Otevřít hlavní menu

Změny

Přidáno 235 bajtů ,  před 6 lety
typo, wikiúprava, úroveň nadpisů, portály
[[občanský zákoník|občanského zákoníku]] v osobní přepravě a dle [[obchodní zákoník|obchodního zákoníku]] v nákladní přepravě.
 
== Přepravní smlouva o přepravě osob ==
'''Uzavření přepravní smlouvy o přepravě osob''' vzniká mezi [[dopravce|dopravcem]] a [[cestující|cestujícím]] na základě [[přepravní řád|přepravního řádu]] a [[tarif|tarifů]]. Vzniká tím právní vztah, jehož obsahem je závazek pro :
* [[Dopravcedopravce]], který musí přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové a to spoji uvedenými v jízdním řádu a to řádně a včas
* [[Cestující|Cestujícíhocestující]]ho, který musí dodržovat přepravní řád a také zaplatit dopravci [[jízdné]] (což je cena za přepravu) dle tarifu
 
=== Uzavření a ukončení smlouvy o přepravě osob ===
'''Uzavření přepravní smlouvy o přepravě osob''' vzniká mezi [[dopravce|dopravcem]] a [[cestující|cestujícím]] na základě [[přepravní řád|přepravního řádu]] a [[tarif|tarifů]]. Vzniká tím právní vztah jehož obsahem je závazek pro :
'''Přepravní smlouva o přepravě osob je '''uzavřena''', jestliže cestující s platnou [[jízdenka|jízdenkou]] nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného pouze s platnou jízdenkou. Popřípadě také umožní-li dopravce cestujícímu nástup do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí ve vozidle bez zbytečného odkladu
*[[Dopravce]] – který musí přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové a to spoji uvedenými v jízdním řádu a to řádně a včas
*[[Cestující|Cestujícího]] – který musí dodržovat přepravní řád a také zaplatit dopravci [[jízdné]] (což je cena za přepravu) dle tarifu
 
'''Přepravní smlouva o přepravě osob je '''splněna''', řádným provedením přepravy ve smluvním rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy, ale za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluvním rozsahu tj. oprávněné vyloučení z přepravy pracovníkem dopravce ([[průvodčí]], [[revizor]]).
===Uzavření a ukončení smlouvy o přepravě osob===
'''Přepravní smlouva o přepravě osob je uzavřena''', jestliže cestující s platnou [[jízdenka|jízdenkou]] nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného pouze s platnou jízdenkou. Popřípadě také umožní-li dopravce cestujícímu nástup do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí ve vozidle bez zbytečného odkladu
 
=== Oprávněné vyloučení z přepravy ===
'''Přepravní smlouva o přepravě osob je splněna''', řádným provedením přepravy ve smluvním rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy, ale za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluvním rozsahu tj. oprávněné vyloučení z přepravy pracovníkem dopravce ([[průvodčí]], [[revizor]]).
''Za oprávněné vyloučení z přepravy se považuje, jestliže cestující'':
* na výzvu oprávněné osoby se neprokáže platnou jízdenkou a nesplní povinnost zaplatit [[jízdné]] spolu s [[přirážka|přirážkou]]
* přes upozornění nedodržuje [[přepravní řád]], pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo svým chováním ruší klid ostatních cestujících nebo je jinak obtěžuje
 
Cestujícího lze ale vyloučit z přepravy pouze ve stanicích určených pro výstup a nástup tzn. že nesmí být ohrožena [[bezpečnost]] a [[zdraví]] cestujícího.
 
== Přepravní smlouva v železniční dopravě ==
''Za oprávněné vyloučení z přepravy se považuje, jestliže cestující'':
*na výzvu oprávněné osoby se neprokáže platnou jízdenkou a nesplní povinnost zaplatit [[jízdné]] spolu s [[přirážka|přirážkou]]
*přes upozornění nedodržuje [[přepravní řád]], pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo svým chováním ruší klid ostatních cestujících nebo je jinak obtěžuje
 
Cestujícího lze ale vyloučit z přepravy pouze ve stanicích určených pro výstup a nástup tzn. že nesmí být ohrožena [[bezpečnost]] a [[zdraví]] cestujícího
 
 
=Přepravní smlouva v železniční dopravě=
Přepravní smlouva mezi dopravcem (železnicí) a přepravcem je uzavřena, jakmile odesílací železniční stanice přijala zboží společně s nákladním listem. V případě mezinárodní přepravy s mezinárodním nákladním listem [[CIM]]. Oba nákladní listy slouží jako doklad o uzavřené přepravní smlouvě.
 
=== Vnitrostátní železniční nákladní list ===
Vnitrostátní železniční nákladní list se skládá ze 4 dílů:
* '''Prvopis nákladního listu''' – doprovází zásilku do žst. určení a vydá se se zásilkou příjemci
* '''Účetní list''' – doprovází zásilku do žst. určení a po vydání zásilky zůstává dopravci
* '''Odběrný list'''– doprovází zásilku do žst. určení a po potvrzení převzetí zásilky příjemcem zůstává dopravci
* '''Druhopis nákladního listu''' – po převzetí zásilky k přepravě v žst. odesílací se vydá odesílateli
 
 
 
===[[CIM|Mezinárodní železniční nákladní list CIM]]===
se vyplňuje zásadně v jazyce odesílací železnice (společně s překladem) a skládá se z 5 dílů:
*'''Prvopis nákladního listu''' – doprovází zásilku do žst. určení a vydá se se zásilkou příjemci
*'''Karta''' – doprovází zásilku do žst. určení a po vydání zásilky zůstává dopravci jako účetní doklad
*'''Odběrný list''' – doprovází zásilku do žst. určení a po potvrzení převzetí zásilky příjemcem zůstává dopravci
*'''Druhopis nákladního listu''' – po převzetí zásilky k přepravě v žst. odesílací se vydá odesílateli
*'''Účetní list''' – po převzetí zásilky k přepravě zůstává v žst. odesílací
 
===[[CIM| Mezinárodní železniční nákladní list CIM]]===
[[CIM|Mezinárodní železniční nákladní list CIM]] se vyplňuje zásadně v jazyce odesílací železnice (společně s překladem) a skládá se z 5 dílů:
* '''Prvopis nákladního listu''' – doprovází zásilku do žst. určení a vydá se se zásilkou příjemci
* '''Karta''' – doprovází zásilku do žst. určení a po vydání zásilky zůstává dopravci jako účetní doklad
* '''Odběrný list''' – doprovází zásilku do žst. určení a po potvrzení převzetí zásilky příjemcem zůstává dopravci
* '''Druhopis nákladního listu''' – po převzetí zásilky k přepravě v žst. odesílací se vydá odesílateli
* '''Účetní list''' – po převzetí zásilky k přepravě zůstává v žst. odesílací
 
=== Náležitosti železničního nákladního listu ===
''Nákladní list musí obsahovat tyto údaje:''
*Žst. železničná stanice určení (musí být zapsána tarifním názvem – uveden v jízdním řádu)
*Jméno a adresa příjemce
*Jméno jméno a adresa odesílatelepříjemce
* jméno a adresa odesílatele
*Tarifní pojmenování zboží
*Hmotnost tarifní pojmenování zboží
* hmotnost zboží
*Počet počet kusů a druh obalu
*Číslo číslo vozu
 
{{Portály|Doprava|Železnice}}
 
[[Kategorie:Veřejná doprava]]