Seznam převorů, proboštů a opatů premonstrátského kláštera v Nové Říši

seznam na projektech Wikimedia

Toto je Seznam převorů, proboštů a opatů premonstrátského kláštera v Nové Říši.

Osobní znak úřadujícího opata Mariana Rudolfa Kosíka
Pečeť kláštera

Do roku 1597 byl novoříšský klášter ženským klášterem a měl i svou převorku. Po jeho zrušení zůstali na místě pouze probošti. Za probošta Vavřince Plocara roku 1641 přišli noví řeholníci ze zábrdovického opatství a Nová Říše se stala definitivně mužským klášterem, nejprve závislým na Zábrdovicích, 27. prosince 1733 však byl novoříšský klášter povýšen na samostatné opatství.

Převorové (1211–1257) a probošti v době existence ženského kláštera (1211–1597) editovat

 • 1248 Herman
 • 1257–1278 Gotfried
 • 1278–1290 Vizymír
 • 1290–1300 Otto
 • 1300–1311 Marsylius
 • 1311–1320 Bernard
 • 1320–1330 Gerhard
 • 1330–1345 Nicislav
 • 1345–1348 Hermann
 • 1348–1353 Hoenzlin
 • 1353–1355 Jindřich
 • 1355–1363 Hostislav
 • 1363–1378 Jan
 • 1378–1389 Martin
 • 1390–1428 Předibor
 • 1428–1448 Ondřej I.
 • 1448–1462 Michal I.
 • 1462–1492 Prokop
 • 1492–1503 Bartoloměj
 • 1503–1514 Kryštof Peuger z Reitzenschlagu
 • 1515–1518 Jakub ze Šternberka
 • 1521–1542 Zikmund
 • 1542–1555 Ondřej II.
 • 1555–1559 Michal II.
 • 1559–1562 Cyril
 • 1562–1570 Kašpar Schönauer, pak opat v Zábrdovicích
 • 1570–1593 Urban
 • 1595–1599 Šebestián Chotěborský

Převorové (od r. 1654 infulovaní) po r. 1597 editovat

Opati po roce 1733 editovat

Literatura editovat

 • Buben, Milan, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, II/1 řeholní kanovníci, Praha, Libri 2003, ISBN 80-7277-086-1, s. 140–141.
 • Kunka, Josef, Nová Říše : Klášter premonstrátů : 1211–1936, Nová Říše, nákladem kanonie 1936.
 • Dušek, Milan, Nová Říše, NOvoříšský KUlturní Spolek, Nová Říše 2007. ISBN 978-80-239-8946-5. Str. 248–249.