Skupina Vyšehradského kodexu

Skupina Vyšehradského kodexu je souhrnné označení pro několik raně středověkých evangelistářů, nejslavnějším z nich je v Čechách tzv. Vyšehradský kodex, který obsahuje nejvíce celostranných obrazů, iniciál a má nejširší rejstřík výzdoby, ačkoliv není nejkvalitnější. Nedochovaly se všechny, přesný počet není znám.

KnihyEditovat

 
Miniatura Klanění tří králů z Evangeliáře pultuského
  • Kodex vyšehradský, původem z knihovny Metropolitní kapituly pražské (od roku 1728 v arcibiskupském semináři a s jeho knihovnou r. 1781 do NK, Národní knihovna Praha, inv. č. XIV A 13); korunovační kodex krále Vratislava II., před rokem 1085
  • Evangelistář svatovítský, původem z knihovny Metropolitní kapituly pražské (Archiv Pražského hradu, sign. Cim 3) zhotoven u příležitosti korunovace Vratislava II. a darován pražskému arcibiskupství. Obsahuje mj. tzv. Svatovítskou apokalypsu.
  • Evangeliář pultuský, někdy zvaný Evangeliář krakovský nebo Zlatý kodex pultuský (Muzeum Czartoryskich, Krakov, sign. Ms 1207); zhotoven u příležitosti korunovace Vratislava II. a darován Vratislavovu zeti, piastovskému knížeti Vladislavu I. Heřmanovi do Płocku. Jediný ze skupiny je tento kodex evangeliář, to znamená, že obsahuje čtyři kompletní evangelia.
  • Evangelistář hnězdenský, zvaný Codex aureus Gnesnensis (Archiwum diecezalne Hnězdno, sign. Ms Ia); zhotoven u příležitosti královské korunovace Vratislava II. a darován hnězdenskému arcibiskupství.

Původ a souvislostiEditovat

Zatímco starší literatura nepochybovala o českém a společném původu rukopisů a kladla je do skriptoria některého českého benediktinského kláštera (Břevnova nebo Ostrova), jeví se posledním badatelům jako díla z některého skriptoria nebo více skriptorií v Bavorsku, nejpravděpodobněji kláštera benediktinů v Řezně, eventuálně v Niederalteichu nebo ještě jinde.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • BRODSKÝ, Pavel: Iluminované rukopisy českého původu v polských knihovnách. Praha 2004, č. 3, s. 39-41, č. 26
  • ČERNÝ Pavol: Evangeliář zábrdovický a Svatovítská apokalypsa. Academia Praha 2004, ISBN 80-200-1035-1
  • Merhautová, AnežkaSpunar, Pavel: Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále. Academia : Praha 2006, ISBN 80-200-1354-7.
  • Spurný, Pavel. Kodex vyšehradský a jeho skupina. /disertační práce, Archiv UK/, UK Praha 1947.

Externí odkazyEditovat