Spárování

výplň spár mezi jednotlivými obkladovými materiály, mezi podlahovou konstrukcí a stěnou

Spárování je výplň spár mezi jednotlivými obkladovými materiály, mezi podlahovou konstrukcí a stěnou. Šířka spáry musí odpovídat typu, velikosti a síle obkladu nebo stavebního materiálu. Spáruje se hmotou, která musí svými vlastnostmi navazovat na typ použitého materiálu pro lože.

Detail cihelného zdiva

Spárování zdiva editovat

Holé zdivo z kusového staviva se nazývá zdivo režné. Jeho líc se povětšinou upravuje vyspárováním pomocí cementové malty. V tomto případě jsou na kvalitu zdění kladeny velké nároky, které se netýkají jen rovinnosti konstrukce, přesnosti spár ale i skladby zdícího materiálu. Při zdění se nechávají příslušné spáry v líci zdiva hlubší, případně se ještě po dozdění vyškrábou a očistí do hloubky zhruba 20 mm[zdroj⁠?]. Spárovací malta je cementová. Někdy se přibarvuje trvanlivými barvami. Spáry předem navlhčeného zdiva se vyplní maltou a vyhlazují zatlačením spárovačkou z kruhové oceli o průměru 8 mm nebo modelovací špachtlí tak aby ve spárách nezůstala dutá místa, což by se v budoucnu mohlo projevit praskáním spár mezi dílci staviva. Spáry mají šířku podle druhu režného zdiva 10 a 30 mm[zdroj⁠?].