Seznam opatů premonstrátského kláštera v Hradisku u Olomouce

seznam na projektech Wikimedia

Seznam opatů na Hradisku u Olomouce po převzetí kláštera řádem premonstrátů až do jeho zrušení 18. srpna 1784.

LiteraturaEditovat

  • Buben Milan, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, II/1 řeholní kanovníci, Praha, Libri 2003, ISBN 80-7277-086-1, s. 105–106.
  • MLČÁK, Leoš. Olomouc - Klášterní Hradisko, bývalá premonstrátská kanonie. Uherské Hradiště: Historická společnost Starý Velehrad, 2011. 64 s. ISBN 978-80-86157-34-4. S. 5–14.