Azyl: Porovnání verzí

Odebráno 123 bajtů ,  před 5 lety
m
WPCleaner v1.37 - Opraveno pomocí WP:WCW (Externí odkaz bez popisu - Opravy pravopisu a typografie)
(revert)
m (WPCleaner v1.37 - Opraveno pomocí WP:WCW (Externí odkaz bez popisu - Opravy pravopisu a typografie))
Podle článku 43 [[Listina základních práv a svobod|Listiny základních práv a svobod]] poskytuje [[Česko|Česká republika]] azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Avšak azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami. Této problematice se dále věnuje [[zákon o azylu]], podle kterého rozhoduje [[Ministerstvo vnitra České republiky]] o zahájení správního řízení a udělení azylu. Azylový zákon navíc obsahuje možnost udělit azyl i z důvodů humanitárních (zdravotní stav žadatele, vysoký věk, zachování celistvosti rodiny). Dalším zákonem který obecně upravuje podmínky pro vstup a pobyt všech cizinců na našem území je [[zákon o pobytu cizinců na území České republiky]]. Další paragrafy tohoto zákona však řeší i možnost poskytnutí azylu osobám, které potřebují dočasnou ochranu. Přesněji řečeno se jedná o ochranu v případě živelné katastrofy na území některého ze sousedních států, kdy jeho občané potřebují dočasné útočiště dokud nejsou následky katastrofy napraveny.<ref>http://www.epravo.cz/top/clanky/azyl-a-uprchlictvi-16414.html</ref>
 
=== Statistiky 2000-20142000–2014 ===
 
Počty žadatelů o azyl na území [[ČR]].<ref>http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-zamirilo-nejmene-uprchliku-dbq-/domaci.aspx?c=A130220_115904_domaci_jj</ref> <ref>http://zpravy.idnes.cz/pocet-zadatelu-o-azyl-v-eu-stoupl-o-polovinu-fmt-/zahranicni.aspx?c=A150320_130927_zahranicni_ert</ref>
 
Počty žadatelů o azyl na území [[ČR]].<ref>http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-zamirilo-nejmene-uprchliku-dbq-/domaci.aspx?c=A130220_115904_domaci_jj</ref> <ref>http://zpravy.idnes.cz/pocet-zadatelu-o-azyl-v-eu-stoupl-o-polovinu-fmt-/zahranicni.aspx?c=A150320_130927_zahranicni_ert</ref>
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|-
 
=== Literatura ===
* Adamová Karolina, Lojek Antonín: ''Zamyšlení nad historií diplomacie a diplomatického azylu'', Praha, Právník 2/2011, 166-180166–180 s. ISSN 0231-6625
* Adamová Karolina, Lojek Antonín: ''České církevní azylové právo 17. a 18. století (Případ Karla Škréty)'', Praha, Aplikované právo 1/2010, 39-4939–49 s. ISSN 1214-4878.
* Čepelka – Jílek – Šturma, ''Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu''. Brno: Masarykova univerzita, 1997 - 2621997–262 s. ISBN 80-210-1493-8.
* Lojek, Antonín: ''K otázce osobní a časové azylové ochrany''. In: Acta historico-iuridica Pilsnensia, Plzeň 2011, s. 155–172. ISBN 908807380354.
* Lojek, Antonín: ''K otázce rakouského azylového práva 16. až 18. století.'' Právněhistorické studie, č. 41/2012,Praha, s. 199-212199–212. ISSN 0079-4929.
* Lojek, Antonín - Brezina, Peter: ''Církevní azyl a intercese''. Bibliotheca Strahoviensis, č. 10/2011, Praha, s. 7-267–26. ISSN 1213-6514.
* Lojek, Antonín: ''Formy azylového práva v raném novověku'', Praha, Právník 3/2010, 273-294273–294 s. ISSN 0231-6625.
* Lojek, Antonín: ''České azylové právo 16. až 18. století; kořeny pozdější úpravy nebo možné inspirace pro současnost?'', Praha: Universita Karlova, Právnická fakulta, 2011, Prameny a nové proudy právní vědy 47, 139 s. ISBN 978-80-87146-43-9.
* Lojek, Antonín, Tobíšek Jiří: ''K otázce poskytování azylu a ochrany židům'', Praha, Právník 7/2011, 680-696680–696 s. ISSN 0231-6625.
* Matoušek, Oldřich. ''Slovník sociální práce''. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008, 271 s. ISBN 978-80-7367-368-0
* {{Citace monografie
}}
* WAGNEROVÁ, Eliška. ''Listina základních práv a svobod: komentář''. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xxv, 906 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-807-3577-506.
* L. V. Wellner, ''Právo azylu''. Praha: Argo, 1997 - 591 s. ISBN 80-7203-162-7.
 
=== Externí odkazy ===