Seznam kulturních památek v Turnově

Seznam kulturních památek v obci Turnov v okrese Semily

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Turnov v okrese Semily vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

K. ú. TurnovEditovat

ZSJ Turnov-středEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Radnice (Q31864747)


 
   
12359/6-5581
Pam. katalog
MIS
Turnov náměstí Českého Ráje 1, Antonína Dvořáka
50°35′12,56″ s. š., 15°9′26,18″ v. d.
Radnice

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno, název náměstí v MonumNetu neuveden
Památkově chráněno od 16. září 1992.

Kostel svatého Františka z Assisi (Q24877382)


 
   
37175/6-2817
Pam. katalog
MIS
Turnov náměstí Českého ráje, 5. května
50°35′15,53″ s. š., 15°9′28,66″ v. d.
Kostel sv. Františka z Assisi

Poznámka: MonumNet uvádí nám. Pracujících. Parcelní číslo MonumNet neuvádí.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Františkánský klášter (Q12017760)


 
   
41759/6-2816
Pam. katalog
MIS
Turnov náměstí Českého Ráje 65, Skálova
50°35′16,36″ s. š., 15°9′28,43″ v. d.
Klášter františkánský, nyní sídlo pošty.

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Československé armády
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Spořitelna (Q31864701)


 
   
31649/6-4711
Pam. katalog
MIS
Turnov náměstí Českého Ráje 94, Mikulášská
50°35′15,68″ s. š., 15°9′25,7″ v. d.
Spořitelna

Poznámka: MonumNet neuvádí název náměstí ani parcelní číslo.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Skálova čp. 89 (Q31864671)


 
   
25151/6-2821
Pam. katalog
MIS
Turnov Skálova 89
50°35′17,99″ s. š., 15°9′27,27″ v. d.
Renesanční měšťanský dům

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Československé armády, parcelní číslo neuvádí.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Děkanský kostel svatého Mikuláše (Q12030942)


 
   
19273/6-2818
Pam. katalog
MIS
Turnov Děkanská, Mikulášská, Jiráskova, parc. 485
50°35′18,62″ s. š., 15°9′24,5″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše, děkanský

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Děkanství (Q31864541)


 
   
20512/6-2819
Pam. katalog
MIS
Turnov Děkanská 87, Jiráskova
50°35′19,86″ s. š., 15°9′24,44″ v. d.
děkanství čp. 87, ohradní zeď, brána se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší svatého Václava, svatého Jana Nepomuckého a svatého Antonína Paduánského (Q38150070)


 
   
33276/6-2832
Pam. katalog
MIS
Turnov Skálova, při čp. 70
50°35′19,05″ s. š., 15°9′28,25″ v. d.
Sousoší sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského

Poznámka: MonumNet uvádí též starý název ulice, Československé armády. Parcelní číslo MonumNet neuvádí.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Muzeum Českého ráje, čp. 70 (Q31864629)


 
   
34344/6-2820
Pam. katalog
MIS
Turnov Skálova 70
50°35′19,39″ s. š., 15°9′28,48″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Československé armády
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Muzeum Českého ráje, čp. 71 (Q12039037)


 
   
26939/6-4520
Pam. katalog
MIS
Turnov Skálova 71
50°35′20,05″ s. š., 15°9′28,61″ v. d.
Muzeum

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Československé armády, parcelní číslo neuvádí.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Skálova čp. 72


 
   
106422
Pam. katalog
MIS
Turnov Skálova 72
50°35′20,9″ s. š., 15°9′28,75″ v. d.
Dům. Jedno z pracovišť městského úřadu.

Poznámka: V Památkovém katalogu popsáno pouze slovem Dům.
Památkově chráněno od 8. října 2019.

Ochranovský sbor (Q30525365)


 
   
50907/6-6177
Pam. katalog
MIS
Turnov Na Sboře 80/1
50°35′22,78″ s. š., 15°9′30,85″ v. d.
Měšťanský dům. Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Turnově.

Poznámka: MonumNet uvádí čo. 1, v registru adres orientační čísla nejsou.
Památkově chráněno od 12. března 2001.

Pacltova sklárna (Q38150026)


 
   
36443/6-2834
Pam. katalog
MIS
Turnov Skálova 1007
50°35′25,84″ s. š., 15°9′37,8″ v. d.
Sklárna Pacltova

Poznámka: parcelní číslo MonumNet neuvádí
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Střední uměleckoprůmyslová škola (Q31864976)


 
   
12206/6-5617
Pam. katalog
MIS
Turnov Skálova 373, Husova
50°35′27,28″ s. š., 15°9′41,58″ v. d.
Střední škola uměleckoprůmyslová

Památkově chráněno od 19. ledna 1993.

Kostel Narození Panny Marie (Q12030402)


 
   
22658/6-2815
Pam. katalog
MIS
Turnov Mariánské náměstí, hřbitov, parc. 1498
50°35′12,34″ s. š., 15°9′33,88″ v. d.
Kostel P. Marie

Poznámka: v MonumNetu parcelní číslo neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38150018)


 
   
100627
Pam. katalog
MIS
Turnov Mariánské náměstí, u kostela Panny Marie, pp. 1495
50°35′12,37″ s. š., 15°9′32,75″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 27. října 2003.

Pomník Fortunáta Durycha (Q38150032)


 
   
39861/6-2822
Pam. katalog
MIS
Turnov městský hřbitov u kostela Panny Marie, parc. 1497, u západní zdi poblíž kostela
50°35′11,4″ s. š., 15°9′33,06″ v. d.
Hrob - pomník Fortunáta Durycha

Poznámka: parcelní číslo ani umístění v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od 31. března 1964.

Náhrobek rodiny Boháčkovy, Kuhnlovy a JUDr. Vojtěcha Fotra (Q38150038)


 
   
51125/6-6224
Pam. katalog
MIS
Turnov městský hřbitov u kostela Panny Marie, parc. 1497, zhruba uprostřed hřbitova
50°35′11,43″ s. š., 15°9′36,61″ v. d.
Hrob - náhrobek rodiny Boháčkovy, Kuhnlovy a JUDr. Vojtěcha Fotra

Poznámka: MonumNet uvádí „náhrobky“, ve skutečnosti jde o jeden náhrobek. Místo rodiny Kuhnlovy uvádí MonumNet rodinu Kuhnovu.
Památkově chráněno od 1. listopadu 2001.

Náhrobek Václava Šetřila (Q38150043)


 
   
105808
Pam. katalog
MIS
Turnov městský hřbitov u kostela Panny Marie, parc. 1497
50°35′10,65″ s. š., 15°9′37,99″ v. d.
hrob - náhrobek Václava Šetřila

Poznámka: V Památkovém katalogu památka neuvedena, přesné umístění neznámé.
Památkově chráněno od 7. března 2016.

Náhrobek J. V. Šimáka (Q38150049)


 
   
46702/6-2824
Pam. katalog
MIS
Turnov městský hřbitov u kostela Panny Marie, parc. 1497, jižně od středu hřbitova
50°35′10,51″ s. š., 15°9′36,87″ v. d.
Hrob - náhrobek J. V. Šimáka

Poznámka: Parcelní číslo ani umístění v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od 31. března 1964.

Smuteční síň s márnicí (Q38150056)


 
   
101046
Pam. katalog
MIS
Turnov nová část městského hřbitova, parc. 1545, poblíž ul. Ve Struhách, nad smuteční síní Markova 310
50°35′10,18″ s. š., 15°9′41,5″ v. d.
Smuteční síň s márnicí

Památkově chráněno od 19. května 2004.

Antonína Dvořáka čp. 331 (Q31864942)


 
   
49800/6-6080
Pam. katalog
MIS
Turnov Antonína Dvořáka 331
50°35′10,68″ s. š., 15°9′26,46″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Dvořákova
Památkově chráněno od 9. prosince 1998.

Tázlerova čp. 271 (Q31864590)


 
   
12596/6-5993
Pam. katalog
MIS
Turnov Tázlerova 271, Vejrichova
50°35′9,24″ s. š., 15°9′21,85″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 19. června 1997.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38150063)


 
   
27046/6-2829
Pam. katalog
MIS
Turnov Hluboká, před čp. 142
50°35′12,24″ s. š., 15°9′20,22″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Památkově chráněno od 31. března 1964.

Sobotecká čp. 245 (Q31864901)


 
   
11943/6-5559
Pam. katalog
MIS
Turnov Sobotecká 245
50°35′8,09″ s. š., 15°9′16,09″ v. d.
Měšťanský dům

Poznámka: Na fotografii uprostřed
Památkově chráněno od 8. června 1992.

Divadlo (Q18168569)


 
   
21904/6-4555
Pam. katalog
MIS
Turnov Ladislava Petrnouška 670
50°35′18,35″ s. š., 15°9′51,59″ v. d.
Divadlo

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Synagoga (Q1699045)


 
   
12577/6-5983
Pam. katalog
MIS
Turnov Krajířova 2199, parc. 374
50°35′13,39″ s. š., 15°9′13,15″ v. d.
Synagoga

Poznámka: stavba na parcele 374/1 má čp. 2199, MonumNet domovní číslo neuvádí.
Památkově chráněno od 14. dubna 1997.

ZSJ HrušticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník Josefa Pekaře (Q38149979)


 
   
23901/6-2825
Pam. katalog
MIS
Turnov Skálova, park u domu čp. 466, parc. 611/1
50°35′24,84″ s. š., 15°9′30,65″ v. d.
Pomník Josefa Pekaře

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Základní škola (Q31864782)


 
   
103866
Pam. katalog
MIS
Turnov Skálova 600
50°35′26,12″ s. š., 15°9′32,8″ v. d.
Novorenesanční budova základní školy, bývalé chlapecké, postavená mezi lety 1906–1907 podle projektu architekta Jaroslava Valečky

Památkově chráněno od 25. února 2010.

Pomník padlým I. a II. světové války (Q38149972)


 
   
16437/6-4785
Pam. katalog
MIS
Turnov Skálova, u školy čp. 600
50°35′26,3″ s. š., 15°9′34,78″ v. d.
Pomník padlým I. a II. světové války. Bronzové sousoší truchlící matky s dcerou na betonovém podstavci obloženém žulou. Autorem pomníku je Josef Drahoňovský. Dodatečně byla na pomník umístěna další data 1939–1945 a 1948–1989.

Poznámka: Parcelní číslo, umístění ani bližší specifikace pomníku v MonumNetu neuvedeny. Dle mapy.cz se se pomník obětem válek nachází u základní školy Skálova čp. 600 směrem k sokolovně čp. 540.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Miroslava Tyrše (Q38149964)


 
   
20904/6-2823
Pam. katalog
MIS
Turnov Skálova, u sportovní haly čp. 207
50°35′27,23″ s. š., 15°9′37,73″ v. d.
Pomník Miroslava Tyrše

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Československé armády, parcelní číslo ani umístění MonumNet neuvádí, dle mapy.cz se pomník nachází u sportovní haly čp. 207 směrem k sokolovně čp. 540.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38149936)


 
   
51187/6-6217
Pam. katalog
MIS
Turnov Rývovy sady, (Žižkova, alej Legií), parc. 2802
50°35′46,1″ s. š., 15°9′44,39″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 15. října 2001.

Sousoší Piety s Pannou Marií (Q38149957)


 
   
41548/6-2826
Pam. katalog
MIS
Turnov alej Legií, Na Šetřilovsku
50°35′55,43″ s. š., 15°10′7,12″ v. d.
Sousoší Piety s P. Marií

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

28. října čp. 618 (Q31864813)


 
   
41790/6-4497
Pam. katalog
MIS
Turnov 28. října 618
50°35′18,35″ s. š., 15°9′51,59″ v. d.
Vila

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Loučení Krista a Panny Marie (Q38149950)


 
   
16448/6-2830
Pam. katalog
MIS
Turnov 28. října 812, před domem s pečovatelskou službou, parc. 1283/1
50°35′21,12″ s. š., 15°10′1,33″ v. d.
Sousoší Loučení Krista a P. Marie

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno, adresa budovy v MonumNetu neuvedena. Město uvádí jako umístění zahradu nemocnice.[1]. V Památkovém katalogu zaměřeno na parcelu 1283/1 před Domem důchodců Pohoda, čp. 812.
Památkově chráněno od 31. března 1964.

Kostel svatého Matěje (Q25454989)


 
   
14994/6-2837
Pam. katalog
MIS
Turnov na hřbitově, Hruštice, parc. 1223
50°35′27,61″ s. š., 15°10′8,37″ v. d.
Kostel sv. Matěje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vojenský hřbitov z války 1886 (Q38149942)


 
   
40449/6-2838
Pam. katalog
MIS
Turnov Hruštice, Zelená cesta, Komenského, parc. 1225, u čp. 1029
50°35′27,31″ s. š., 15°10′9,41″ v. d.
Vojenský hřbitov z války 1886

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ZSJ VýšinkaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha Panny Marie (Q38149985)


 
   
28791/6-2828
Pam. katalog
MIS
Turnov křižovatka Výšinka, Hruboskalská, Na Stebni, Antonína Dvořáka
50°35′3,32″ s. š., 15°9′33,86″ v. d.
Socha P. Marie

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno. MonumNet uvádí neexistující název Durychovo náměstí.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Kalvárie (Q38149991)


 
   
21752/6-2831
Pam. katalog
MIS
Turnov U Tří svatých, Vrchhůra
50°34′45,7″ s. š., 15°9′49,57″ v. d.
Sousoší Kalvárie, též Tři svatí

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ZSJ Pod VýšinkouEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q1716556)


 
   
18267/6-2833
Pam. katalog
MIS
Turnov Sobotecká 236, parc. 1817, 1816/1, 1816/2, 1816/3
50°34′58,93″ s. š., 15°9′9,25″ v. d.
Židovský hřbitov: hřbitovní domek čp. 236, židovský hřbitov s náhrobky, ohradní zeď

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ZSJ U nádražíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
U Nádraží čp. 1294 (Q31864848)


 
   
49768/6-6075
Pam. katalog
MIS
Turnov U Nádraží 1294
50°35′13,99″ s. š., 15°8′24,5″ v. d.
Kubistický dům

Památkově chráněno od 17. listopadu 1998.

ZSJ NudvojoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Křtitele (Q24877406)


 
   
45976/6-2842
Pam. katalog
MIS
Turnov Nudvojovická, Nudvojovice
50°34′54,95″ s. š., 15°8′9,52″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele

Poznámka: parcelní číslo ani umístění v MonumNetu neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka (Q38149996)


 
   
11875/6-5557
Pam. katalog
MIS
Turnov Nudvojovická, Nudvojovice (?)
50°34′55,37″ s. š., 15°8′13,92″ v. d.
Sýpka

Poznámka: MonumNet neuvádí ani přibližné umístění ani parcelní číslo. Mohlo by jít o sýpku v Nudvojovicích.
Památkově chráněno od 11. května 1992.

K. ú. Mašov u TurnovaEditovat

ValdštejnskoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr Valdštejnsko (Q23542404)


 
   
20468/6-2631
Pam. katalog
MIS
Turnov Valdštejnsko
50°34′11,88″ s. š., 15°10′51,18″ v. d.
Zemědělský dvůr Valdštejnsko, s omezením: bez stodol

Poznámka: Adresa ani parcelní číslo neuvedeny. V areálu se nacházejí adresy Nová Ves čp. 34 a 35 a domky čp. 132 a 139 i několik novějších hal s parkovištěm, ale není zřejmé, jak je památka vymezena.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q38150004)


 
   
28019/6-2630
Pam. katalog
MIS
Turnov Valdštejnsko, u autobusové zastávky
50°34′8″ s. š., 15°10′57,82″ v. d.
Kaplička

Poznámka: Kaplička stojí ve svahu nad autobusovou zastávkou Turnov, Nová Ves, Valdštejnsko.

 • Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. MonumNet uvádí adresu Valdštejnsko, obec Karlovice, část Karlovice.
 • Popisek fotografie v MIS uvádí ke stejnému rejstříkovému číslu kapličku sv. Jana Nepomuckého, adresa Turnov, k. ú. Mašov, lokalita Kyselov, ul. Nová Ves.
 • Souřadnice MIS zaměřují kapličku sv. Jana Nepomuckého na území města Turnov, k. ú. Mašov u Turnova, evidenční část Turnov, ZSJ Kyselov díl 3., ulice Nová Ves.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MašovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37816858)


 
   
19718/6-2840
Pam. katalog
MIS
Mašov Sobotecká, U Školy, při čp. 165
50°34′25,19″ s. š., 15°8′41,63″ v. d.
Krucifix

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Památkově chráněno od 31. března 1964.

KadeřavecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie (Q37338139)


 
   
20278/6-2839
Pam. katalog
MIS
Kadeřavec při Briksiho statku (mezi čp. 20 a 31?)
50°33′56,04″ s. š., 15°8′11,26″ v. d.
Barokní pískovcový sloup se sochou Panny Marie. Na kónickém podstavci čtvercového půdorysu, s profilovanou základnou a římsou, spočívá vypouklý kulatý dřík, nahoru se zužující, s pískovcovou sochou Panny Marie s Ježíškem v náručí. Na podstavci je vyryt letopočet 1747. Podle místního konzervátora památkové péče Karla Vika z Turnova je nutno datum zrodu sloupu posunout o něco dříve, asi do roku 1726. Na dříku sloupku jsou vytesány reliéfy sv. Josefa, sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, sv. Rozálie?, sv. Anny, sv. Máří Magdalény, sv. Jana Evangelisty, sv. Šimona a neidentifikovatelného světce. Reliéfy světců byly s největší určitostí vysekány do sloupku asi o jedno století později. Pravděpodobně dílo některé z blízkých turnovských řezbářských dílen z první poloviny 18. století.[1]

Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno. Monumnet uvádí sídelní útvar Mašov a část obce Kadeřavec. Briksiho statek se nepodařilo s pomocí Google identifikovat.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PelešanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Valdštejn (Q1014361)


 
   
45773/6-2841
Pam. katalog
MIS
Pelešany Pelešany 18, k. ú. Turnov a Mašov u Turnova
50°33′44,91″ s. š., 15°10′0,99″ v. d.
Hrad Valdštejn, zřícenina:
 • parc. 75: socha sv. Antonína Paduánského, vstupní brána, ohradní zídky, sklep, kaplička sv. Jana Křtitele, Aehrentalský erb, malý most se sochami sv. Markéty a sv. Otýlie
 • parc. 76: bývalá výletní restaurace čp. 18, studna
 • parc. 77: kaple sv. Jana Nepomuckého
 • parc. 78: konírny
 • parc. 79: konírny, zadní hrad - archeologické stopy
 • parc. 1394: velký most se sochami, socha sv. Ludmily, socha sv. Václava, socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Vojtěcha, socha sv. Josefa, socha sv. Víta, socha sv. Ivana, socha sv. Prokopa

Poznámka: Hrad má adresu Pelešany čp. 18, ale ta v MonumNetu není uvedena a jako část obce je chybně uveden Mašov.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Antonína Paduánského (Q38047163)


 
   
86887/6-2827
Pam. katalog
MIS
Pelešany hrad Valdštejn
50°33′44,65″ s. š., 15°10′1,25″ v. d.
Socha sv. Antonína Paduánského

Poznámka: původně při silnici na Mašov, přemístěna na hrad Valdštejn. Původní ani nové parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno, přesnější umístění v rámci hradu není v MonumNetu specifikováno. Jako část obce je v MonumNetu chybně uveden Mašov.
Památkově chráněno od 31. března 1964.

K. ú. DaliměřiceEditovat

DaliměřiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38150011)


 
   
15248/6-2835
Pam. katalog
MIS
Turnov Bezručova 21, Daliměřice
50°35′37,66″ s. š., 15°9′8,52″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Parcelní číslo ani přesné umístění v MonumNetu neuvedeno. Nalezeno v zahradě u čp. 21.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrubý RohozecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Hrubý Rohozec (Q366697)


 
   
16914/6-2836
Pam. katalog
MIS
Turnov Hrubý Rohozec 1, 2, 8
50°35′53,37″ s. š., 15°9′25,94″ v. d.
Zámek Hrubý Rohozec:
 • zámek čp. 1, brána, most, terasa s bazénem
 • park, sochy sv. Barbory, sv. Václava, sv. Josefa a P. Marie, sousoší Panny Marie a dvou dcer Doltovských, žardoniéra, bazén II, kamenné lavice I-II, kamenný stolek, schodiště, grotta, ohradní zeď s bránou II a brankami
 • hospodářský dvůr: dům čp. 2, dům čp. 8, hospodářské budovy, pivovar, sýpka, ohradní zeď s bránou, brána III, brána IV. Hlavní část (vlastní zámek a park) je národní kulturní památkou.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

K. ú. Bukovina u TurnovaEditovat

BukovinaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37025524)


 
   
51211/6-6231
Pam. katalog
MIS
Bukovina křižovatka polních cest severně od Kobylky, U Jana, pp. 208
50°36′40,98″ s. š., 15°10′9,38″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Parcela st. 208 uvedená v MonumNetu je zřejmě chyba, na té se nachází přístřešek v tábořišti u hospody Zrcadlová koza v Loužku. Spíše se jedná o parcelu pp. 208, tedy o rozcestí v lokalitě U Jana severně od Kobylky, na němž zatáčí do pravého úhlu červeně značená turistická trasa.
Památkově chráněno od 27. listopadu 2001.

Dolánky u TurnovaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Ábelův mlýn (Q30787416)


 
   
25237/6-2512
Pam. katalog
MIS
Dolánky u Turnova Dolánky u Turnova 7
50°36′11,81″ s. š., 15°10′9,37″ v. d.
Vodní mlýn Ábelův

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlaskův statek (Q11812516)


 
   
26428/6-2509
Pam. katalog
MIS
Dolánky u Turnova Dolánky u Turnova 12
50°36′11,2″ s. š., 15°10′20,12″ v. d.
Venkovská usedlost - Dlaskův statek: obytná budova čp. 12, stodola, ohradní zeď s branami, srub, ohradní zeď, socha Panny Marie. Část objektu je národní kulturní památkou.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Sloup s Pannou Marií (Mašov u Turnova, Kadeřavec), www.cesky-raj.cz, podle V.Nejedlý, M.Suchomel, P.Zahradník (1995): Mariánské a další světecké sloupy na Semilsku. In:Z Českého ráje a Podkrkonoší. Sv. 8. Bystrá nad Jizerou, s. 167-194.

LiteraturaEditovat

 • Tomáš Kesner a kolektiv: Kulturní památky Turnovska – obrazový seznam nemovitých kulturních památek, Město Turnov, Turnov 2010, ISBN 978-80-254-6940-8

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat