Otevřít hlavní menu

Shromáždění hlav států Africké unie

Shromáždění hlav států Africké unie je nejvyšším orgánem Africké unie. Sdružuje hlavy států a vlád členských zemí a schází se jednou ročně.

ČlenovéEditovat

Zástupcem každé africké země je její prezident, pokud není uveden jiný titul.

Poslání shromážděníEditovat

Shromáždění má 9 základních úkolů: