([[Diskuse s wikipedistou:Bazi|diskuse]]) 4. 4. 2019, 12:21 (CEST)
 
==== Hlasování o návrhu ====
 
== Vyjádření arbitrů ==