Otevřít hlavní menu

Změny

Velikost nezměněna, před 1 rokem
bez shrnutí editace
 
== Literární činnost ==
Miroslav Malovec je aktivní také na poli [[literaturaLiteratura|literatury]]. Svými překlady [[českáČeská literatura|českých děl]] do esperanta se snaží seznamovat esperantisty z jiných zemí s českou kulturou (spoluautor překladu románu ''Světlo v temnotách'' [[František Kožík|Františka Kožíka]] ([[1992]]), povídek [[Jaroslav Hašek|Jaroslava Haška]] ''Nejen voják Švejk'' ([[1994]]), poezie české básnířky [[Věra Ludíková|Věry Ludíkové]] ''Ekaŭdi la animon / Uslyšet duši'' ([[1998]], dvojjazyčné česko-esperantské vydání) či dvou básní pro esperantský překlad knihy ''[[Deník mého bratra]]'' [[Chava Pressburgerová|Chavy Pressburgerové]]).
 
Spolupracoval také na několika původně cizojazyčných knihách, které byly buďto přímo z esperanta, nebo jeho prostřednictvím přeloženy do češtiny a vydány v [[Česko|České republice]] (''Interlingvistika (Cesty k odborné literatuře)'' [[Německo|německého]] [[interlingvistikaInterlingvistika|interlingvisty]] [[Detlev Blanke|Detleva Blankeho]] ([[2004]]) či filozofické dílo [[Bruno Vogelmann]]a ''Nový realismus'' ([[1996]]).
 
Je také autorem několika původních děl [[esperantskáEsperantská literatura|esperantské literatury]] a esperantských příruček (''Esperantsko-český'' ([[1995]]) a ''Česko-esperantský'' ([[1998]]) ''slovník'', ''Gramatika Esperanta'' ([[1988]], [[2000]]) či ''Základní česká konverzace'' (vydaná při příležitosti 81. [[Světový kongres esperanta|Světového esperantského kongresu]] v [[Praha|Praze]] [[1996]]).
 
Systematicky pracuje na [[Ochrana digitálních dokumentů|digitalizaci]] veškeré esperantské literatury vydané od roku [[1887]] v českých zemích a počítačovém zpracování pozůstalostí významných esperantistů a je správcem knihovny [[Klub esperantistů v Brně|Klubu esperantistů v Brně]].
 
== Činnost ve Wikipedii ==
[[Soubor:Miroslav Malovec kaj Chuck Smith en Vieno 2017-09-24.jpg|thumb|right|Inciátoři české Wikipedie Miroslav Malovec a Chuck Smith v [[Mezinárodní esperantské muzeum|Muzeu esperanta]] ve [[Vídeň|Vídni]] 24. září 2017]]
Jméno Miroslava Malovce je úzce spojeno se vznikem a počátky [[Česká Wikipedie|české Wikipedie]] – právě on vytvořil na popud tvůrce [[Esperantská Wikipedie|esperantské Wikipedie]] [[Chuck Smith|Chucka Smithe]], se kterým se seznámil na 10. ročníku [[Konference o užití esperanta ve vědě a technice]] v [[Dobřichovice|Dobřichovicích]], první překlad hlavní stránky internetové encyklopedie [[Wikipedie]] do [[čeština|češtiny]] (z [[esperantoEsperanto|esperanta]]) a stal se jejím prvním správcem. Věnoval a věnuje se však zejména esperantské Wikipedii.<ref>{{Citace elektronického periodika
| titul = Nikde se nedají opravit chyby tak snadno jako na Wikipedii
| periodikum = Wikimedium