Seznam kulturních památek v Sedlci-Prčici

Seznam kulturních památek v obci Sedlec-Prčice v okrese Příbram

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Sedlec-Prčice v okrese Příbram vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

SedlecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jeronýma (Q38094576)


 
   
31855/2-178
Pam. katalog
MIS
Sedlec náměstí 7. května, st. 1, pp. 736/1, 780/1
49°34′23,69″ s. š., 14°31′57″ v. d.
Kostel sv. Jeronýma (st. 1), krucifix (pp. 736/1)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 58 (Q30857341)


 
   
40312/2-3963
Pam. katalog
MIS
Sedlec náměstí 7. května 58
49°34′18,3″ s. š., 14°31′56,55″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 43 (Q38094555)


 
   
50638/2-4415
Pam. katalog
MIS
Sedlec Dr. E. Beneše 43
49°34′15,7″ s. š., 14°31′56,63″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 24. srpna 2000.

Domy čp. 55 a 102 (Q30857335)


 
   
30549/2-3962
Pam. katalog
MIS
Sedlec Dr. E. Beneše 55, 102
49°34′15,99″ s. š., 14°31′55,96″ v. d.
Měšťanské domy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38094561)


 
   
44863/2-179
Pam. katalog
MIS
Sedlec Sedlčanská, proti čp. 133 (křižovatka Sedlčanská, Nechvalická, Komenského), pp. 736/3
49°34′30,78″ s. š., 14°31′38,29″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenný kříž - mezník (Q38094548)


 
   
32161/2-180
Pam. katalog
MIS
Sedlec jižně od hřbitova (Sedlčanská), pp. 713
49°34′32,16″ s. š., 14°31′38,29″ v. d.
Hraniční kámen - mezník (kamenný kříž)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička Ježovka (Q38094568)


 
   
25071/2-177
Pam. katalog
MIS
Sedlec jihozápadně od Sedlce, pp. 572
49°34′11,45″ s. š., 14°30′39,02″ v. d.
Výklenková kaplička Ježovka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PrčiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Most Karla Burky se sochami (Q38050753)


 
   
47006/2-173
Pam. katalog
MIS
Sedlec-Prčice ul. K. Burky, přes Sedlecký potok
49°34′29,89″ s. š., 14°32′8,39″ v. d.
Silniční most se sochami
 • Prčice: pp. 1086, socha sv. Jana Nepomuckého
 • Sedlec u Votic: pp. 744, socha sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Prčice (Q30764504)


 
   
23566/2-172
Pam. katalog
MIS
Prčice K. Burky 1, 170, 171, Ke Stadionu
49°34′39,53″ s. š., 14°32′15,62″ v. d.
Zámek

Poznámka: Zámek včetně parku, ohradní zdi a hospodářského dvora:

 • zámek čp. 1, hospodářský objekt, ohradní zeď s bránou, st. 134/1
 • čp. 170, st. 134/2
 • čp. 171, st. 134/3
 • hospodářský dvůr, pp. 62
 • park, ohradní zeď, pp. 161/1, 161/3
 • Budovy na parcelách st. 168 (neexistuje), 215 a 216 (ruiny hospodářských budov severně od zámku), 221 (drobná stavba u ulice Ke Stadionu), 228 (čp. 168), 229 (čp. 169) nespadají pod památkovou ochranu, jsou chráněny pouze pozemky pod nimi.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Vavřince (Q38050748)


 
   
32753/2-170
Pam. katalog
MIS
Prčice Vítkovo náměstí, st. 1, pp. 17, pp. 1081/6
49°34′37,24″ s. š., 14°32′25,23″ v. d.
Kostel sv. Vavřince:
 • kostel, st. 1
 • ohradní zeď s brankami, pp. 17
 • kříž, pp. 1081/6

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38050744)


 
   
26101/2-175
Pam. katalog
MIS
Prčice Vítkovo náměstí, pp. 1081
49°34′39,43″ s. š., 14°32′23,59″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého:

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Isidora (Q38050737)


 
   
40368/2-174
Pam. katalog
MIS
Prčice Vítkovo náměstí, pp. 1081/1
49°34′39,47″ s. š., 14°32′24,37″ v. d.
Socha sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 71 (Q30764539)


 
   
27285/2-3961
Pam. katalog
MIS
Prčice Vítkovo náměstí 71
49°34′39,76″ s. š., 14°32′26,58″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 115 (Q30764570)


 
   
18602/2-2865
Pam. katalog
MIS
Prčice Vítkovo náměstí 115, nároží Jezerní ulice
49°34′37,47″ s. š., 14°32′27,21″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 6 (Q30764476)


 
   
103767
Pam. katalog
MIS
Prčice Vítkovo náměstí 6, Potoční, K. Burky
49°34′40,98″ s. š., 14°32′23,23″ v. d.
Venkovská usedlost:
 • chlév, dvě stodoly, st. 129/1
 • obytná budova, ohradní zeď, st. 129/2
 • pp. 53/1

Památkově chráněno od 25. listopadu 2009.

Morová kaple (Q38050732)


 
   
19004/2-171
Pam. katalog
MIS
Prčice u silnice na Přestavlky, pp. 1011
49°34′31,52″ s. š., 14°32′29,14″ v. d.
Kaple morová

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Isidora (Q38050759)


   
13007/2-4268
Pam. katalog
MIS
Prčice 49°34′2,6″ s. š., 14°32′31,94″ v. d. Socha sv. Isidora

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Původně uvedena parcela č. 97, tj. severně od stavení Divišovická 119). 1987 poškozena pádem stromu. MIS obsahuje fotografii sochy bez hlavy s ulámanýma rukama v roce 2005 kdesi v depozitáři.
Památkově chráněno od 3. května 1994.

Boží muka (Q38050726)


 
   
32577/2-176
Pam. katalog
MIS
Prčice u silnice do Heřmaniček, pp. 466/2
49°34′58,35″ s. š., 14°32′41,78″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q20182527)


 
   
15846/2-2866
Pam. katalog
MIS
Prčice severně od městečka, poblíž rybníku Fabiánku
49°35′18,41″ s. š., 14°32′37,37″ v. d.
Židovský hřbitov.
 • márnice, st. 155
 • židovský hřbitov, náhrobky, ohradní zeď, pp. 362/1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BolechoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Bolechovice (Q31711000)


 
   
36696/2-36
Pam. katalog
MIS
Bolechovice Bolechovice 1, 24
49°36′41,5″ s. š., 14°30′6″ v. d.
Zámek:
 • zámek čp. 1, st. 1/2
 • ohradní zeď s branou, bez novodobého přístavku, st. 1/3
 • domek čp. 24, st. 1/4
 • st. 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 1/10, 50, 51 - vše bez staveb
 • stodola, st. 1/8
 • st. 1/11, sýpka - bez staveb
 • chlévy, bez novodobého přístavku, st. 1/12
 • kaple sv. Jana Nepomuckého, st. 2
 • zahrada, pp. 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 28/1, ohradní zeď pp. 1/3, 2, 28/1, oplocení pp. 1/2, 1/3, 2
 • altán, pp. 1/3
 • pp. 1/4, 1/5, 1/6, 1/7
 • park - bažantnice, pp. 40/1, 41, 46, 47/1, 47/2, 47/3,
 • park, pp. 44
 • alej k parku, pp. 366
 • brána, pp. 537
 • pp. 364/1 část pozemku

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37011010)


 
   
14255/2-38
Pam. katalog
MIS
Bolechovice východně od vsi, pp. 520
49°36′40,8″ s. š., 14°31′14,18″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DivišoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37172142)


 
   
30327/2-35
Pam. katalog
MIS
Divišovice náves, pp. 895/1
49°36′3,08″ s. š., 14°31′48,9″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

JetřichoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Jetřichovice (Q25106969)


 
   
29933/2-70
Pam. katalog
MIS
Jetřichovice Jetřichovice 1, 5
49°33′5,51″ s. š., 14°31′36,46″ v. d.
Zámek:
 • zámek čp. 1, schodiště do parku se sousoším putti, st. 11
 • služební domek, st. 12
 • špýchar, st. 17
 • zahradnický domek čp. 5, st. 20
 • kaple Panny Marie Bolestné, st. 55
 • park, ohradní zeď, busta muže, socha Saturna, pp. 58
 • pp. 51, 53, část pp. 794

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37319198)


 
   
28744/2-71
Pam. katalog
MIS
Jetřichovice proti zámku čp. 1, pp. 746/4
49°33′4,35″ s. š., 14°31′35,38″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LidkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Lidkovice (Q30791189)


 
   
24239/2-86
Pam. katalog
MIS
Lidkovice Lidkovice 1
49°35′0,49″ s. š., 14°30′8,22″ v. d.
Zámek:
 • zámek čp. 1 s hospodářskými křídly, domek zahradníka, brána, st. 52/1
 • st. 56, 84
 • zahrada, pp. 715/1, 715/2, ohradní zeď, pp. 715/1
 • park, pp. 746/1, 748/1, 748/2, 759, 760
 • rybník, pp. 748/1, 759

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37461091)


 
   
20486/2-87
Pam. katalog
MIS
Lidkovice u domu čp. 6, pp. 808
49°34′58,71″ s. š., 14°30′13,82″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MěšeticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37813438)


 
   
33679/2-88
Pam. katalog
MIS
Měšetice náves, st. 80
49°34′54,38″ s. š., 14°31′7,79″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q37813434)


   
33905/2-263
Pam. katalog
MIS
Měšetice Měšetice 24
49°34′55,18″ s. š., 14°31′9,98″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Včelákova LhotaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 1 (Q30787252)


 
   
19418/2-232
Pam. katalog
MIS
Včelákova Lhota Včelákova Lhota 1
49°32′31,24″ s. š., 14°34′39,96″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: V MonumNetu přiřazeno (zřejmě chybně) k sídelnímu útvaru Na Františku, ačkoliv dané číslo popisné i parcelní jsou přímo ve Včelákově Lhotě.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VrchoticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz Vrchotice (Q30786833)


 
   
36246/2-230
Pam. katalog
MIS
Vrchotice Vrchotice 5, mezi dvěma částmi vsi, při spojovací silnici ke dvoru Na Františku
49°32′39,73″ s. š., 14°33′35,99″ v. d.
Tvrz s hospodářským dvorem

Poznámka: MonumNet uvádí sídelní útvar Na Františku
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38192812)


 
   
46887/2-231
Pam. katalog
MIS
Vrchotice Na Františku, východní část vsi Vrchotice, pp. 1141/1
49°32′38,69″ s. š., 14°33′48,7″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PřestavlkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Přestavlky (Q30856934)


 
   
15541/2-166
Pam. katalog
MIS
Přestavlky Přestavlky 1, náves
49°34′19,94″ s. š., 14°33′6,96″ v. d.
zámek:
 • zámek čp. 1, dělící zdi, st. 1/1
 • býv. deputátnický domek s kovárnou, stáj, st. 1/2
 • sýpka, st. 4
 • zahradní domek se skleníkem, st. 63
 • st. 103, 104 bez staveb
 • park, zahrada, ohradní zeď s bránou, pp. 1
 • pp. 7/1, část pp. 517

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38045672)


 
   
21684/2-167
Pam. katalog
MIS
Přestavlky východně od vsi, pp. 538/5
49°34′20,03″ s. š., 14°33′27,21″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Staré MitroviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště Na Ostrůvku (Q38137868)


   
24504/2-276
Pam. katalog
MIS
Staré Mitrovice Staré Mitrovice 6
49°34′7,47″ s. š., 14°34′11,44″ v. d.
Tvrziště

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VeletínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Stodola u čp. 2 (Q38187224)


   
44125/2-4290
Pam. katalog
MIS
Veletín v usedlosti čp. 2, severní část vsi, st. 9
49°33′19,79″ s. š., 14°28′31,91″ v. d.
Stodola

Památkově chráněno od 8. listopadu 1994.

Stodola u čp. 8 (Q38187229)


 
   
28585/2-4186
Pam. katalog
MIS
Veletín v usedlosti čp. 8, jižní okraj vsi, st. 2
49°33′13,7″ s. š., 14°28′33,22″ v. d.
Stodola

Památkově chráněno od 6. srpna 1990.

UhřiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q30784905)


 
   
32578/2-3964
Pam. katalog
MIS
Uhřice Uhřice 13
49°33′48,33″ s. š., 14°31′37,56″ v. d.
Tvrz:
 • tvrz čp. 13, chlév, st. 8/1
 • sýpka, st. 8/6
 • opěrné pilíře, pp. 121/1

Památkově chráněno od 3. května 1998.

Související článkyEditovat