Jestliže je úterý, musíme být v Belgii – Další jazyky