Bible: Porovnání verzí

Odebráno 4 080 bajtů ,  před 2 lety
→‎Pohled na Bibli dle ne-křesťanů: smazán vlastní výzkum ze 2/3 nepřijatelně refován přímo biblí, toto nereprezentuje významný většinový/menšinový názor
(Verze 15233126 uživatele Anti-Bible (diskuse) zrušena)
(→‎Pohled na Bibli dle ne-křesťanů: smazán vlastní výzkum ze 2/3 nepřijatelně refován přímo biblí, toto nereprezentuje významný většinový/menšinový názor)
 
Prohloubené porozumění - přímo naplnění - Božího zákona přinesl [[Ježíš Kristus]] společně s pozváním do [[Království Boží|Božího království]] pro ty, kdo v Něj věří. Nově tak přinesl milost, odpuštění a slitování proti požadavkům Zákona (Mojžíšova)pro ty, kteří Zákon uznali a pro něž Zákon existuje (zákon existuje proto, aby si lidé uvědomili, kde až je hranice „dobra“, „dokonalosti“ a že jí nemohou vlastními silami ani skutky nikdy dosáhnout, a proto potřebují odpuštění, které je, podle křesťanství, Boží milostí dovedeno k dokonalosti). Svou [[ukřižování|smrtí]] a svým [[vzkříšení]]m získal Ježíš pro ty, kdo v něho uvěřili, záchranu a [[smíření]] s Bohem. Ježíš Kristus si vyvolil své učedníky, [[apoštol]]y, a na nich zbudoval nový Boží lid (církev), který s nadějí očekává Ježíšův příchod na konci časů a naplnění jeho zaslíbení.
 
=== Pohled na Bibli dle ne-křesťanů ===
{{Vlastní výzkum|část}}
Většina lidí na světě (okolo 70 %{{zdroj?}}) má ovšem za to, že Bible inspirovaná Bohem není. Podle těch informovanějších z nich je Bible sbírkou desítek různých teologických spisů od desítek autorů, píšících ve velmi rozdílných historických obdobích a kontextech. Tito většinou nijak spolu nepropojení autoři ve svých spisech reflektovali ''své'' názory a ''své'' víry o světě a o Bohu, přičemž tyto názory a víry se často výrazně lišily. O žádném uceleném poselství tak nelze příliš mluvit. Pro tento závěr podle nich svědčí mimo jiné následující argumenty:
 
1) v některých pasážích v Bibli Bůh nařizuje Izraelcům vybít sousední národ včetně žen a dětí.<ref>Numeri 31:2,7-12, 15-18</ref><ref>1 Samuelova 15:2-3</ref><ref>Ezechiel 35:7-9</ref><ref>Jozue 8:1-29</ref><ref>Jozue 6:16,20-21</ref> Nezdá se pravděpodobné, že by Bůh inspiroval a „autorizoval“ sepsání textu, který o něm tvrdí, že toto žádal.
 
2) v obsáhlých pasážích, zabírajících i několik kapitol, jsou líčeny jako historické (včetně podrobností, jako např. přesné rozměry Archy<ref>Genesis 6:14-22</ref>) události, které se nikdy nestaly (celosvětová potopa<ref>Genesis 6-9</ref>, rozrůznění jazyků po zboření Babylonské věže <ref>Genesis 11:7</ref>). Není přitom zjevný ani alternativní, metaforický výklad těchto kapitol. Historické vysvětlení (že totiž autoři těch textů věřili, že píší o reálných událostech, tak jak se tradovalo v jejich kulturním okruhu) se tak jeví jako pravděpodobnější, než že sepsání těchto kapitol inspiroval Bůh.
 
3) Izraelské náboženství dle Bible bylo obětním kultem. Jádrem jejich náboženství bylo rituální obětování plodin či zvířat svému bohu Yahwemu. Celá jedna kniha Mojžíšova (Leviticus) je věnována tomu, co, kdy, a jak přesně Yahwemu obětovat, a co naopak nikoliv. Nezdá se pravděpodobné, že by skutečný Bůh inspiroval sepsání takového textu, ve kterém tyto oběti explicitně žádal.
 
4) Biblický Bůh mění lidi v solné sloupy<ref>Genesis 19:26</ref>, soutěží s Egyptskými čaroději v začarování hole v hada<ref>Exodus 7:10-12</ref>, způsobuje pršení žab z nebe, mění vodu v Nilu v krev, slavně vítězí nad mořskými (Leviathanem)<ref>Žalm 74:14</ref> i pozemskými (Behemothem) obludami. Nezdá se příliš pravděpodobné, že by skutečný Bůh inspiroval sepsání textu, který jej takto popisuje.
 
5) Portrét Ježíše, klíčové postavy Nového Zákona, se mezi jeho různými spisy významně liší (např. Jan vs. ostatní evangelia)<ref>EHRMAN Bart D., The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, ISBN-13: 978-0199757534</ref> <ref>EHRMAN Bart D., Jesus, Interrupted:Revealing the Hidden Contradictions in the Bible (And Why We Don't Know About Them)</ref>. Nezdá se pravděpodobné, že by Bůh inspiroval sepsání textů, které by si v podobně zásadních věcech protiřečily.
 
6) Centrální příběh křesťanství nedává z kritického odstupu příliš smysl<ref>LOFTUS John W., Why I Became an Atheist: A Former Preacher Rejects Christianity</ref> (proč MUSEL Ježíš zemřít, abychom mohli být spaseni? V čem vlastně přesně spočívala Ježíšova oběť, když de-facto nezemřel? Jak by mohla smrt jednoho člověka vykoupit hříchy ostatních? A bylo by to tak vůbec správně?) Nezdá se pravděpodobné, že by to Bůh opravdu takto chtěl.
 
7) Předchozí body, brány kumulativně, činí dle autorů mimo křesťanství<ref>DANIELS Kenneth W., Why I Believed: Reflections of a Former Missionary</ref><ref>DAWKINS Richard, Boží blud</ref>hypotézu inspirovanosti Bible Bohem nepravděpodobnou. Tvrdí, že naproti tomu není znám žádný korektní a dostatečně silný argument, tím méně souhrn takových argumentů, které by pravděpodobnost inspirovanosti výrazněji zvýšily.
 
== Biblické překlady ==