Adresář (informatika)

hierarchická organizační jednotka souborového systému

Adresář (také složka nebo direktorář[1]) je v informatice organizační jednotka v souborovém systému na datovém médiu. Adresář sdružuje na disku dokumenty (soubory) a další složky (podadresáře) a slouží k tomu, aby si je uživatel mohl logicky uspořádat. Adresáře tvoří na disku stromovou strukturu. Kvůli jednoznačnosti nemohou v jednom adresáři existovat dvě položky se shodným jménem (v tomto případě se nerozlišuje mezi souborem a adresářem).

Strom adresářů v unixovém systému

Některé operační systémy (např. CP/M) nebo souborové systémy neumožňují vytváření podadresářů a tak je k dispozici jen kořenový adresář. Některé souborové systémy umožňují vytváření neorientovaných cyklů (smyček) pomocí symbolických odkazů. Pevné odkazy nejsou obvyklé, protože vyžadují evidovat další doplňující informace (zpětné odkazy).

Kořenový adresář

editovat

Kořenový adresář má zvláštní postavení v stromové struktuře souborovém systému. Je to nejvyšší adresář v adresářové hierarchii, všechny další adresáře v témže souborovém systému jsou jeho podadresáři.

  • v unixových systémech se kořenový adresář označuje znakem lomítko (/) a je společný pro všechna připojená média
  • v operačních systémech Microsoft Windows (též DOS) má každý svazek (logická disková jednotka) svůj kořenový adresář a jeho označení se skládá z označení jednotky (písmeno latinky a dvojtečka) a zpětného lomítka (\), například C:\

Zápis cesty

editovat
Související informace naleznete také v článku Cesta (informatika).

Při identifikaci adresáře nebo souboru, se kterým má program (uživatel) pracovat se používá tak zvaná cesta (anglicky path). Její zápis může být absolutní (úplný) nebo relativní (vztahuje se k aktuálnímu pracovnímu adresáři).

Adresáře na webu

editovat

Webové servery je možné nakonfigurovat tak, aby pokud je jako URL zadána cesta k adresáři a v adresáři se nachází výchozí soubor pro zobrazení (typicky index.html, index.php a podobně), se zobrazil obsah daného adresáře. Výhodou takovéhoto nastavení je to, že není nutné vytvářet a udržovat stránky umožňující stahovat daný obsah.[2] Mnohdy je kvůli přehlédnutí administrátora obsah adresáře generován i pro adresáře, u kterých to není žádoucí.[2]

Pro pohodlnější práci s adresáři, které mají být přístupné přes webový prohlížeč, existují specializované nástroje, např. h5ai[3], nebo jsou tyto nástroje součástí větších programových balíků, svůj nástroj pro správu souborů má např. Horde.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat

Původní význam slova

editovat

V původním významu slovo adresář označuje seznam poštovních doručovacích adres.

Reference

editovat
  1. ANASTASOV, Andrej. Tento úvod je zde proto, aby byl ČTEN!. Score. Únor 1997, roč. 4., čís. 38, s. 6. ISSN 1210-7522. 
  2. a b KOPŘIVA, Jan. Co skrývají „otevřené“ adresáře na českém a slovenském webu?. root.cz [online]. 1. 11. 2018. Dostupné online. ISSN 1212-8309. 
  3. JUNG, Lars. larsjung.de [online]. Kapitola h5ai - modern HTTP web server index. Dostupné online.