Služba kriminální policie a vyšetřování

policejní orgány činné v trestním řízení pověřené vyšetřováním trestné činnosti
Současný odznak Služby kriminální policie a vyšetřování.
Odznak Služby kriminální policie a vyšetřování v letech 2002 až 2015.

Útvary Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) jsou policejní orgány činné v trestním řízení pověřené vyšetřováním trestné činnosti a další specializované služby PČR. Jejich příslušníci se podílejí i na pátrání po osobách a věcech, činnosti směřující proti drogám a organizovanému zločinu, boji s trestnou činností využívající IT, poskytování právní pomoci v trestních věcech a dalších kriminalistických činnostech.[1]

Organizace službyEditovat

Jednotlivá oddělení služby kriminální policie a vyšetřování působí v rámci krajských ředitelství PČR a jejich územních odborů. Územní působnost jednotlivých služeb je na rozdíl od okresních poboček PČR vymezena působností kraje.[2][3]

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování působí v rámci Policejního prezidia České republiky. To také znamená, že má celostátní působnost.

Úřad SKPVEditovat

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování sídlí ve Strojnické ulici v pražských Holešovicích.[4] Úřad metodicky řídí celostátní i územní složky SKPV a napomáhá jejich spolupráci se zahraničními policejními sbory a institucemi.

Součástí úřadu jsou

Ředitel SKPVEditovat

Ředitel SKPV je současně náměstkem policejního prezidenta. Ředitele jmenuje a odvolává policejní prezidium. Ředitel úřadu přímo řídí ředitele útvarů služby.

Ředitelé Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování

HistorieEditovat

1993
Byla vytvořena Ústředna kriminální policie (ÚKP)[6]
1995
Došlo k reorganizaci ÚKP na nové útvary Služby kriminální policie (SKP). Vznikl Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, pod ním Národní protidrogová centrála a další.
2001
Národní protidrogová centrála byla vyjmuta z organizační struktury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a stala se samostatnou specializovanou jednotkou služby kriminální policie.
2002
Byly sloučeny dřívější úřady vyšetřování Policie ČR se službou kriminální policie, službou pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti v jeden celek.[7]
říjen 2015
Kauza Vidkun, Milan Pospíšek rezignuje na funkci ředitele SKPV
2016
ÚOOZ sloučen s ÚOKFK v jeden celek (NCOZ)

ReferenceEditovat