Wikipedie:Průvodce (odkazy): Porovnání verzí

→‎Kdy odkazovat: drobné formulace podle diskuse
(→‎Kdy odkazovat: formulace (přímý odkaz na aktuální článek nefunguje - je to ošetřeno softwarem MediaWiki))
(→‎Kdy odkazovat: drobné formulace podle diskuse)
{{zkratka názvu stránky|WP:KO}}
Vnitřní odkazy je vhodné vkládat tam, kde jejich přítomnost usnadní čtenáři vyhledání dalších informací, prohlubujících a rozšiřujících téma článku. Není tedy dobré je vytvářet zbytečně jen proto, že lze na něco odkázat, ani naopak jimi šetřit tam, kde by byly užitečné. Zejména:
* Odkaz na stejný článek by se v textu neměl opakovat vícekrát po sobě. Obvykle ho vytvoříme jen na první zmínce o dané věci,. aU pakrozsáhlejších případněhesel ledamůžeme na místě,stejný kdečlánek seznovu odkázat i v jiných částech textu, one však hovoříblízko podrobnějisebe.
* Obvykle se neodkazují běžná slova (Wikipedie není slovník), dobře známé pojmy (běžné jednotky měření, běžné akademické tituly, státy, velká města, velká náboženství atd.), čísla a letopočty bez úzkého vztahu k článku, obecně známé pojmy, které s tématem článku nemají těsnou souvislost.
* Naopak se zpravidla odkazují technické pojmy nutné k pochopení obsahu článku a dále články uvádějící do kontextu, předpokladů nebo bezprostředních důsledků probíraného tématu či téma článku prohlubující. Dále se zpravidla odkazují vlastní jména a slova, která nejsou široce známá, a tudíž by mnozí čtenáři uvítali jejich vysvětlení.