Okresy v Čínské lidové republice: Porovnání verzí

více o historii
m (náhrada parametru šablony: zjednodušená -> zjednodušené)
(více o historii)
'''Okres''' ({{Čínsky|český přepis= sien|pchin-jin= xiàn|tradiční= 縣|zjednodušené= 县}}) je [[Administrativní členění Čínské lidové republiky|administrativní jednotka Čínské lidové republiky]] na [[okres]]ní úrovni. Její nadřazenou jednotkou je tedy obvykle nějaká z [[Městská prefektura|městských prefektur]], případně jiný celek na [[Administrativní členění Čínské lidové republiky#Prefekturní úroveň|prefekturní úrovni]].
 
Historicky patří okresy ''sien'' k tradičním čínským správním jednotkám, vznikly v [[období válčících států]]. Po sjednocení Číny [[Dynastie Čching|dynastií Čchin]] koncemroku 3. století221 př. n. l. byla vříše rámcirozdělena unifikacena správykomandérie zeměa rozdělenaty na zhruba tisíc1314 okresů. V následujících stoletíchdvou setisíciletích szůstaly rozšiřovánímokresní Čínyúřady početnejnižšími okresůúřady zvýšilstátní nasprávy, zhrubapod 1400nimiž vfungovala [[Říšemístní Suej|říšisamospráva Suej]]a (přelomneformální 6.vliv a 7[[džentry]]. století), přičemžDo dopočátku 20. století zůstalyse okresnípočet úřadyokresů nejnižšími útvary státnívýrazněji byrokracieneměnil, podkolísal nimižmezi fungovala místní samosprávajedenácti a neformálníčtrnácti vliv [[džentry]]sty.
 
== Okresy v Čínské lidové republice ==
V době založení ČLR byly okresy základní jednotkou na okresní úrovni administrativy. Od 80. let probíhaly rozsáhlé změny čínské správy a mnohé [[Prefektury Čínské lidové republiky|prefektury]] byly reorganizovány v [[Městská prefektura|městské prefektury]]. Paralelně byly okresy měněny v [[Městské okresy Čínské lidové republiky|městské okresy]] a [[Městské obvody Čínské lidové republiky|městské obvody]]. Koncem roku 2005 existovalo v [[Čínská lidová republika|Čínské lidové republice]] (ČLR) 1464 okresů (z 2862 celků okresní úrovně).
 
== Historie okresů v Číně ==
Historicky patří okresy ''sien'' k tradičním správním jednotkám, vznikly v [[období válčících států]]. Po sjednocení Číny [[Dynastie Čching|dynastií Čchin]] koncem 3. století př. n. l. byla v rámci unifikace správy země rozdělena na zhruba tisíc okresů. V následujících stoletích se s rozšiřováním Číny počet okresů zvýšil na zhruba 1400 v [[Říše Suej|říši Suej]] (přelom 6. a 7. století), přičemž do 20. století zůstaly okresní úřady nejnižšími útvary státní byrokracie, pod nimiž fungovala místní samospráva a neformální vliv [[džentry]].
Historicky patří okresy ''sien'' k tradičním správním jednotkám, vznikly v [[období válčících států]], kdy v některých z nich území získaná na úkor sousedů začala být organizována do okresů ''sien''. Po sjednocení Číny [[Dynastie Čching|dynastií Čchin]] roku 221 př. n. l. byla v rámci unifikace správy říše rozdělena na 36 (později 42) komandérií<ref name="xu 20"/> a ty na zhruba 1314 okresů.<ref name="lomová 75"/> Okresy se dělily na velké, s více než stotisícem domácností, a malé. Členily se na obce ''siang'' (郷), ty na osady ''tching'' (亭) a ty na vesnice ''li'' (里).<ref name="xu 20"/> V říši Chan byla hranice mezi velkým a malým okresem deset tisíc domácností.<ref name="xu 33">Xu, Olivová, s. 33.</ref> V říši Tchang vláda okresy podle počtu obyvatel rozdělila do šesti kategorií.<ref name="xu 51">Xu, Olivová, s. 51.</ref>
 
Okresní úřady byly nejnižšími útvary státní byrokracie, pod nimiž fungovala místní samospráva, vesničtí starší a zástupci cechů, vybíraní úřady z majetnějších členů obcí ze kterých se postupně zformovala [[džentry]].
 
V čele okresu stál za Čchinů a Chanů správce či okresní přednosta ''ling'' (令), zvaný u malých okresů ''čang'' (長), vojenský velitel okresu se nazýval ''wej'' (尉).<ref name="xu 20"/><ref name="xu 33"/> V říši Sung místo okresního přednosty okres zpravidla vedl pověřený správce neformálně zvaný ''č’-sien'' (知縣),<ref name="xu 59">Xu, Olivová, s. 59.</ref> v říši Jüan zněl titul okresního přednosty ''sien-jin'' (縣尹).<ref name="xu 64">Xu, Olivová, s. 64.</ref> Konečně v říši Ming a Čching se přednosta okresu již oficiálně nazýval ''č’-sien'' (知縣).<ref name="xu 69">Xu, Olivová, s. 69.</ref> Bezprostřední podřízení přednosty okresního úřadu (tajemník úřadu, velitel stráže) byli nejníže postavení úředníci vůbec. V těchto funkcích obvykle začínali kariéru absolventi [[Úřednické zkoušky v Číně|úřednických zkoušek]].
 
Počet okresů zůstal po dva tisíce let čínské historie relativně stálý, zhruba 1314 okresů existovalo v [[Říše Čchin|říši Čchin]].<ref name="lomová 75"/> 1180 v [[Říše Chan|říši Chan]], 1225 za [[Říše Suej|Suejů]], 1235 za [[Říše Tchang|Tchangů]], 1230 za [[Říše Sung|Sungů]], 1115 v [[Říše Jüan|říši Jüan]], 1385 za [[Říše Ming|Mingů]] a 1360 za [[Říše Čching|Čching]], přestože počet obyvatel Číny vzrostl ze zhruba 50 milionů na vrcholu prosperity říše Chan na více než 400 milionů roku 1850. Vyšší počet správních jednotek patrně nebylo možno kontrolovat a řídit z jednoho centra.<ref name="fairbank 182"/>
 
== Reference ==
<references>
<ref name="fairbank 182">{{Citace monografie
| příjmení = Fairbank
| jméno = John King
| rok = 1998
| titul = Dějiny Číny
| překladatelé = Marin Hála, Jana Hollanová, Olga Lomová
| vydání = 1
| vydavatel = Nakladatelství Lidové noviny
| místo = Praha
| počet stran =
| stránky = 182
| poznámky = [dále jen Fairbank]
| isbn = 80-7106-249-9
}}</ref>
<ref name="lomová 75">{{Citace sborníku
| příjmení = Lomová
| jméno = Olga
| titul = Písaři? Astrologové? Historici? : K počátkům historiografie v Číně
| příjmení sestavitele = S’-ma
| jméno sestavitele = Čchien
| sborník = Kniha vrchních písařů : Výbor z díla čínského historika
| vydání = 1
| vydavatel = Karolinum
| místo = Praha
| rok vydání = 2012
| strany = 23–80, na s. 75
| poznámky = Překlad Olga Lomová a Timoteus Pokora.
| isbn = 978-80-246-2154-8
}}</ref>
<ref name="xu 20">{{Citace monografie
| příjmení = Xu
| jméno = Shu’an
| příjmení2 = Olivová
| jméno2 = Lucie
| rok = 2000
| titul = Vývoj správního systému v Číně
| vydání =
| vydavatel = Karolinum
| místo = Praha
| počet stran = 110
| stránky = 20
| poznámky = [Dále jen Xu, Olivová]
| isbn = 80-246-0093-5
}}</ref>
</references>
 
{{překlad|en|Counties of the People's Republic of China|510978852}}