Skupina (informatika)

V počítačové terminologii obecně pojem skupina odkazuje na skupinu uživatelů. Uživatelé mohou patřit do žádné, jedné nebo více skupin (některé systémy určují maximální počet). Hlavní účel těchto skupin je zjednodušení řízení skupin a bezpečnosti v počítačových systémech.

Předpokládejme, že oddělení počítačové vědy má síť, která je sdílená studenty a profesory. Oddělení má vytvořený dva seznamy složek. Do jednoho mají přístup studenti, do druhého profesoři. Bez skupin by musel správce přidat všem studentům oprávnění pro přístup do všech studentských složek a profesorům zase oprávnění pro přístup do všech profesorských složek. V případě většího množství lidí a složek by byl takovýto způsob nepraktický. S každým novým studentem nebo profesorem by správce musel přidat práva u všech složek.

Díky skupinám je takový úkol jednodušší. Vytvoří se skupiny pro studenty a profesory a přiřadí se do nich patřiční uživatelé. Celé skupině se může přiřadit oprávnění pro přístup do příslušné složky. Přidání nebo odebrání účtu se řeší řeší přímo u skupiny místo všech složek.

Využití skupinEditovat

Hlavní využití skupin jsou:

  • Access control
  • Přiřazování sdílených zdrojů jako volné místo na disku a šířka pásma
  • Výchozí nastavení profilů - např. každý profesorský účet může mít ve své PATH určitou složku
  • Třídění obsahu - zobrazí pouze ten obsah, který náleží příslušníkům skupiny

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Group (computing) na anglické Wikipedii.