Spád je podíl rozdílu dvou hodnot jedné veličiny a rozdílu dvou hodnot veličiny druhé, přičemž první veličina se obvykle zmenšuje a druhá zvětšuje.

Pokud jsou obě veličiny totožné, například délka, teplota, elektrický potenciál, je spád o udáván v procentech nebo v promile. Vztažnou soustavou může být jak prostor, který rozdíl dvou navzájem různých prostorových bodů nebo i čas (případně jejich vzájemná kombinace).

Příklady spádů editovat

Výškový spád editovat

Představuje pokles výšky se vzdáleností a bývá obvykle udáván jako poměr těchto hodnot, ačkoli ho lze udávat i úhlem.

Jiné příklady editovat

Přenesená význam slova editovat

Slovo má je používáno i v přeneseném významu, kdy často vyjadřuje rychlý průběh nějaké události či děje – viz frazelogizmus: události nabraly rychlý spád.

Související články editovat