Slinná žláza

(přesměrováno z Slinné žlázy)

Slinná žláza (latinsky: glandula salivaria) je exokrinní žláza dutiny ústní, která vylučuje sekretslinu (saliva). Sliny zvlhčují dutinu ústní, obalují přijímanou potravu, čímž usnadňují polykání, a obsahují enzymy, které natráví potravu (amylázy).

Slinná žláza
Slinné žlázy člověka: 1) příušní žláza 2) podčelistní žláza 3) podjazyková žláza
Slinné žlázy člověka:
1) příušní žláza
2) podčelistní žláza
3) podjazyková žláza
Slinné žlázy člověka:
1) příušní žláza
2) podčelistní žláza
3) podjazyková žláza
Latinsky glandula salivaria

Rozdělení editovat

 • Podle charakteru vylučovaných slin se dělí na: serózní - produkující vodnatý sekret, mucinózní – produkující hlenovitý sekret, a smíšené,
 • Podle velikosti je dělíme na velké a malé slinné žlázy.

Struktura žláz editovat

Slinné žlázy jsou lalůčkovité orgány, od okolních tkání oddělené tenkým vazivovým obalem. Základní strukturou je tzv. acinus, malý shluk buněk, které produkují sekret do jednoho vývodu.

Slinné žlázy člověka editovat

Velké slinné žlázy editovat

Jsou to velké útvary uložené pod sliznicí nebo i v podkoží a mezi svaly, mnohdy i relativně daleko od ústní dutiny, kam ústí dlouhými vývody.

Člověk má tři velké párové slinné žlázy:

Malé slinné žlázy editovat

Kromě toho se v ústní dutině nachází množství malých slinných žláz, které jsou umístěné v podslizničním vazivu ústní dutiny.

Jsou to:

 • Pyskové žlázy (gll. labiales)
 • Tvářové žlázy (gll. buccales)
 • Stoličkové žlázy (gll. molares)
 • Patrové žlázy (gll. palatinae)
 • Jazykové žlázy (gll. linguales)
 • Ebnerovy žlázy (gll. gustatoriae)

Slinné žlázy domácích savců editovat

V podstatě se neliší od slinných žláz člověka. U zvířat rozlišujeme dva druhy podjazykových slinných žláz, žlázy s jedním a s více vývody.

 • U šelem tvoří tvářové žlázy žlázu jařmovou.
 • U kozy a ovce pod jazyk ústí glandulae paracarunculares.

Slinné žlázy ptáků editovat

 • Do ústní dutiny ptáků ústí velké množství žláz. Jejich sekret je mucinózní, hlenovitý, sliny ptáků neobsahují trávicí enzymy. Sliny obalují suchou potravu, někteří ptáci používají sliny k lepení svých hnízd. U vodních ptáků jsou slinné žlázy zakrnělé.

Onemocnění slinných žláz editovat

Odkazy editovat

Literatura editovat

 • Veterinární anatomie - splanchnologie, Prof. MVDr. Čeněk Červený, FLV 1998
 • Histologie - mikroskopická anatomie, FVL 2004

Externí odkazy editovat