Otevřít hlavní menu

Seznam představitelů Mělníka

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam nejvyšších představitelů města Mělník od roku 1631. Název úřadu se postupně vyvíjel. Do roku 1788 nesl označení primátor. V letech 1788–1919 město reprezentovali purkmistři. V období první a druhé republiky a za protektorátu stál v čele města starosta. Následně mezi roky 1945–1990 se jednalo o předsedu městského národního výboru a po obnově demokratického zřízení, došlo k návratu úřadu starosty.

Starosta, který zastupuje město navenek, je obvykle volen na čtyřleté období nadpoloviční většinou členů zastupitelstva po komunálních volbách.

V letech 1788–1850 nemohla mělnická samospráva vykonávat své pravomoci v důsledku tzv. regulovaného magistrátu, když rozhodování přešlo na vládní úřednictvo. Město zastupoval purkmistr na základě jmenovacího dekretu rozhodnutím vlády. Revoluční roky 1848–1849 přinesly nové poměry i v institucionální organizaci moci. Správa města se navrátila do gesce samosprávného zastupitelstva.[1]

Přehled nejvyšších představitelůEditovat

období osoba povolání
Primátoři[1]
1631 Daniel Klaudyan
1632–1633 David Prušek z Prušova
1634–1635 Jan Šerer
1636–1637 David Prušek z Prušova
1638–1640 Daniel Klaudyan
1641–1642 Jan Šerer
1643 Daniel Klaudyan
1644 Jan Šerer
1645–1650 Jakub Hamák (Hamatius) z Mühlbachu
1651–1652 Jan Šerer
1652–1653 Jiří Švarcauer
1654–1690 Jakub Hamák z Mühlbachu
1709 Ferdinand Jiří Hejda
1717 Daniel V. Poříčský
1725–1726 Daniel Rispler
1733 Václav Dohnal
1739 František Antonín Lachner
1751 Jiří Tadeáš Glaser
1754–1759 Jan Jílek
1785 P. Aust
1785–1788 Tomáš Müller
1788 Vinc. A. Ehrlink
Jmenovaní purkmistři[1]
1788–1798 Vincenc Hollauer z Hohenfelsu
1799–1802 Václav Langer
1803–1813 Jan Ondřej Procházka
1813–1826 Josef Seidl
1827–1829 N. Kohnhäuser
1830–1846 Jan Melchior Fridrich
1846–1848 Vojtěch Svoboda
1848–1850 Josef Bauer
Městští purkmistři[1]
1850–1859 Václav Vávra lékárník
1859–1861 Václav Prokop prozatímní purkmistr
1861–1864 Václav Prokop kupec
1864–1869 Josef Valenta poštmistr
1869–1876 Jan Velcl učitel
1976–1897 Václav Haupt kupec
1897–1907 Alois Schrenker obchodník
1907–1908 Viktor Vávra lékárník
1908–1919 JUDr. František Valina advokát
Starostové[1]
1919–1923 Josef Tykal kovář, poslanec parlamentu
1923–1925 JUDr. František Valina advokát, předseda obecní správní komise
1925–1929 Josef Tykal kovář
1929–1932 Ladislav Novák
1932–1944 Josef Tykal
1944–1945 Ing. B. Straka 1. náměstek starosty
Předsedové MNV (MěNV)[1]
1945–1946 Ing. Dr. Jan B. Zelený přednosta stavebního úřadu
1946–1947 Alois Popílek košíkář
1947–1950 JUDr. Jan Hrdlička advokát
1950–1960 Karel Dvořák elektrikář
1960–1971 František Remeš kreslič n. p. Loděnice
1971–1981 Karel Haupt truhlář
1981–1990 JUDr. Zdeněk Procházka úředník
Starostové[1]
1990–1990 Mgr. Miroslav Neumann úředník
1990–1994 Mgr. Ivan Václavík matematik–programátor
1994–2002 Mgr. Zuzana Lišková ředitelka knihovny
2002–2010 Mgr. Miroslav Neumann přednosta okresního úřadu
od 2010 MVDr. Ctirad Mikeš vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

ReferenceEditovat

  1. a b c d e f g KLIHAVEC, Martin. Mělnická radnice: Starostové, purkmistři a primátoři mělničtí [online]. Město Mělník, leden 2014 [cit. 2014-01-19]. S. 17. Dostupné online. [nedostupný zdroj]