Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity: Porovnání verzí

m (typo)
[[Soubor:University of Life Sciences, Rector's Office, Prague.jpg|thumb|Fakulta sídlí v budově rektorátu ČZU]]
'''Fakulta tropického zemědělství''' je součástí [[Česká zemědělská univerzita v Praze|České zemědělské univerzity v Praze]] (ČZU). Fakulta vznikla v roce [[2013]] rozhodnutím akademického senátu ČZU v Praze z [[Institut tropů a subtropů|Institutu tropů a subtropů]]. Ten byl založen v roce [[1956]] pod názvem '''Institut tropického a subtropického zemědělství'''<ref>Fakulta tropického zemědělství, ČZU, http://www.its.czu.cz/</ref> a v roce 2005 přejmenován na Institut tropů a subtropů.<ref>{{Citace periodika
'''Fakulta tropického zemědělství''' je součástí [[Česká zemědělská univerzita v Praze|České zemědělské univerzity v Praze]] (ČZU). Fakulta vznikla v roce [[2013]] rozhodnutím akademického senátu ČZU v Praze z Institutu tropů a subtropů. Vedením fakulty byl s účinností od 25. 5. 2013 pověřen poslední ředitel Institutu tropů a subtropů – doc. Ing. [[Jan Banout]], Ph.D. Fakulta sídlí v areálu ČZU v Praze na [[Praha-Suchdol|Suchdole]].
 
== HistorieStudium ==
V současné době fakulta vychovává studenty v oborech [[zemědělství]], [[agrolesnictví]], [[lesnictví]], [[živočišná výroba]], [[mechanizace]] a [[ekonomika]] pro [[rozvojové země]]. V období socialistického [[Československo|Československa]] mohli na institutu studovat pouze studenti z vybraných zemí,{{Doplňte zdroj}} protože studium bylo součástí Československé [[rozvojová pomoc|rozvojové pomoci]]. V současné době studují na fakultě převážně studenti čeští, nicméně zahraniční studenti z celého světa stále tvoří významnou část studujících. Studium se zaměřuje od počátku na výchovu zemědělských odborníků [[tropický podnebný pás|tropů]] a [[subtropický podnebný pás|subtropů]] a je organizováno formou [[bakalář]]skou, [[magistr|magisterskou]] a [[Ph.D.|doktorskou]]. Magisterské studijní programy se v současnosti vyučují pouze v [[angličtina|angličtině]]. V nejbližší době se na výuku v angličtině přejde také u bakalářského oboru (i když některé předměty v bakalářském oboru se už dnes vyučují v angličtině).
 
FTZ je realizátorem více než čtyřiceti rozvojových projektů, které mají aspekty mezinárodní i výzkumné činnosti (aplikovaný výzkum) a poskytují praktické poznatky pro studenty a pedagogy. Projekty jsou řešeny například v [[Peru]], [[Angola|Angole]], [[Haiti]], [[Etiopie|Etiopii]], [[Senegal]]u, [[Jordánsko|Jordánsku]], [[Vietnam]]u, [[Moldávie|Moldávii]], [[Mongolsko|Mongolsku]] a v dalších zemích .<ref>Rozvojové projekty FTZ http://www.projects.its.czu.cz/index_cz.html</ref>.
 
== Historie ==
'''FakultaInstitut tropickéhotropů a zemědělstvísubtropů''' jebyl součástí [[Česká zemědělská univerzita v Praze|České zemědělské univerzity v Praze]] (ČZU)., Fakulta vznikla v roce [[2013]] rozhodnutím akademického senátu ČZU v Praze z [[Institut tropů a subtropů|Institutu tropů a subtropů]]. Tenzaložen byl založen v roce [[19561964]] pod názvem '''Institut tropického a subtropického zemědělství'''<ref>Fakulta tropického zemědělství, ČZU, http://www.its.czu.cz/</ref> a v roce 2005 přejmenován na Institut tropů a subtropů.<ref>{{Citace periodika
| příjmení = Vaňatová
| jméno = Petra a kol
| měsíc = červen
| ročník = 3
}}</ref> V roce [[2013]] se Institut tropů a subtropů transformoval rozhodnutím akademického senátu ČZU v Praze na ''Fakultu tropického zemědělství''.
}}
</ref>
 
V současné době fakulta vychovává studenty v oborech [[zemědělství]], [[agrolesnictví]], [[lesnictví]], [[živočišná výroba]], [[mechanizace]] a [[ekonomika]] pro [[rozvojové země]]. V období socialistického [[Československo|Československa]] mohli na institutu studovat pouze studenti z vybraných zemí,{{Doplňte zdroj}} protože studium bylo součástí Československé [[rozvojová pomoc|rozvojové pomoci]]. V současné době studují na fakultě převážně studenti čeští, nicméně zahraniční studenti z celého světa stále tvoří významnou část studujících. Studium se zaměřuje od počátku na výchovu zemědělských odborníků [[tropický podnebný pás|tropů]] a [[subtropický podnebný pás|subtropů]] a je organizováno formou [[bakalář]]skou, [[magistr|magisterskou]] a [[Ph.D.|doktorskou]]. Magisterské studijní programy se v současnosti vyučují pouze v [[angličtina|angličtině]]. V nejbližší době se na výuku v angličtině přejde také u bakalářského oboru (i když některé předměty v bakalářském oboru se už dnes vyučují v angličtině).
 
FTZ je realizátorem více než čtyřiceti rozvojových projektů, které mají aspekty mezinárodní i výzkumné činnosti (aplikovaný výzkum) a poskytují praktické poznatky pro studenty a pedagogy. Projekty jsou řešeny například v [[Peru]], [[Angola|Angole]], [[Haiti]], [[Etiopie|Etiopii]], [[Senegal]]u, [[Jordánsko|Jordánsku]], [[Vietnam]]u, [[Moldávie|Moldávii]], [[Mongolsko|Mongolsku]] a v dalších zemích <ref>Rozvojové projekty FTZ http://www.projects.its.czu.cz/index_cz.html</ref>.
 
Vedením fakulty byl pověřen poslední ředitel Institutu tropů a subtropů - doc. Ing. [[Jan Banout]], PhD. Fakulta sídlí v areálu ČZU v Praze na [[Praha-Suchdol|Suchdole]].
Doc. Ing. Jan Banout, Ph. D., byl jmenován do funkce děkana FTZ s účinností od 25. 5. 2013 rektorem ČZU v Praze, panem prof. Ing. Jiřím Balíkem, CSc.
 
== Historie ==
=== Ředitelé ===
*Profprof. MVDr. [[Jaroslav Červenka]], CSc. (1965–1972)
*Profprof. Ing. [[František Pospíšil]], CSc. (1972–1977)
*Docdoc. Ing. [[Jiří Jára]], CSc. (1977–1987)
*Profprof. Ing. [[Jiří Havel]], CSc. (1987–1989)
*Docdoc. MVDr. [[Jiří Houška]], CSc. (1990–1991)
*Profprof. Ing. [[Jan Bláha]], CSc. (1991–1995)
*Docdoc. Ing. [[Karel Otto]], CSc. (1996–2000)
*Profprof. Ing. [[Bohumil Havrland]], CSc. (2000-2012)
*Docdoc. Ing. [[Jan Banout]], PhDPh.D. (od 2012)
 
== Studijní obory ==
 
== Katedry a součásti FTZ ==
*'''=== Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech a subtropech (KCHZPTS)''' ===
Vedoucí: doc. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.
 
Aktivity KCHZPTS zasahují především do oblasti chovu a zlepšení užitkových vlastností plemen hospodářských zvířat, chovu a ochranu původních živočišných druhů, výživy a krmení zvířat v tropech, zoohygieny a prevence onemocnění zvířat, etologie domácích i divoce žijících zvířat a zpracování zemědělských produktů v návaznosti na zdravotní nezávadnost a hygienu výroby potravin. Katedra spravuje farmový chov [[antilopa losí|antilopy losí]] (''Taurotragus oryx'') na Školním zemědělském podniku ČZU v Praze v Lánech a členové katedry se pod hlavičkou sdružení Derbianus CSAW podílí na řízení chovu kriticky ohrožené [[antilopa Derbyho|antilopy Derbyho]] (''Taurotragus derbianus derbianus'') v lidské péči v [[Senegal]]u .<ref>Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech a subtropech http://katedry.czu.cz/kczpts/</ref> <ref>Derbianus CSAW, o.s. http://www.derbianus.cz/</ref>.
 
*'''=== Katedra ekonomického rozvoje (KER)''' ===
Vedoucí: Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
 
Aktivity KER směřují k vzdělávání odborníků a výzkumu v oborech zemědělské ekonomiky a rozvoje venkova, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova v oblastech tropů a subtropů. Základním zaměřením katedry je orientace na udržitelné strategie pro snižování chudoby v rozvojových zemích, které vychází z tradic a aktivní účasti místního obyvatelstva s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí .<ref>Katedra ekonomického rozvoje http://katedry.czu.cz/ker/</ref>.
 
*'''=== Katedra tropických a subtropických plodin a agrolesnictví (KTSPA)''' ===
Vedoucí: doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
 
Hlavním cílem KTSPA je výchova, vzdělávání odborníků a výzkum v oboru rostlinné produkce v tropech a subtropech. Výzkum je zaměřen na výběr genetického materiálu a zpracování technologií pěstování méně známých tropických a subtropických plodin, [[agrolesnictví]] a izolaci a identifikaci nových látek z tropických a subtropických plodin a testování jejich bioaktivity, výživná hodnoty a chemického složení .<ref>Katedra tropických a subtropických plodin a agrolesnictví http://katedry.czu.cz/ktspa/</ref>.
 
*'''=== Katedra udržitelných technologií (KUT)''' ===
Vedoucí: doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.
 
KUT se zaměřuje na výuku a výzkum v technicko-environmentálních oborech, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova tropů a subtropů. Katedra se orientuje na tzv. „vhodné technologie“ (tzv. Appropriate technologies) v rozvojových zemí. Základem těchto technologií jsou minimální negativní dopady na životní prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich adopce pro místní podmínky .<ref>Katedra udržitelných technologií http://www.ftz.czu.cz/cs/?r=2219</ref>.
 
*'''=== Botanická zahrada FTZ''' ===
Vedoucí: Ing. Zdeněk Hlaváč
 
Provoz sbírkových a pracovních skleníků, které byly vybudovány současně s výstavbou celého komplexu Vysoké školy zemědělské, byl zahájen 1.1 1968. Vedle výuky studentů FTZ zde probíhá i výuka studentů z kateder botaniky, zahradnictví a příležitostně i z jiných kateder ČZU. Botanická zahrada je členěna podle teplotních nároků rostlin a podle typu pracovního zaměření .<ref>Botanická zahrada ITS ČZU v Praze http://www.ftz.czu.cz/cs/?r=2204/</ref>.
 
== Reference ==
1 036

editací