Silicit

sedimentární hornina převážně složená z SiO2

Silicit je neklastická sedimentární hornina převážně tvořená oxidem křemičitým ve formě křemene, chalcedonu nebo opálu. Názvosloví silicitů je značně nejednotné.[1] Pro starohorní silicity v českém masivu bývá někdy používán český termín buližník.[2]

Buližník ze sbírek Národního muzea
Sled vrstevnatého radiolaritu

Podle geneze horniny jsou rozlišovány:[1]

Často je problém jednotlivé formy silicitu rozlišit, případně vznikají formy polygenetické, smíšeného původu. Silicity také v průběhu času rekrystalizují v zřetelněji zrnitý křemen, což jejich genezi zastírá.[1]

Reference

editovat
  1. a b c PETRÁNEK, Jan. Silicit - Geologická encyklopedie on-line [online]. Česká geologická služba [cit. 2021-03-03]. Dostupné online. 
  2. PETRÁNEK, Jan. Buližník - Geologická encyklopedie on-line [online]. Česká geologická služba [cit. 2021-03-03]. Dostupné online. 

Související články

editovat