Šovinismus: Porovnání verzí

Přidáno 967 bajtů ,  před 8 lety
bez shrnutí editace
(Vymazala jsem komentář jednoho z pojmů, byl příliš zavádějící, neodborný a s nadpisem článku neměl mnoho společného. tato část jistě nebyla vyňata z nějakého relevantního zdroje, a pokud ano, tak tento zdroj nebyl příliš vhodný.)
Bez shrnutí editace
{{Zpochybněno}}
 
'''Šovinismus''' (podle jména francouzského [[Napoleon Bonaparte|napoleonského]] granátníka [[Nicolas Chauvin|Nicolase Chauvina]]) původně znamenal [[víra|víru]] v nadřazenost zpravidla vlastního [[národ]]a, hlásání nacionální výlučnosti a rozněcování nenávisti k jiným národům. Dá se říci, že šovinisté obvykle vše řeší konfliktem, ve vyšší politice válkou.{{Fakt/dne|20121016120253}}<!-- celý odstavec -->
 
V současnosti nabývá pojem daleko širšího užití. Šovinismus vždy znamená víru v nadřazenost nějakého subjektu (národa, rasy, pohlaví, druhu...) nad jinými-odlišnými.
 
Mezi [[diskriminace|diskriminací]] a šovinismem často bývá tenká hranice, mnohdy tyto dva pojmy splývají, např. [[antisemitismus]] znamená protižidovskou ideologii, kde jsou Židé považováni za "nižší" stvoření (šovinismus), a proto jsou jim upírána běžná lidská práva (diskriminace). V opačném případě židovské náboženské texty nadřazují Židy nad ostatní národy a upírají lidská práva nežidům, kteří jsou souhrně označováni zavádějícím termínem „gójim“ (v jednotném čísle „gój“). V jiném případě mohly projevy [[feminismus|feminismu]], jakožto hnutí boje za lidská práva žen, se ve své historii uchylovat k výstřelkům sexismu nebo ve snahu nadřazovat ženské pohlaví nad mužským.
V současnosti nabývá pojem daleko širšího užití. Šovinismus vždy znamená víru v nadřazenost nějakého subjektu (národa, rasy, pohlaví, druhu...) nad jinými.
 
 
Mezi [[diskriminace|diskriminací]] a šovinismem často bývá tenká hranice, mnohdy tyto dva pojmy splývají, např. [[antisemitismus]] znamená protižidovskou ideologii, kde jsou Židé považováni za "nižší" stvoření (šovinismus), a proto jsou jim upírána běžná lidská práva (diskriminace).
 
Ačkoli se jedná vždy pouze o mylný názor, víru, zažitou domněnku nebo pocit nadřazenosti, nikoli o objektivní skutečnost, může takovéto smýšlení vyústit v jednání, které vždymůže bývábýt špatné,v někdydnešní mívásvobodné idemokratické-sekulární fatálníspolečnosti následky.považováno Takovýchza případůšpatné ječi vnegativní, historiimůže být (i v současnosti) mnoho, mezi nejznámějšími:protiprávní.
 
Mezi nejznámější projevy šovinismu patří:
Ačkoli se jedná vždy pouze o mylný názor, víru nebo pocit nadřazenosti, nikoli o objektivní skutečnost, může takovéto smýšlení vyústit v jednání, které vždy bývá špatné, někdy mívá i fatální následky. Takových případů je v historii (i v současnosti) mnoho, mezi nejznámějšími:
 
-* ('''[[nacionalismus]])''' - Nacionalisté věří, že jejich národ je nějakým způsobem nadřazen národům jiným. VětšinaMnoho válek mezi národy či státy, kdyžkdy mezi sebou válčili o území, vliv či zdroje, bylo obvykleposilováno věřenovírou v národní nadřazenost (to mohlo platit na určitém území, ale i univerzálně - viz. nacionalismus německý) s úmyslem podnítit zápal a národní sebevědomí.
 
-* ('''[[rasismus]])''' Černoši- Rasisté věří, že jejich rasa je nadřazena rase jiné či jiným. V historii byli černoši považováni za otroky, nebo výše zmíněný antisemitismus, kdy byly miliony Židů pronásledovány a vražděny [[nacismus|nacisty]],.
 
-* ('''[[sexismus]])''' Především- Sexisté věří v podřadnost opačného pohlaví. Například v muslimských státech bývají ženy považovány za podřadné mužům, protoa bývajíjsou častěji vystavováni diskriminoványdiskriminaci. TentoV problémhistorii se donedávnatento problém se týkal i Evropy.
 
-* ('''[[speciesismus]])''' [[Člověk|Lidé]]- Speciesisté věří, že jsou[[člověk]] je jako nadřazenibytost nadnadřazen ostatnímiostatním [[živočichové|živočišnýmiživočišným druhydruhům]].
 
== Související články ==