Seznam kulturních památek v Tatenici

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Tatenice v okrese Ústí nad Orlicí vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

TateniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Bývalá záložna (Q38147172)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105876
Pam. katalog
MIS
Tatenice Tatenice 255
49°52′4,28″ s. š., 16°41′56,8″ v. d.
Bývalá záložna

Památkově chráněno od 25. července 2016.

Zámek Tatenice (Q12058341)


 
 
 
Kategorie „Tatenice Chateau “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38074/6-4085
Pam. katalog
MIS
Tatenice Tatenice 86
49°52′3,49″ s. š., 16°41′51,97″ v. d.
Původně čtyřkřídlý renesanční žerotínský zámek z počátku 17. století, s arkádovým nádvořím, sgrafitovou výzdobou, portály a mimořádnou štukovou výzdobou stropů, která patří k nejbohatším na Moravě. Po požáru na konci 18. století zachována jen 2 křídla zámku, východní a severní.

Památkově chráněno od 14. května 1964.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q28360424)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Tatenice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35334/6-4086
Pam. katalog
MIS
Tatenice střed obce, proti škole, st. 188
49°52′7,42″ s. š., 16°41′50,12″ v. d.
Areál vrcholně barokního venkovského kostela z let 1715–1723 (snad D. Martinelli), zbudovaného nákladem Lichtensteinů.
  • kostel sv. Jana Křtitele, st. 188
  • barokní kaple Panny Marie Pomocné, st. 189
  • hřbitov, ohradní zeď s branami a sochařskou výzdobou, hlavní vstupní brána, barokní kaple Olivetské hory se sousoším Krista a apoštolů, pp. 342
  • nástupní prostor předbraní s pomníkem padlých v 1. sv. válce od O. Czepy, pp. 340, 343
  • schodišťové rameno vstupní brány, nástupní prostor předbraní, pp. 2693
  • socha sv. Jana Evangelisty, socha Panny Marie, pp. 2689/2

Památkově chráněno od 14. května 1964.

Sochy svatého Jana Nepomuckého, svatého Floriána, svatého Rocha (Q38147185)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100109
Pam. katalog
MIS
Tatenice mezi kostelem a zámkem
49°52′4,58″ s. š., 16°41′51,24″ v. d.
Soubor tří autorsky neurčených soch z počátku 18. a 19. století, v barokním a barokem ovlivněném tvarosloví.

Památkově chráněno od 13. března 2003.

Krucifix před farou (Q38147102)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14883/6-4087
Pam. katalog
MIS
Tatenice náves, před farou, pp. 2649/5
49°52′9,47″ s. š., 16°41′51,33″ v. d.
Krucifix I. Pozdně barokní pískovcový krucifix snad z 2. poloviny 18. století, s nepůvodním litinovým korpusem Krista z přelomu 19. a 20. století, doplněný nápisovou deskou s chronogramem 1937, vztahujícím se k obnově díla. Na návsi při hlavní silnici procházející obcí, na volném prostranství před areálem kostela a farou.

Památkově chráněno od 14. května 1964.

Krucifix u čp. 66 (Q38147112)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
91418/6-4087
Pam. katalog
MIS
Tatenice západní okraj obce, při čp. 66, pp. 315/1
49°52′23,7″ s. š., 16°41′37,6″ v. d.
Krucifix VII. Klasicistní autorsky neurčený pískovcový krucifix, s nedochovaným zakončením, zdobený světeckým reliéfem na podstavci.

Památkově chráněno od 14. května 1964.

Krucifix u čp. 195 (Q38147150)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
91419/6-4087
Pam. katalog
MIS
Tatenice pův. jižně od čp. 195, pp. 2649/3
49°52′30,25″ s. š., 16°41′44,37″ v. d.
Krucifix VIII. Nezvěstný, zřejmě zaniklý autorsky neurčený pískovcový Krucifix pozdně barokních forem, s reliéfem Panny Marie Bolestné na podstavci, zakončený na hranolovém pilíři drobným litinovým krucifixem.

Poznámka: .
Památkově chráněno od 14. května 1964.

Sousoší Kalvárie (Q38147086)


 
 
 
Kategorie „Sousoší Kalvárie “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17357/6-4088
Pam. katalog
MIS
Tatenice proti čp. 33, pp. 2649/1
49°52′41,42″ s. š., 16°41′39,57″ v. d.
Klasicistní pískovcové sousoší Kalvárie s přežíváním pozdně barokních forem, autorsky neurčené z roku 1801.

Památkově chráněno od 13. května 1964.

Krucifix u čp. 39 (Q38147160)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45787/6-4087
Pam. katalog
MIS
Tatenice při čp. 39, směr Strážná, pp. 199/1
49°52′51,69″ s. š., 16°41′38,48″ v. d.
Krucifix V. Klasicistní autorsky neurčený pískovcový krucifix, zřízený soukromým donátorem roku 1800, na nízkém jednoduchém podstavci s reliéfem Panny Marie.

Památkově chráněno od 14. května 1964.

Krucifix V Rovinách (Q38147136)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36986/6-4087
Pam. katalog
MIS
Tatenice V Rovinách, v polích západně od obce, pp. 650/1
49°52′15,89″ s. š., 16°41′0,93″ v. d.
Krucifix III. Vysoký klasicistní autorsky neurčený pískovcový krucifix, zřízený soukromým donátorem roku 1850, s bohatou plastickou výzdobou podstavce s reliéfem Panny Marie Bolestné, zdobený na vloženém obelisku reliéfem sv. Antonína Paduánského.

Poznámka: V MonumNetu uvedená parcela 650/1 neexistuje. V Památkovém katalogu zaměřeno na parcelu pp. 4042.
Památkově chráněno od 14. května 1964.

Krucifix za čp. 97 (Q38147208)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40229/6-4087
Pam. katalog
MIS
Tatenice jihozápadní část obce, severozápadně za čp. 97, pp. 417/1
49°51′51,75″ s. š., 16°41′48,07″ v. d.
Krucifix IV. Klasicistní autorsky neurčený krucifix s dvojdílným pískovcovým podstavcem z roku 1832, zdobený v čele reliéfní scénou Útěku sv. Rodiny do Egypta a na vloženém pilíři nástroji Arma Christi. Ve vrcholu doplněn mladším litinovým křížem z počátku 20. století

Památkově chráněno od 14. května 1964.

Krucifix u čp. 106 a 107 (Q38147196)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
91417/6-4087
Pam. katalog
MIS
Tatenice jihozápadní okraj obce, při čp. 106 a 107, pp. 2730
49°51′44,13″ s. š., 16°41′40,43″ v. d.
Krucifix VI. Pozdně barokní, autorsky neurčený pískovcový krucifix, zřízený roku 1763 soukromým donátorem při cestě, kudy chodila procesí od Krasíkova, s vysokým vícedílným podstavcem, zdobeným v čele reliéfem Panny Marie Mariazellské .

Poznámka: V MonumNetu uvedená parcela pp. 2730 neexistuje. V Památkovém katalogu zaměřeno na parcelu pp. 4135
Památkově chráněno od 14. května 1964.

Krucifix u čp. 5 (Q38147123)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37485/6-4087
Pam. katalog
MIS
Tatenice v zahradě při čp. 5, pp. 4/1
49°51′40,34″ s. š., 16°42′1,85″ v. d.
Krucifix II. Vysoký klasicistní pískovcový krucifix, zřízený soukromým donátorem r. 1828, s bohatou reliéfní výzdobou podstavce s postavami světců a pilířem s reliéfy Arma Christi a Piety na čelní straně.

Památkově chráněno od 14. května 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat