Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 24 bajtů ,  před 2 lety
vanatrú, dísítrú a rökkatrú + vymazány nepodložené spekulace
== Víra a pantheon ==
[[Soubor:Mårten Eskil Winge - Tor's Fight with the Giants - Google Art Project.jpg|right|thumb|200px|Thórova bitva proti obrům od [[Mårten Eskil Winge|Mårtena Eskila Wingeho]], 1872]][[Soubor:Amulet Thor's hammer (copy of find from Skåne) 2010-07-10.jpg|right|thumb|200px|Replika historického [[Mjöllni]]ru (neboli „Thórova kladiva“) z období vikingů, jedná se o nejrozšířenější amulet vyznavačů Ásatrú.]]
=== Hlavní proud Ásatrú ===
Členové Ásatrú ('''Ásatrú''' (slovo znamená v překladu „Víra v bohy“) oslavují staré severské (severogermánské) bohy (neboli [[Ásové|Ásy]]) a bohyně (neboli Ásynje), do jejichž rodu spadají také božstva z rodu [[Vanové|Vanů]] a obrů (neboli jötunů, hrímtursů apod.). Vanové a obři jsou religionisty považováni za starší rody (archaičtější typy) božstev (na rozdíl od typicky indoevropských Ásů), kteří byli k Ásům postupně přidruženi. V porovnání s Ásy jsou bohové z rodu Vanů více zaměřeni na přírodu a plodnost, také se od Ásů lišili (dle severských mýtů) odlišnými zvyky a zákony, které však po jejich porážce byly nahrazeny novými. Vanové jsou totiž pravděpodobně reprezentanty staršího společenského uspořádání, které bylo postupně nahrazeno novějším-indoevropským, jež reprezentují Ásové.
 
Podle severských mýtů došlo mezi Ásy a Vany k mýtické válce, která skončila smírem a výměnou rukojmí. Vanové [[Njörd]], [[Frey]] a [[Freya]] byli přijati mezi Ásy (bohy) a jsou od tohoto momentu severskou mytologií označováni také jako Ásové (bohové), podobně jako někteří obři (například [[Loki]], jež je někdy označován také jako „lstivý Ás“, dle mýtů uzavřel s [[Ódin]]em pokrevní bratrství). Existují tedy četné hypotézy o tom, že Vanové a obři mohli být staršími převzatými božstvy staršího (ještě před-germánského) obyvatelstva, které bylo postupně novou indoevropskou (germánskou) populací porobeno a asimilováno.
Ásatrú tedy uctívá všechny severské bohy (Ásy) včetně těch, kteří se dle mýtů k Ásům (bohům) přidali (Vanové a někteří obři), k tomu také náleží nižší božské bytosti jakými jsou například dísy (neboli nižší bohyně jako jsou [[Valkýra|valkýry]] a [[norny]]), [[álfové]] ([[elfové]]), [[Skřítek (mytologie)|skřítci]] a další přírodní bytosti ze severské mytologie a folklóru, též nechybí ani bytosti obávané, jako jsou například obři či [[Skřítek (mytologie)|trollové]] apod.
 
=== Vanatrú, Dísitrú a „Rökkr“Rökkatrú ===
V rámci současného novopohanství vznikla i jiná označení pro alternativní skupiny vyznavačů severské mytologie, jsou to ''Vanatrú'' (víra či důvěra ve [[Vanové|Vany]]), to znamená ty, co ctí především božstva plodnosti, bohatství a magie [[Freya|Freyu]], [[Frey]]e, [[Njörd]]a a někdy také [[Nerthus]] (starogermánská bohyně zmiňovaná [[Tacitus|Tacitem]] – pozn.), která tyto bohy doplňuje a ujímá se role družky-sestry Njörda a matky Freye a Freyi. Druhým označením je ''Dístrú'' (víra či důvěra v [[Dísy]]), které více ctí bohyně osudu, vegetace a smrti [[norny]] a [[valkýry]]. K dísám náleží také bohyně [[Freya]]. Pojem ''Rökkr'' (znamená soumrak) či z něj odvozené ''Rökkatrú'' má zas pro změnu odkazovat k jinému druhu vyznavačů, kteří dávají přednost odvrácené temnější straně severské [[mytologie]], sem náleží spíše záporné božstva a bytosti jako jsou [[Loki]] (dle mýtů přijatý mezi Ásy, avšak zrazující je), [[Fenrir]], [[Angrboda]], [[Jörmungandr]], [[Nidhogg]] a [[Surtr]], kteří v kosmologii hrají převážně negativní, či dokonce destruktivní, úlohy a dle mýtů mají rozpoutat i poslední bitvu s bohy [[Ragnarök]]. V hlavním proudu můžou být pochopitelně tyto postavy přehlíženy a jiní novopohané jim z nějakých důvodů můžou dávat přednost, ať už jsou jejich důvody jakékoli.
Existuje však v dnešní době také odštěpená skupina vyznavačů severského pantheonu, která odmítá Ásy a zaměřuje se výhradně jen na [[Vanové|Vany]], označuje se jako [[Vanatrú]], nicméně ta se však musí spokojit s ochuzeným pantheonem a absencí mýtů, protože v převážné většině severských mýtů figurují Ásové společně s Vany nerozlučně a proto se pro Vanátrú stávají tyto příběhy nepoužitelnými. Vanatrú je skupina, jejíž cílem na rozdíl od většinového Ásatrú není rekonstruovat a praktikovat předkřesťanské náboženství [[Edda|Eddy]], ale spíše se víc přiblížit k religiozitě starších před-indoevropských národů. Vanatrú vzniklo spíše nepochopením severského pojmenování [[Æsir]] pro bohy a je mnohem více založeno na hypotézách než na skutečné historické víře Eddy severských národů, proto není všemi uznávána jako samostatný náboženský směr. Dalším obdobným případem je magický (zbrusu nový) směr zvaný „[[Rökkr]]“ (neboli v překladu „soumrak“), který se podobně jako Vanatrú zaměřuje jen na určitou skupinu bytostí severské [[kosmogonie]] (v tomto případě temné nepřátele bohů), jakými jsou obři a zejména Lokiho potomci, jež se mají dle severské mytologie střetnout během [[Ragnarök]]u (někdy označováno též jako „soumrak bohů“) s bohy a kteří jsou dle antropologie a religionistiky někdy považováni za nespoutané přírodní síly (živly), reprezentanty zla a chaosu, kteří nakonec vše pohltí a světu přinesou zkázu. Proto vyznavači proudu „[[Rökkr]]“ označují někdy svůj směr také jako „temné pohanství“. V obou případech se však jedná o samostatné směry, které se úplně nezakládají na severských Eddách a také klasické Ásatrú (na rozdíl od Vanatrú) nevnímá Vany od Ásů odděleně a temné nepřátele bohů neuctívá (snad jen kromě Lokiho, jehož považují mýty též za Ása-boha).
 
Ať už členové Ásatrú, nebo lidé, kteří sami sebe označují jinak, jsou ve všech případech vyznavači stejné germánské (tj. severské) mytologie a svou verzi polyteistického náboženství budují na základě stejných středověkých pramenů, především to jsou oboje islandské sbírky [[Edda|Eddy]], jež jsou pro rekonstrukci germánského náboženství jakožto jediné záznamy germánských mýtů a náboženských představ seveřanů zcela nepostradatelné, avšak ani ty se neobejdou bez důkladných historických a archeologických zdrojů.
 
== Organizace a politika ==