Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 23 bajtů ,  před 3 lety
==== Fotofosforylace ====
[[Soubor:Thylakoid membrane (cs).png|thumb|right|350px|Schéma [[Biologická membrána|membrány]] [[thylakoid]]ů.]]
[[Fotofosforylace]] je děj, při kterém se pomocí [[Chemiosmotická teorie|protonového gradientu]] (rozdílných koncentrací H<sup>+</sup> mezi [[stroma]]tem a [[thylakoid|thylakoidní dutinou]]) syntetizuje [[Adenosintrifosfát|ATP]]. ATP vzniká z&nbsp;ADP a P<sub>i</sub> (volného zbytku [[kyselina fosforečná|kyseliny fosforečné]] H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>) pomocí ATP-syntázy. Jako pohonný motor funguje vyrovnávání koncentrací protonů mezi stromatem a thylakoidní dutinou. ATP je sloučenina, která obsahuje [[Makroergní sloučeniny|makroergní vazby]] (vazby, při jejichž štěpení se uvolňuje velké množství energie). ATP i NADPH, které vznikají ve světelné fázi fotosyntézy, se využijí v&nbsp;temnostní fázi k&nbsp;tvorbě glukózy.
 
Při vzniku jedné molekuly O<sub>2</sub> z&nbsp;dvou molekul H<sub>2</sub>O se do thylakoidní dutiny uvolní 4 protony. Transportem čtyř [[elektron]]ů z&nbsp;kyslíku se do thylakoidní dutiny pomocí [[cytochrom]]u b<sub>6</sub>/f přemístí ze [[stroma]]tu 8 protonů. Při redukci dvou molekul NADP<sup>+</sup> + H<sup>+</sup> na NADPH se vážou 4 protony ze stromatu. Celkem se tedy získá protonový gradient 12 protonů (rozdíl protonů mezi stromatem a thylakoidní dutinou). Aby byla zachována elektroneutralita, přemisťují se přes membránu ionty [[hořčík|Mg<sup>2+</sup>]] a [[Chlor|Cl<sup>−</sup>]]. Při necyklickém přenosu elektronů se z&nbsp;12 protonů vytvoří 4 molekuly ATP (ze 3 protonů vznikne 1 [[adenosintrifosfát|ATP]]) na jednu molekulu O<sub>2</sub>, což znamená, že se na jeden foton vytvoří 0,5 ATP. Kromě ATP též při necyklickém přenosu vznikají 2 molekuly [[nikotinamid adenin dinukleotid fosfát|NADPH]] a jejich energie se rovná 6 molekulám ATP (0,75 ATP na jeden [[foton]]). Celkem se tedy při necyklickém přenosu elektronů vytvoří 1,25 ATP na jeden pohlcený foton. Cyklický přenos je účinnější při přímé tvorbě ATP, protože na vznik jedné molekuly je potřeba pouze 2 protonů. Nicméně při něm nevzniká NADPH, a tak je ve výsledku výtěžek cyklické dráhy elektronu pouze 0,75 ATP na jeden pohlcený foton. (Z 12 protonů je potřeba dvou na vznik jednoho ATP. Vznikne 6 ATP na jednu molekulu O<sub>2</sub>. Po vydělení osmi získáme počet ATP vzniklých na jeden proton).<ref>{{Citace monografie