Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 8 bajtů ,  před 1 rokem
všechny formy života si jsou víceméně příbuzné
Většina současných [[Tělní plán|tělních plánů]] živočišných těl se poprvé objevila až u kambrijských živočichů a ne u ediakarské fauny. Zdá se, že kambrijské organismy plně nahradily organismy dominující během ediakary, stále však o tom probíhají debaty. Existuje několik hypotéz, proč ediakarská fauna z fosilních záznamů vymizela, včetně měnícího se prostředí, nástupů predátorů či konkurence jiných forem života. Jedna hypotéza tvrdí i to, že ediakarská fauna mohla dále prosperovat, pouze již okolní podmínky zabraňovaly její fosilizaci.
 
Zařazení ediakarské fauny do [[Fylogenetický strom|fylogenetického stromu]] se ukázalo býti náročné. Není dokonce ani prokázáno, že se jednalo o [[živočichové|živočichy]]. Mohlo jít také o [[lišejník]]y, [[řasy]], [[Protisté|protisty]] známé jako Foraminifera, [[houby]], mikrobiální kolonie či hypotetický mezistupeň mezi rostlinami a živočichy. Stavba těla a návyky některých druhů (například ''[[Funisia dorothea]]'') vykazuje podobnost s [[houbovci]] (Porifera) nebo [[žahavci]] (Cnidaria), rod ''[[Kimberella]]'' se podobá [[měkkýši|měkkýšům]] (Mollusca). U některých z tvorů se mohla vyvinout [[bilaterální symetrie]] (jedná rovina souměrnosti), i když to je kontroverzní. Většina makroskopických ediakarských fosilií je stavbou těla odlišná od pozdějších živočišných forem: připomínají disky, trubky či baňky. Vzhledem k obtížnosti stanovení evolučních vztahů mezi těmito tvory a současnými organismy někteří paleontologové usoudili, že představují zvláštní vyhynulou linii, která není blízce příbuzná žádným jiným tvorům. Navržena byla vlastní říše Vendozoa (nyní přejmenována na [[Vendobionta]]). Pokud ediakarská fauna nazanechala žádné potomky, její vývoj by mohl být považován za „neúspěšný experiment” v evoluci mnohobuněčného života.
 
== Objev ==