Slovenská republika (1990–1992)

Slovenská republika byl členský stát České a Slovenské Federativní Republiky. Název Slovenská republika byl používán od 28. února 1990[2], původní název byl Slovenská socialistická republika. Druhým státem federace byla Česká republika. Hlavním městem Slovenské republiky byla Bratislava.

Slovenská republika
 Slovenská socialistická republika 1990–1993 Slovensko 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
nejvyšší bod:
Gerlachovský štít
obyvatelstvo
národnostní složení:
Slováci
slovenština
státní útvar
demokratická republika
vznik:
1. ledna 1969[1] (federalizace Československa), 28. února 1990[2] (přejmenována na Slovenskou republiku)
zánik:
1. ledna 1993[3] (pokračuje jako Slovenská republika)
státní útvary a území
předcházející:
Slovenská socialistická republika Slovenská socialistická republika
následující:
Slovensko Slovensko

Politický systémEditovat

Postavení a orgány Slovenské republiky vymezoval ústavní zákon o československé federaci v hlavě sedmé.[4] Po sametové revoluci byla Slovenská republika demokratickým státem.

Slovenská národní radaEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Slovenská národní rada.

Zákonodárným sborem republiky byla Slovenská národní rada.[5]

Vláda Slovenské republikyEditovat

Vláda Slovenské republiky měla výkonnou moc.[6]

Zánik ČeskoslovenskaEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Zánik Československa.

Zánikem České a Slovenské Federativní republiky se Slovenská republika stala plně svrchovaným a nezávislým státem. Nástupnickými státy České a Slovenské Federativní republiky jsou Česká republika a Slovenská republika.[7]

Předsedové vlád a vládyEditovat

ReferenceEditovat

  1. čl. 1 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o československé federaci
  2. a b ústavní zákon o názvu, státním znaku, státní vlajce, státní pečeti a o státní hymně Slovenské republiky
  3. čl. 1 Ústavy Slovenské republiky
  4. hlava sedmá (čl. 102 až 139) ústavního zákona o československé federaci
  5. čl. 102 odst. 2 a 3 ústavního zákona o československé federaci
  6. čl. 124 ústavního zákona o československé federaci
  7. čl. 1 ústavního zákona o zániku České a Slovenské federativní republiky