Relační teorie sociálních nerovností – Další jazyky