Seznam kulturních památek v Terezíně

Seznam kulturních památek v obci Terezín v okrese Litoměřice

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Terezín v okrese Litoměřice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

TerezínEditovat

Hlavní pevnost – opevněníEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hlavní pevnost – úplné opevnění (Q38148211)


 
   
11613/5-2344
Pam. katalog
MIS
Terezín 50°30′33,17″ s. š., 14°8′48,04″ v. d. Pevnost - Hlavní pevnost, úplné opevnění (podrobný rozpis pod tabulkou)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

 • parc. 204/2 (jen východní část parcely, bez staveb): kurtina bastionů VIII a I s Horní vodní branou
 • parc. 206 (bez staveb), parc. 221/1 (jen východní část parcely, bez staveb), parc. 221/2 (bez staveb): bastion č. VIII s kavalírem
 • parc. 221/1 (jen východní část parcely, bez staveb), parc. 221/2 (bez staveb, bez stavby trafostanice), parc. 223 (pouze jižní a jihovýchodní část parcely): kurtina bast. VII a VIII, s Dolní vodní branou
 • parc. 270, parcely 271, 272 a 273 bez staveb: bastion č. VII
 • parc. 279, 281/1, 281/2, 292, 294, 460, 467, 469, 471, 472/1, 475/1, 475/3, 475/4, 476, 491, 498, 500/13, 505, 506/10, 506/11, 507/19–507/21, 513, 514, 515/1–515/3, 525, 526/1, 527/1, 527/2, 529/1, 529/2, 532/1, 532/4, 532/5, 532/11, 532/12, 532/35–532/50: vodní příkop s kynetou fronty bastionů č. I, II, III, IV, V, VI, VII
 • parc. 280: bastion VI s kavalírem, kurtina bastionů č. V a VI s kasematy bývalé Litoměřické brány, a bastionů č. VI a VII
 • parc. 282, 283 (bez staveb), 284, 285: ravelin č. XIX s reduitem
 • parc. 286: kaponiéra shromaždiště č. XXXIV,
 • parc. 286: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVIII,
 • parc. 286: kontrg. č. XXII a rav. č. XIX
 • parc. 287, 288: shromaždiště č. XXXIV s lunetou vč. glacisů
 • parc. 288: Shrom. č. XXXV a XXXVI s lun. vč. gl.,
 • parc. 288: Kaponiéra shrom. č. XXXVI,
 • parc. 288: kryté cesty shrom. č. XXXIII a XXXIV vč. glac., shrom. č. XXXIV a VVVV vč. gl. a č. XXXV vč. gl.,
 • parc. 288: vodní příkop
 • parc. 289, 288: shromaždiště č. XXXIII s lunetou (zbořeným strážním domkem) včetně glacisu,
 • parc. 289: Shrom. č. XXXIV, XXXV a XXXVI s lunetami vč. glacisů,
 • parc. 289: kryté cesty shrom. č. XXXIII a XXXIV vč. glacisu,
 • parc. 289: shrom. č. XXXIV a VVVV vč. gl. a č. XXXV vč. gl.,
 • parc. 289: envelopa shrom. č. XXXVII
 • parc. 290 a 291: bastion VI. s kavalírem
 • parc. 292: kleště XIV včetně zemního kufru,
 • parc. 292: Ravelin č. XX s retranchementem,
 • parc. 292: Kurtina bastionů č. VI a VII,
 • parc. 292: Dvoukaponiéra kleští č. XVI,
 • parc. 293: Kaponiéra shrom. č. XXXV, XXXVI, vodní příkop s kynetou ravel. č. XX
 • parc. 294: Shromaždiště č. XXXVI s lunetou vč. glacisu,
 • parc. 294: envelopa shrom. č. XXXVII
 • parc. 295: Luneta č. XXIV, Batardeaux levé, vodní příkop s kynetou lun. č. XXVI
 • parc. 296: prachárna, Bastion č. VII
 • parc. 297/1: Bastion č. VII, Kurtina bastionů č. VI a VII, a č. VII a VIII s Dolní vodní branou
 • parc. 297/2: Kurtina bastionů VII a VIII s Dolní vodní branou
 • parc. 298: Batardeaux bastionu č. VII,
 • parc. 298, 299/2, 302, 303/1, 303/2: vodní příkop s kynetou fronty bast. č. I, VII a VIII,
 • parc. 298, 299/2, 300, 301/1, 301/2, 305, 306: envelopa bast. č. I, VII, VIII
 • parc. 299/1, 301/2: Luneta č. XXIV
 • parc. 299/2, 301/1: vodní příkop s kynetou lun. č. XXVI,
 • parc. 301/2: Batardeaux ve špici
 • parc. 302: most kurtiny bast. č. VIII a VII
 • parc. 304: Koryto Nové Ohře, most
 • parc. 304: Batardeaux bast. č. I
 • parc. 307/1, 310/2, 311, 313/2: vodní příkop s kynetou envelopy lun. č. XXXVII
 • parc. 307/2–307/4, 308, 309, 310/1, 312/1, 312/2, 313/1, 318, 319, 320/1, 321/1–321/5, 321/5–321/9, 322/1, 322/2, 323, 324, 325/1–325/6, 326, 327, 328, 329/4, 330, 400: prostor Dolního retranchementu
 • parc. 307/1: Bastion č. VI
 • parc. 313/3–313/12, 314: envelopa lunety č. XXXVII
 • parc. 315: Batardeaux levé lunety č. XXXVII
 • parc. 315: vodní příkop lun. č. XXXVII, most
 • parc. 316: Luneta č. XXXVII
 • parc. 318, 319, bez staveb 321/7 a 321/8: stodola
 • parc. 325/1–325/6: Kurtina bast. č. V a VI
 • parc. 327, 328, 330: Bastion č. IV
 • parc. 327, 328: Kurtina bastionů č. IV a V
 • parc. 329/1, 329/3, 329/5, 398/1, 398/2: Bastion č. III
 • parc. 329/2, 329/5, 329/6: Koryto Staré Ohře
 • parc. 355, 356, 357, 358/1, 358/2, 661, 662, 712, 713/1–713/3: východní glacisy
 • parc. 360/1, 360/2, 361–384, 385/1, 385/2, 386/1, 386/2, 387–390, 391/1–391/6, 392, 714: Trávčická kotlina
 • parc. 395: Horní retranchement - Ochranný val s glacisem
 • parc. 397: prachárna
 • parc. 398/1: Bastion č. II
 • parc. 398/1: Kurtina bastionů
 • parc. 329/1, 329/3, 331, 332, 398/1–398/36, 398/39, 398/40, 399, 401/1–401/5, 402, 403/1–403/12, 404, 405/1–405/37, 406/1–406/8, 407, 408/1–408/3, 409, 410, 414–425, 426/2–426/6, 430/1–430/3, 431/1, 431/2, 432, 434/1–434/4, 435, 436/1–436/3, 437–440, 441/1–441/7, 442, 444, 445: prostor Horního retranchementu
 • parc. 398/37
 • parc. 393, 394, 395, 396, 411, 428: Horní retranchement - vodní příkop s kynetou fronty bast. č. I, II, III
 • parc. 412: Horní retranchement - Bastion č. II s prachárnou
 • parc. 412, 413: Horní retranchement, Kurtina bastionů č. I a II
 • parc. 426/1, 428, 412: Horní retranchement - Bastion č. I
 • parc. 426/2, 426/3, 427, 429/1, 429/2, 430/2–430/7, 431/2, 432, 433/1–433/4: envelopa lunety č. XXXVII
 • parc. 432: vodní příkop s kynetou envelopy lunety č. XXXVII
 • parc. 443, 444, 445: Luneta č. XXXVII
 • parc. 443, 446/1, 446/2: vodní příkop lunety č. XXXVII
 • parc. 443: envelopa lunety č. XXXVII
 • parc. 446/1, 446/2: Batardeaux ve špici lunety č. XXXVII
 • parc. 447, 447, 452, 454/1, 454/2: envelopa bast. č. I, VII, VIII
 • parc. 449/1, 449/2, 455, 456, 457, 458: vodní příkop s kynetou fronty bast. č. I, VII a VIII
 • parc. 450, 451/1–451/3: Bastion č. VIII s kavalírem
 • parc. 452: most kurtiny bast. č. I a VIII
 • parc. 453: Kurtina bastionů VIII a I s Horní vodní branou
 • parc. 454/1, 459: Luneta č. XXIII
 • parc. 459: pravé Batardeaux
 • parc. 459: vodní příkop s kynetou lun. č. XXIII
 • parc. 460: Dvoukaponiéra kleští č. IX
 • parc. 461: envelopa a šíp lunety č. XXIII včetně glacisu
 • parc. 462/1–462/6, 463/1: Bastion č. I
 • parc. 462/3: prachárna
 • parc. 463/1: Bastion č. II
 • parc. 463/1: Kurtina bast. I a II, II a III s kasematy bývalé Bohušovické (Pražské) brány, č. VIII a I s Horní vodní branou
 • parc. 463/1: Batardeaux bastionu č. I
 • parc. 463/3: Kurtina bastionů II. a III. s kasematy bývalé Bohušovické (Pražské) brány
 • parc. 464, 465: Shromaždiště č. XXV včetně glacisu
 • parc. 464, 465: Shromaždiště č. XXVI se strážním domkem vč. glacisu
 • parc. 464, 465: Shromaždiště č. XXVII s lunetou vč. glacisu
 • parc. 464, 465: krytá cesta shromaždiště č. XXV a XXVI vč. glacisu,
 • parc. 464, 465: krytá cesta shromaždiště č. XXVI a XXVII vč. gl.,
 • parc. 464, 465: krytá cesta shromaždiště č. XXVII a XXVIII vč. gl.
 • parc. 464: envelopa a šíp lunety č. XXIII vč. glacisu
 • parc. 465: Luneta č. XXIII
 • parc. 465: Batardeaux lunety ve špici, envelopa a šíp
 • parc. 466, 467, 468, 469, 472/1: Kleště č. IX včetně zemního kufru
 • parc. 476: mosty
 • parc. 470, 471, 472/1: Dvoukaponiéra kleští č. IX
 • parc. 471, 476: Dvoukaponiéra kleští č. X
 • parc. 471: Kaponiéra shrom. č. XXVI
 • parc. 472/1–472/3: Ravelin č. XV s retranchementem
 • parc. 473: Kaponiéra shrom. č. XXV, XXVI
 • parc. 473: vodní příkop s kynetou ravelinu č. XV
 • parc. 474: Bastion č. II s Kavalírem
 • parc. 475/1, 475/2, 475/5, 476: Kleště č. X včetně zemního kufru
 • parc. 476, 477, 478, 479/1, 481: Ravelin č. XVI s reduitem
 • parc. 476: Kurtina bast. II. a III. s kas. býv. brány
 • parc. 479/1–479/3, 480, 659/1, 659/4: krytá cesta shrom. č. XXVII a XXVIII vč. glacisu
 • parc. 479/1–479/3, 481, 482: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVI
 • parc. 479/1–479/2, 481, 482: kontrg. č. XXI a rav. č. XVII
 • parc. 479/3: kontrg. č. XXII a rav. č. XIX
 • parc. 479/4
 • parc. 482: Kaponiéra shrom. č. XXVII
 • parc. 483: Shromaždiště č. XXVII s lunetou včetně glacisu
 • parc. 484, 485/1, 485/4, 491, 492, 493: Kleště č. X vč. zemního kufru
 • parc. 484, 485/3, 489, 490: Ravelin č. XVI s reduitem
 • parc. 484, 485/2, 486/1, 487, 488/1, 488/2, 502/1, 503/1, 504, 656, 657, 658, 659/1, 659/2, 659/4, 660: Shromaždiště č. XXVIII s lunetou a se strážním domkem čp. 314, včetně glacisu
 • parc. 484, 485/4, 494: Kurtina bastionů II. a III. s kasematy bývalé Bohušovické (Pražské) brány
 • parc. 484, 485/1, 498: Dvoukaponiéra kleští č. X
 • parc. 484, 488/2: krytá cesta shrom. č. XXVII a XXVIII vč. glac.
 • parc. 484, 488/2: krytá cesta shrom. č. XXVIII a XXIX vč. glac.
 • parc. 484: vodní příkop
 • parc. 484, 485/1, 485/2, 485/3: mosty
 • parc. 485/1, 499/2: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVI
 • parc. 485/1: kontrg. č. XXI a rav. č. XVII
 • parc. 494, 495/1, 495/2, 496, 497/1–497/3, : Bastion III. s rentranchementem
 • parc. 499/1, 500/1–500/4, 500/6–500/12, 503/1, 503/3–503/5, 512/1, 512/2, 516, 517, 519/1, 519/2, 566: Ravelin č. XVII s reduitem
 • parc. 499/1, 499/2: Kontrgarda č. XXI
 • parc. 499/2: kontrg. č. XXII a rav. č. XIX
 • parc. 500/1, 500/5, 502/1, 503/1, 504, 616, 617, 622/4–622/6, 623, 624, 657: Shromaždiště č. XXIX s lunetou včetně glacisu
 • parc. 500/1, 500/9, 500/13, 506/1, 512/1, 512/2, 515/3: Dvoukaponiéra kleští č. XI
 • parc. 500/1, 501, 503/5: Kaponiéra shromaždiště č. XXIX
 • parc. 501: Kaponiéra shromaždiště č. XXVIII
 • parc. 500/1, 512/1–512/3: krytá cesta shrom. č. XXXIX a XXX vč. glacisu
 • parc. 500/1: vodní příkop
 • parc. 500/3, 500/4, 501: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVI
 • parc. 500/3: kontrg. č. XXI a rav. č. XXVII
 • parc. 500/4, 501: kontrg. č. XXI a rav. č. XVII
 • parc. 505, 508, 514: Kurtina bastionů č. III a IV
 • parc. 505, 506/1–506/12, 507/1–507/21, 509, 511, 512/1, 512/2, 513, 514: Kleště č. XI. včetně zemního kufru
 • parc. 508, 509, 510/1, 510/2, 511: Kurtina bastionů č. III a IV
 • parc. 509, 510/1, 510/2: Bastion IV. s kavalírem
 • parc. 512/1, 515/4: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVI
 • parc. 512/1: kontrg. č. XXI a rav. č. XVII
 • parc. 515/1, 515/2, 515/4, 519/1, 519/2, 563/1, 563/9, 563/10, 564, 565: Shromaždiště č. XXX s lunetou včetně glacisu
 • parc. 515/1: Kaponiéra shrom. č. XXX
 • parc. 515/1, 515/4: kontrg. č. XXI a rav. č. XVII
 • parc. 502/1–502/3, 503/1, 503/2, 503/5, 616, 617, 618, 619, 620, 622/4–622/6, 623, 624 625/1–625/13, 626/1–626/41, 627–653, 654/1–654/6, 655, 656, 657, 660: krytá cesta shrom. č. XXVIII a XXIX včetně glacisu
 • parc. 515/4, 564–568, 569/1–569/7, 577, 592/2, 593, 595, 597, 602, 604, 605, 607, 608, 610, 612, 614, 615, 622/6, 624: krytá cesta shrom. č. XXXIX a XXX vč. glacisu
 • parc. 515/2, 519/1, 519/2, 520/2, 526/2, 527/2, 562, 563/1, 563/2, 563/7, 563/8: krytá cesta shrom. č. XXX a XXXI vč. glacisu
 • parc. 519/1, 519/2, 520/1, 551/1, 551/2, 552/1, 553/2, 554/1–554/15, 558, 559, 560, 563/3, 563/4, 563/5, 593: krytá cesta shrom. č. XXXI a XXXII vč. glacisu
 • parc. 519/1, 519/2, 520/1, 537, 538, 549/1, 552/1, 552/2, 553/1: krytá cesta shrom. č. XXXII a XXXIII vč. glacisu
 • parc. 519/1, 519/2: vodní příkop
 • parc. 515/5, 520/3
 • parc. 518/1–518/4: Bastion IV. s kavalírem
 • parc. 519/1, 519/2, 520/2, 526/1, 526/2, 527/2, 562, 563/1, 563/2, 563/6: Shromaždiště č. XXXI s lunetou včetně glacisu
 • parc. 519/1, 519/2, 520/1, 551/1, 551/2, 552/1, 552/2, 553/2: Shromaždiště č. XXXII s lunetou včetně glacisu
 • parc. 520/1, 521: Kaponiéra shrom. č. XXXI, XXXII
 • parc. 521: Kaponiéra shrom. č. XXXIII
 • parc. 521: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVIII, kontrg. č. XXII a rav. č. XIX
 • parc. 522, 523, 524: Ravelin č. XVIII. s reduitem
 • parc. 522: Kontrgarda č. XXII
 • parc. 525, 526/1, 527/1: Dvoukaponiéra kleští č. XII
 • parc. 525, 549/1, 592/1: Dvoukaponiéra kleští č. XIII
 • parc. 528/1, 528/2, 529/1, 529/2: Kleště č. XII včetně zemního kufru
 • parc. 530/1: Bastion IV. s kavalírem
 • parc. 530/1, 530/2, 531: Bastion č. V s retranchementem
 • parc. 530/1, 530/2: Kurtina bastionů č. IV a V
 • parc. 530/2: Kurtina bastionů č. V a VI s kas. býv. Litoměřické brány
 • parc. 279, 532/1–532/10, 532/13–532/34, 549/1: Kleště č. XIII. včetně zemního kufru
 • parc. 533, 549/1: Ravelin č. XIX. s reduitem
 • parc. 534, 535, 536, 549/1, 553/1: Shromaždiště č. XXXIII s lunetou (zbořeným strážním domkem) včetně glacisu
 • parc. 539, 540, 541, 543, 544, 545: Bastion č. V s retrachementem
 • parc. 549/1: Kurtina bastionů č. VII a VIII
 • parc. 549/1: vodní příkopy s kynetami, mosty, envelopa bast.
 • parc. 275/2, 548, 549/2, 550, 555, 556, 557/1, 557/2, 557/3, 663, 664, 665/1, 665/3, 665/9–26, 665/29–31, 666, 667/1–667/4, 669–673: Litoměřická kotlina včetně historické cesty
 • parc. 566: vodní příkop s kynetou fronty ravel. č. XVI, kontrg. č. XXI a rav. č. XVII
 • parc. 665/1, 665/14, 666: Shromaždiště č. XXXIII s lunetou (zbořeným strážním domkem) včetně glacisu
 • parc. 665/1, 665/14: krytá cesta shrom. č. XXXII a XXXIII vč. glacisu,
 • parc. 668: Shromaždiště č. XXXIII s lunetou vč. glacisu
 • parc. 668: Shrom. č. XXXIV, XXXV a XXXVI s lunetami vč. glacisů
 • parc. 668: kryté cesty shrom. č. XXXIII a XXXIV vč. glacisu
 • parc. 668: shrom. č. XXXIV a VVVV vč. gl. a č. XXXV vč. gl., envelopa a šíp lunety
 • parc. 668: envelopa shrom. č. XXXVII
 • parc. 678 a 679: envelopa a šíp lunety č. XXIV včetně glacisu
 • parc. 680, 681, 682: Koryto Nové Ohře
 • parc. 683: Dolní retranchement – envelopa bastionů č. IV, V, VI včetně glacisu
 • parc. 684/1, 684/2, 688, 689/1, 689/2: předpolí Dolního retranchementu
 • parc. 685/1–685/16, 687, 690/1, 690/2, 691, 692, 693: Dolní retranchement - envelopa bast. č. IV, V, VI včetně glacisu
 • parc. 686: Severní šíp
 • parc. 687: Severní šíp včetně glacisu
 • parc. 687: Dvoukaponiéra severního šípu
 • parc. 694/1, 694/2, 694/3, 694/5, 694/6, 696, 698, 699, 700/1–700/5: Dolní retranchement – Bastion č. VI
 • parc. 695
 • parc. 700/1, 701, 702/1, 702/2: Dolní retranchement – Bastion č. V
 • parc. 700/1: most kurtiny bastionů č. V a VI
 • parc. 700/2: Kurtina bastionů č. IV a V
 • parc. 700/5, 703, 705, 706: vodní příkop s kynetou fronty bastionů č. IV, V, VI
 • parc. 704, 705, 706: most kurtiny bast. č. IV, V
 • parc. 701: prachárna
 • parc. 706: Dolní retranchement – Batardeaux bastionu č. IV
 • parc. 707, 708, 709/1–709/6: Stará Ohře
 • parc. 710/1–710/4, 711/1, 711/4, 711/5, 712, 713/1–713/3: Českokopistská kotlina
 • parc. 715, 716, 717/1, 717/2, 718–726, 727/1–727/4, 728, 729/1, 729/2: Horní kotlina
 • parc. 717/1, 717/2, 723, 725, 726, 727/3, 727/4, 728: Ochranný val s glacisem
 • parc. 731: Koryto Nové Ohře
 • parc. 734: Shromaždiště č. XXV. včetně glacisu
 • parc. 734: krytá cesta shrom. č. XXV a XXVI vč. glacisu
 • parc. 732/1, 732/2, 733/1, 733/2: 734, 735: envelopa a šíp lunety č. XXIII včetně glacisu
 • parc. 739: Shromaždiště č. XXVI se strážním domkem včetně glacisu
 • parc. 740, 741: Shromaždiště č. XXVII s lunetou včetně glacisu
 • parc. 738/1, 739, 740, 741, 743/1, 743/2, 743/3: krytá cesta shrom. č. XXVI a XXVII vč. glacisu
 • parc. 738/12, 740, 741: krytá cesta shrom. XXVII a XXVIII včetně glacisu
 • parc. 744/1–744/3, 744/8–744/47, 744/63–744/87: shromaždiště č. XXVIII s lunetou a se strážním domkem, včetně glacisu
 • parc. 759/1, 759/2: Batardeaux bast. č. VI,
 • parc. 759/1, 759/2: vodní příkop s kynetou fronty bast. č. IV, V, VI
 • parc. 758, 759/1, 759/2, 760: Kurtina bast. č. IV a V,
 • parc. 760: most kurtiny bast. č. V a VI
 • parc. 761, 767: envelopa a šíp lun. č. XXVI včetně glacisu
 • parc. 733/1, 733/2, 736/1, 736/3, 737, 738/1–738/14, 742, 744/1–744/3, 744/5–744/7, 744/48–744/67, 745, 746/1, 746/2, 746/3, 747/1–747/44, 748, 749, 750/1–750/7, 751/1, 751/2, 752, 753, 755, 756, 757/1, 757/2, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775: Bohušovická kotlina
 • parc. 744/4, 817, 818, 819, 939

Terezín-středEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Důstojnický pavilon (Q38148205)


 
   
51048/5-2346
Pam. katalog
MIS
Terezín náměstí ČSA 215, 5. května
50°30′37,84″ s. š., 14°9′3,23″ v. d.
Kasárna - tzv. Důstojnický pavilon

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Vzkříšení Páně (Q16019920)


 
   
42735/5-2345
Pam. katalog
MIS
Terezín náměstí ČSA, parc. 213
50°30′39,63″ s. š., 14°9′3,73″ v. d.
Kostel Vzkříšení Páně

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bývalé posádkové velitelství (Q38148199)


 
   
43211/5-2346
Pam. katalog
MIS
Terezín náměstí ČSA 216, Husova
50°30′40,94″ s. š., 14°9′1,67″ v. d.
Kasárna - bývalé posádkové velitelství

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Škola (Q31729687)


 
   
10914/5-5657
Pam. katalog
MIS
Terezín Komenského 148, nám. ČSA, Pražská 172
50°30′42,64″ s. š., 14°8′58,37″ v. d.
Škola:
 • škola čp. 148, parc. 2
 • tělocvična, parc. 5
 • oplocení, parc. 3, 4, 6/1

Památkově chráněno od 1. listopadu 1995.

Radnice (Q31729598)


 
   
42479/5-2343
Pam. katalog
MIS
Terezín náměstí ČSA 179
50°30′41,42″ s. š., 14°8′57,35″ v. d.
Radnice (bez novostavby na pozemku)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pošta (Q38148195)


 
   
104213
Pam. katalog
MIS
Terezín Máchova 178, náměstí ČSA
50°30′41,02″ s. š., 14°8′55,3″ v. d.
Pošta (MonumNet dříve uváděl: činžovní dům)

Památkově chráněno od 29. října 2010.

Máchova 88 (Q31729546)


 
   
11095/5-5710
Pam. katalog
MIS
Terezín Máchova 88, B. Němcové
50°30′40,75″ s. š., 14°8′54,02″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 11. prosince 1995.

Společenský dům (Q31729494)


 
   
104083
Pam. katalog
MIS
Terezín náměstí ČSA 85, Havlíčkova
50°30′38,29″ s. š., 14°8′55,08″ v. d.
Společenský dům

Památkově chráněno od 13. září 2010.

Havlíčkova 125 (Q31729441)


 
   
10886/5-5654
Pam. katalog
MIS
Terezín Havlíčkova 125
50°30′37,87″ s. š., 14°8′53,84″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 11. března 1995.

Důstojnický dům (Q38148178)


 
   
43409/5-2349
Pam. katalog
MIS
Terezín Náměstí ČSA 84, 28. října, Havlíčkova, Dlouhá
50°30′35,44″ s. š., 14°8′55,1″ v. d.
Jiná vojenská stavba - důstojnický dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

náměstí ČSA 181 (Q31728859)


 
   
49591/5-5848
Pam. katalog
MIS
Terezín náměstí ČSA 181, Prokopa Holého
50°30′35,37″ s. š., 14°8′59,2″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 28. září 1998.

Hotel Záložna (Q31729360)


 
   
11016/5-5694
Pam. katalog
MIS
Terezín náměstí ČSA 180
50°30′35,26″ s. š., 14°9′0,96″ v. d.
Hotel Záložna (hotel Memorial Garni)

Památkově chráněno od 17. listopadu 1995.

náměstí ČSA 147 (Q31729858)


 
   
10917/5-5666
Pam. katalog
MIS
Terezín náměstí ČSA 147
50°30′35,8″ s. š., 14°9′1,9″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 1. listopadu 1995.

Garnisonní nemocnice (Q31729269)


 
   
43162/5-2348
Pam. katalog
MIS
Terezín Fučíkova 283
50°30′41,15″ s. š., 14°9′7,63″ v. d.
Nemocnice garnisonní:
 • nemocnice čp. 283, budovy I-II, ohradní zeď, parc. 205/1
 • parc. 205/2 a 205/3 bez staveb
 • alegorické sochy I-III, parc. 135/1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jízdárna (Q38148188)


 
   
10916/5-5664
Pam. katalog
MIS
Terezín 5. května 260
50°30′36,32″ s. š., 14°9′7,31″ v. d.
Jízdárna

Poznámka: dříve čp. 259, 263, 264
Památkově chráněno od 2. listopadu 1995.

Pivovar (Q31729223)


 
   
10957/5-5677
Pam. katalog
MIS
Terezín Palackého 282, Fučíkova, Horní vodní brána
50°30′37,86″ s. š., 14°9′10,06″ v. d.
Pivovar:
 • budova I, parc. 202/1
 • budova II, parc. 202/4
 • budova III, parc. 202/7

Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

Blok domů čp. 281, 293, 294 (Q38148182)


 
   
11013/5-5691
Pam. katalog
MIS
Terezín Fučíkova 281, Palackého 293, Horní vodní brána 294
50°30′35,45″ s. š., 14°9′11,24″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od 17. listopadu 1995.

Palackého 188 (Q31729177)


 
   
11014/5-5695
Pam. katalog
MIS
Terezín Palackého 188
50°30′34,2″ s. š., 14°9′2,7″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 17. listopadu 1995.

Palackého 79 (Q31729141)


 
   
10913/5-5670
Pam. katalog
MIS
Terezín Palackého 79, Prokopa Holého
50°30′33,26″ s. š., 14°8′58,16″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Palackého 135 (Q31729088)


 
   
11024/5-5686
Pam. katalog
MIS
Terezín Palackého 135
50°30′32,9″ s. š., 14°8′56,69″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

Palackého 75 (Q31729053)


 
   
10121/5-5615
Pam. katalog
MIS
Terezín Palackého 75
50°30′31,28″ s. š., 14°8′53,48″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 27. března 1995.

Palackého 76 (Q31729008)


 
   
10900/5-5661
Pam. katalog
MIS
Terezín Palackého 76
50°30′31,07″ s. š., 14°8′52,62″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Jezdecká kasárna (Q38148191)


 
   
43514/5-2340
Pam. katalog
MIS
Terezín Tyršova 207, Vodárenská, Horní vodní brána
50°30′32,1″ s. š., 14°9′10,64″ v. d.
Kasárna jezdecká – Magdeburská kasárna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Proviantní sklad (Q38148234)


 
   
11020/5-5687
Pam. katalog
MIS
Terezín Legií 137, Prokopa Holého, Tyršova
50°30′29,12″ s. š., 14°9′4,46″ v. d.
Sklad proviantní

Poznámka: MonumNet uvádí adresu chybně adresu Palackého 137. Na mapě je objekt popsán jako bývalá Hannoverská kasárna.
Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

Tyršova 139 (Q31728960)


 
   
10937/5-5678
Pam. katalog
MIS
Terezín Tyršova 139
50°30′31,93″ s. š., 14°9′5,08″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 1. listopadu 1995.

Tyršova 142 (Q31728907)


 
   
50912/5-5888
Pam. katalog
MIS
Terezín Tyršova 142
50°30′33,26″ s. š., 14°9′4,32″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 28. března 2001.

Tyršova 143 (Q31730358)


 
   
101485
Pam. katalog
MIS
Terezín Tyršova 143, Palackého
50°30′33,77″ s. š., 14°9′4,18″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 19. dubna 2005.

Tyršova 145 (Q31730311)


 
   
11017/5-5693
Pam. katalog
MIS
Terezín Tyršova 145
50°30′35,11″ s. š., 14°9′3,32″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 17. listopadu 1995.

Tyršova 146 (Q31729898)


 
   
11019/5-5688
Pam. katalog
MIS
Terezín Tyršova 146, náměstí ČSA
50°30′35,96″ s. š., 14°9′2,78″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 15. listopadu 1995.

Tyršova 211 (Q31730225)


 
   
101221
Pam. katalog
MIS
Terezín Tyršova 211, Palackého
50°30′34,96″ s. š., 14°9′5,04″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 11. října 2004.

Tyršova 212 (Q31730627)


 
   
11094/5-5712
Pam. katalog
MIS
Terezín Tyršova 212
50°30′35,46″ s. š., 14°9′4,75″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 21. prosince 1995.

Tyršova 213 (Q31730143)


 
   
11086/5-5711
Pam. katalog
MIS
Terezín Tyršova 213
50°30′36,04″ s. š., 14°9′4,39″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 21. prosince 1995.

Malá pěchotní kasárna (Q38148228)


 
   
10915/5-5663
Pam. katalog
MIS
Terezín Palackého 78, Prokopa Holého, Dlouhá, Hálkovy sady
50°30′30,38″ s. š., 14°8′58,06″ v. d.
Malá pěchotní kasárna – Hamburská kasárna

Poznámka: MonumNet přiřazuje adresu k ul. Prokopa Holého
Památkově chráněno od 1. listopadu 1995.

Prokopa Holého 81 a 82 (Q31730102)


 
   
11113/5-5727
Pam. katalog
MIS
Terezín Prokopa Holého 81, 82
50°30′34,36″ s. š., 14°8′57,59″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 31. ledna 1996.

Prokopa Holého 182 (Q31730064)


 
   
10918/5-5667
Pam. katalog
MIS
Terezín Prokopa Holého 182
50°30′34,74″ s. š., 14°8′58,96″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 1. listopadu 1995.

Prokopa Holého 183 (Q31730024)


 
   
49600/5-5851
Pam. katalog
MIS
Terezín Prokopa Holého 183
50°30′34,2″ s. š., 14°8′59,21″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 19. listopadu 1998.

Prokopa Holého 184 (Q31729941)


 
   
10958/5-5676
Pam. katalog
MIS
Terezín Prokopa Holého 184, Palackého
50°30′33,59″ s. š., 14°8′59,82″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 17. listopadu 1995.

Prokopa Holého 196 (Q31730184)


 
   
11021/5-5690
Pam. katalog
MIS
Terezín Prokopa Holého 196
50°30′32,29″ s. š., 14°9′0,4″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

Prokopa Holého 199 a 200 (Q31730775)


 
   
104259
Pam. katalog
MIS
Terezín Prokopa Holého 199, 200, Legií
50°30′30,77″ s. š., 14°9′1,19″ v. d.
Městský dům: dům čp. 200, ohradní zeď s dvěma branami, studna, dům čp. 199, dvorní objekt, ohradní zeď.

Památkově chráněno od 18. ledna 2011.

Márnice s obřadními místnosti (Q38148223)


 
   
43812/5-5003
Pam. katalog
MIS
Terezín ravelin s reduitem č. 16, u ul. Bohušovická brána, parc. 490
50°30′22,13″ s. š., 14°8′57,08″ v. d.
Smuteční síň - márnice s obřadními místnosti

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vlečka Terezín - Bohušovice a bývalá váha čp. 324 (Q38148217)


 
   
42436/5-1932
Pam. katalog
MIS
Terezín od Masarykovy ul. v Bohušovicích n. O., Bohušovická brána, Dlouhá 324
50°30′28,58″ s. š., 14°8′56,16″ v. d.
Železniční trať - drážní vlečka Terezín - Bohušovice a býv. váha čp. 324:
 • váha čp. 324, parc. 129
 • parc. Terezín 130, 476, 484, 660, Bohušovice nad Ohří 645

Poznámka: Všechny uvedené parcely jsou chráněny v rámci KP Hlavní pevnost. Parcely 476, 484 jsou rozděleny na díly, uvedené číslo parcely 645 nemá patřit ke k. ú. Terezín, jak je uvedeno v MonumNetu, ale ke k. ú. Bohušovice nad Ohří.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 1 (Q31731350)


 
   
43112/5-2354
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 1
50°30′30,05″ s. š., 14°8′55,21″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 4 (Q31731209)


 
   
10935/5-5675
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 4, Palackého
50°30′31,14″ s. š., 14°8′54,56″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 2. listopadu 1995.

Dlouhá 7 (Q31731399)


 
   
43311/5-2355
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 7
50°30′33,12″ s. š., 14°8′53,23″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 8 (Q31731062)


 
   
10934/5-5673
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 8
50°30′33,52″ s. š., 14°8′53,3″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 2. listopadu 1995.

Dlouhá 9 (Q31731260)


 
   
10938/5-5674
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 9, 28. října
50°30′33,98″ s. š., 14°8′53,02″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 2. listopadu 1995.

Dlouhá 10 (Q31731161)


 
   
11022/5-5681
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 10, 28. října
50°30′34,56″ s. š., 14°8′51,4″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

Dlouhá 12 (Q31731109)


 
   
10909/5-5659
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 12
50°30′35,5″ s. š., 14°8′51,54″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Dlouhá 13 (Q31731012)


 
   
42290/5-4712
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 13, Havlíčkova
50°30′36,29″ s. š., 14°8′51,61″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 15 (Q31730968)


 
   
42779/5-4713
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 15, Havlíčkova
50°30′37,08″ s. š., 14°8′50,82″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 17 (Q31730921)


 
   
42500/5-4714
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 17
50°30′38,02″ s. š., 14°8′50,57″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 18, B. Němcové 19 (Q31730678)


 
   
43013/5-4715
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 18, B. Němcové 19
50°30′38,63″ s. š., 14°8′50,35″ v. d.
Městský dům - dvě čp. (18, 19)

Poznámka: Čp. 19 není v RÚIAN přiřazeno k žádné ulici.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 20 (Q31730873)


 
   
10895/5-5649
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 20, B. Němcové
50°30′39,64″ s. š., 14°8′49,74″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Dlouhá 21 (Q31731304)


 
   
10899/5-5660
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 21
50°30′40,07″ s. š., 14°8′49,49″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Dlouhá 22 (Q31730829)


 
   
10908/5-5662
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 22
50°30′40,5″ s. š., 14°8′49,24″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Dlouhá 23 (Q31730401)


 
   
10901/5-5669
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 23, Školní
50°30′40,97″ s. š., 14°8′48,98″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Dlouhá 109 (Q31728765)


 
   
42763/5-4716
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 109
50°30′40,75″ s. š., 14°8′50,5″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 120 (Q31728810)


 
   
11614/5-5653
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 120
50°30′38,77″ s. š., 14°8′51,54″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 27. října 1995.

Dlouhá 121 (Q31728671)


 
   
43662/5-4717
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 121
50°30′38,3″ s. š., 14°8′51,9″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dlouhá 131 (Q31728625)


 
   
10124/5-5616
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 131, 28. října
50°30′34,13″ s. š., 14°8′54,24″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 27. března 1995.

Dlouhá 132 (Q31729645)


 
   
10125/5-5617
Pam. katalog
MIS
Terezín Dlouhá 132, Palackého
50°30′32,62″ s. š., 14°8′55,25″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 27. března 1995.

Řeznická 68 (Q31728507)


 
   
10912/5-5668
Pam. katalog
MIS
Terezín Řeznická 68
50°30′33,01″ s. š., 14°8′50,93″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Řeznická 69 (Q31730487)


 
   
11023/5-5685
Pam. katalog
MIS
Terezín Řeznická 69, Dukel. hrdinů
50°30′32,54″ s. š., 14°8′50,89″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

28. října 127 (Q31728453)


 
   
11624/5-5655
Pam. katalog
MIS
Terezín 28. října 127, Prokopa Holého
50°30′34,9″ s. š., 14°8′57,05″ v. d.
Městský dům

Poznámka: zahrnuje též pův. dům čp. 83 (rohový dům), čp. 83 není uvedeno v RÚIAN, ale je uvedeno v rozpisu parcel v MonumNetu
Památkově chráněno od 27. října 1995.

28. října 128 (Q31728398)


 
   
43339/5-2353
Pam. katalog
MIS
Terezín 28. října 128
50°30′34,6″ s. š., 14°8′55,86″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

28. října 129 (Q31728073)


 
   
11598/5-5656
Pam. katalog
MIS
Terezín 28. října 129
50°30′34,34″ s. š., 14°8′55,03″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 27. října 1995.

28. října 65 (Q31728290)


 
   
10910/5-5671
Pam. katalog
MIS
Terezín 28. října 65
50°30′33,84″ s. š., 14°8′52,37″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

28. října 66 (Q31728233)


 
   
11015/5-5692
Pam. katalog
MIS
Terezín 28. října 66, Řeznická
50°30′33,62″ s. š., 14°8′51,83″ v. d.
Městský dům: dům čp. 66, ohradní zeď, studna

Poznámka: MonumNet uvádí v kolonce čísla popisného též čp. 65, avšak dům čp. 65 je chráněn jako samostatná kulturní památka a zde není uveden v rozpisu parcel.
Památkově chráněno od 17. listopadu 1995.

28. října 67 (Q31728185)


 
   
10911/5-5658
Pam. katalog
MIS
Terezín 28. října 67, Řeznická
50°30′33,62″ s. š., 14°8′51,83″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Základní kámen pevnosti (Q38148170)


 
   
86719/5-5679
Pam. katalog
MIS
Terezín bastion IV, Dukel. hrdinů 44, parc. 518/1
50°30′33″ s. š., 14°8′48″ v. d.
Jiné drobné dílo - základní kámen pevnosti

Památkově chráněno od 5. listopadu 1995.

Dukel. hrdinů 58 (Q31728130)


 
   
10956/5-5683
Pam. katalog
MIS
Terezín Dukel. hrdinů 58, 28. října
50°30′34,14″ s. š., 14°8′49,34″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 15. listopadu 1995.

Dukel. hrdinů 45 (Q31728340)


 
   
11018/5-5682
Pam. katalog
MIS
Terezín Dukel. hrdinů 45
50°30′37,68″ s. š., 14°8′47,25″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 15. listopadu 1995.

B. Němcové 37 (Q31728712)


 
   
10896/5-5652
Pam. katalog
MIS
Terezín B. Němcové 37
50°30′39,39″ s. š., 14°8′48,48″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

B. Němcové 38 (Q31729402)


 
   
10889/5-5647
Pam. katalog
MIS
Terezín B. Němcové 38
50°30′39,48″ s. š., 14°8′49,08″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

B. Němcové 110 a 112 (Q31729813)


 
   
10888/5-5648
Pam. katalog
MIS
Terezín B. Němcové 110, 112, Dlouhá
50°30′39,88″ s. š., 14°8′50,93″ v. d.
Městský dům:
 • čp. 110, parc. 18
 • býv. čp. 111, nyní čp. 110, parc. 19
 • čp. 110, parc. 20

Památkově chráněno od 27. října 1995.

Školní 26 (Q31729771)


 
   
10898/5-5650
Pam. katalog
MIS
Terezín Školní 26
50°30′41,22″ s. š., 14°8′48,19″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Školní 27 (Q31729731)


 
   
10897/5-5651
Pam. katalog
MIS
Terezín Školní 27
50°30′41,04″ s. š., 14°8′47,44″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 24. října 1995.

Pavilon (Q38148174)


 
   
10936/5-5672
Pam. katalog
MIS
Terezín Smetanovy sady, parc. 278
50°30′45,65″ s. š., 14°8′49,88″ v. d.
Altán - pavilon, dle MIS hudební pavilon.

Památkově chráněno od 1. listopadu 1995.

Wieserův dům (Q31729312)


 
   
43436/5-2347
Pam. katalog
MIS
Terezín Pražská 25, Školní
50°30′42,8″ s. š., 14°8′47,87″ v. d.
Městský dům Wieserův, býv. důstojnické Casino

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pražská 107 (Q31729980)


 
   
10122/5-5619
Pam. katalog
MIS
Terezín Pražská 107, Dlouhá
50°30′41,47″ s. š., 14°8′50,06″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 28. března 1995.

Pražská 104, 105, 106 (Q31730267)


 
   
10123/5-5618
Pam. katalog
MIS
Terezín Pražská 104, 105, 106
50°30′41,93″ s. š., 14°8′51,38″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 28. března 1995.

Komenského 152 (Q31730446)


 
   
11089/5-5709
Pam. katalog
MIS
Terezín Komenského 152
50°30′44,96″ s. š., 14°8′57,52″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 21. prosince 1995.

Komenského 153 (Q31730728)


 
   
43470/5-2356
Pam. katalog
MIS
Terezín Komenského 153
50°30′45,79″ s. š., 14°8′57,19″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Komenského 154 (Q31730530)


 
   
10955/5-5689
Pam. katalog
MIS
Terezín Komenského 154, Žižkova
50°30′46,62″ s. š., 14°8′56,58″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 16. listopadu 1995.

Žižkova 159 (Q38148141)


 
   
105663
Pam. katalog
MIS
Terezín Žižkova 159
50°30′45,89″ s. š., 14°8′53,83″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 15. července 2015.

Dělostřelecké artelerie (Q38148165)


 
   
42379/5-2350
Pam. katalog
MIS
Terezín Žižkova 155
50°30′47,12″ s. š., 14°8′53,99″ v. d.
Kasárna - dělostřelecké artelerie

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Komenského 155
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Velká pěchotní kasárna Jana Žižky z Trocnova (Q38148160)


 
   
43145/5-2352
Pam. katalog
MIS
Terezín Komenského 225, Revoluční
50°30′48,24″ s. š., 14°9′1,47″ v. d.
Kasárna tzv. Velká pěchotní (Jana Žižky z Trocnova) – Drážďanská kasárna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Posádkový žitný vodní mlýn (Q31730580)


 
   
102507
Pam. katalog
MIS
Terezín Pražská 384, levý západní břeh Nové Ohře
50°30′43,69″ s. š., 14°9′18,44″ v. d.
Posádkový žitný vodní mlýn (nyní Centrum španělského nábytku)

Poznámka: Pozemek chráněn v rámci KP Hlavní pevnost
Památkově chráněno od 30. srpna 2007.

Na Krétě-východEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hřbitov sovětských vojáků (Q38148154)


 
   
42864/5-5001
Pam. katalog
MIS
Terezín u ul. Městský hřbitov, parc. 744/7
50°30′9,11″ s. š., 14°9′0,18″ v. d.
Hřbitov sovětských vojáků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bohušovická kotlinaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hřbitov (Q38148148)


 
   
43151/5-2342
Pam. katalog
MIS
Terezín Městský hřbitov, u čp. 325, parc. 754
50°30′4,21″ s. š., 14°8′56,94″ v. d.
Hřbitov:
 • hřbitov
 • náhrobek K. N. Weilenda von Steinmetz
 • náhrobek Franzisky Edlen von Rucher
 • náhrobek M. S. von Treuenwerth
 • náhrobek Barbary Stecher
 • náhrobek J. Langklera von Sieghartskirch.
 • náhrobek Salvatora von Mancici a jeho syna
 • ohradní zeď

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krematorium se hřbitovy (Q12058740)


 
   
42645/5-2341
Pam. katalog
MIS
Terezín u ul. Městský hřbitov
50°30′8,67″ s. š., 14°9′6,83″ v. d.
Krematorium se hřbitovy:
 • parc. 756: krematorium
 • parc. 757/1:
  • židovský hřbitov,
  • pomník - menóra,
  • pomník obětem ghetta,
  • alej národů,
  • hřbitov ruských válečných zajatců I. svět. války
 • parc. 757/2
 • parc. 326/3: pomník zasazení stromu

Poznámka: MonumNet parcely chybně přiřazuje ke k. ú. Bohušovice nad Ohří, přičemž parcely 756 a 757/1 uvádí duplicitně též ve správném katastrálním území Terezín.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Litoměřická kotlinaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památník – pietní místo (Q38148144)


 
   
86715/5-5002
Pam. katalog
MIS
Terezín levý břeh Ohře severně od města, parc. 667/2
50°31′6,85″ s. š., 14°9′9,03″ v. d.
Památník - pietní místo

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

U Malé pevnostiEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Posádkový pšeničný vodní mlýn (Q31728564)


 
   
103817
Pam. katalog
MIS
Terezín Pražská 387, pravý východní břeh Nové Ohře
50°30′44,68″ s. š., 14°9′22,47″ v. d.
Posádkový pšeničný vodní mlýn

Památkově chráněno od 26. ledna 2010.

Dům jezného (Q38148138)


 
   
10919/5-5665
Pam. katalog
MIS
Terezín Pražská 302
50°30′43,76″ s. š., 14°9′23,34″ v. d.
Jiná obytná stavba - dům jezdného (míněno jezného?)

Poznámka: Pozemek chráněn v rámci KP Hlavní pevnost.
Památkově chráněno od 2. listopadu 1995.

Malá pevnostEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Malá pevnost a Národní hřbitov (Q34055632)


 
   
11773/5-4
Pam. katalog
MIS
Terezín Principova alej 304, 305, 306
50°30′52,24″ s. š., 14°9′56,73″ v. d.
Malá pevnost a Národní hřbitov:
 • Stará Ohře, parc. 329/1–329/6
 • Principova alej, parc. 330, 331
 • Národní hřbitov, parc. 332
 • opevnění Malé pevnosti, parc. 333, 335, 336, 337, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354
 • opevnění Malé pevnosti - šíp, (Trávčická kotlina), parc. 369–375
 • mostek, popraviště, most II, parc. 334
 • I. dvůr, parc. 336, 339, 343
 • tzv. přijímací dvůr, parc. 339
 • zeď, parc. 337
 • kasárna čp. 304, parc. 340
 • hospodářská budova čp. 305, parc. 341
 • dvůr kasáren, parc. 342
 • bazén, parc. 343
 • IV. dvůr, parc. 343, 345
 • most I., objekt vstupní brány, parc. 349
 • III. dvůr (ženský), parc. 349, 350
 • II. dvůr (dílenský), parc. 350
 • areál panského domu čp. 306, parc. 351, 352
 • hlavní nádvoří, parc. 353
 • komunikace, parc. 386/1 a 399

Poznámka: národní kulturní památka (kromě komunikace na parc. 386/1 a 399)
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

České KopistyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 5 (Q31493621)


   
102691
Pam. katalog
MIS
České Kopisty České Kopisty 5
50°31′29,74″ s. š., 14°10′0,17″ v. d.
Venkovská usedlost: dům čp. 5, chlév, stáje, brána, bez stodoly a přístavku, ohradní zeď.

Poznámka: Svobodný statek na soutoku, o.p.s.
Památkově chráněno od 28. prosince 2007.

Nové KopistyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 6 (Q31148412)


 
   
43127/5-4602
Pam. katalog
MIS
Nové Kopisty Nové Kopisty 6
50°30′13,2″ s. š., 14°6′56,45″ v. d.
Venkovská usedlost: dům čp. 6, chlévy, ohradní zeď s branou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PočaplyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vojtěcha (Q23925735)


 
   
43610/5-2222
Pam. katalog
MIS
Počaply Počaply 34, st. 1, 2, 3, pp. 1
50°31′21,15″ s. š., 14°11′55,24″ v. d.
Kostel sv. Vojtěcha:
 • kostel, st. 1
 • márnice (kaple), st. 2
 • domek čp. 34, st. 3
 • ohradní zeď, brána, pp. 1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31207795)


   
42590/5-2223
Pam. katalog
MIS
Počaply Počaply 1
50°31′20,11″ s. š., 14°11′54,93″ v. d.
Fara: fara, hospodářská budova, stodola, ohradní zeď.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat