Slípka

rozcestník

Slovem Slípka může být pojmenováno více různých objektů

obecný význam
v zoologii
příjmení osob

Příjmení je zřejmě odvozeno od Slepičích hor, původ je dnes spatřován zejména v okolí Trhových Svinů a Kaplicka.