Seznam kulturních památek v Proseči

Seznam kulturních památek v obci Proseč v okrese Chrudim

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Proseč v okrese Chrudim vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

ProsečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Venkovský dům T. Novákové (Q30868694)


 
   
15018/6-941
Pam. katalog
MIS
Proseč náměstí Dr. Tošovského 61
49°48′21,11″ s. š., 16°6′57,74″ v. d.
Venkovský dům T. Novákové. V chalupě sídlí Muzeum dýmek. Přízemní roubený venkovský dům v kožichu, s dřevěnou podsíní do náměstí, poslední doklad podsíňového řešení, které zde do požáru v pol. 19. stol. převažovalo. V objektu je zřízena pamětní síň Terezy Novákové.

Poznámka: MonumNet uvádí ul. T. Novákové, popisné a parcelní číslo uvedené v MonumNetu i Památkovém katalogu ale odpovídá adrese náměstí Dr. Tošovského 61. Teréza Nováková má pamětní desku na domě Terézy Novákové čp. 74.
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q38051087)


 
   
101153
Pam. katalog
MIS
Proseč náměstí Dr. Tošovského, střed náměstí, pp. 1887/3
49°48′22,23″ s. š., 16°6′59,32″ v. d.
Pozdněbarokní sousoší Nejsvětější Trojice z konce 18. století, na vysokém trojbokém pilíři.

Památkově chráněno od 30. srpna 2004.

Evangelická škola (Q30868703)


 
   
49635/6-6032
Pam. katalog
MIS
Proseč Terézy Novákové 7
49°48′12,92″ s. š., 16°6′45,03″ v. d.
Škola evangelická. Přízemní venkovská roubená evangelická škola, v jádru snad z 18. století, s jednou třídou a bytem, upravená v 1. polovině 19. století na dvoutřídní. Zachována černá kuchyně, síň i vstupní portál.

Památkově chráněno od 18. března 1998.

Evangelický kostel (Q26792360)


 
   
105963
Pam. katalog
MIS
Proseč hřbitov, st. 157
49°48′15,14″ s. š., 16°6′44,65″ v. d.
Empírový evangelický kostel z let 1834–1838, jednolodní bezvěžová stavba s obdélnou emporovou lodí a pravoúhle zakončeným presbyteriem, opatřený sedlovou střechou mezi trojúhelnými štíty.

Památkově chráněno od 3. února 2017.

PasekyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Usedlost čp. 18 (Q30803781)


   
28635/6-935
Pam. katalog
MIS
Paseky Paseky 18
49°46′51,89″ s. š., 16°7′34,24″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1981.  

Pomník obětem II. světové války (Q38046846)


 
   
21761/6-4813
Pam. katalog
MIS
Paseky pp. 1530/2
49°47′22,41″ s. š., 16°7′7,08″ v. d.
Pomník obětem II. světové války. Monument ze světle šedého pískovce. Má obdélnou základnu, která se sestává ze střední, vodorovně umístěné části, kde je uvedeno jméno gen. J. Svatoně a kpt. E. Sosky a letopočet 1944, a ze dvou bočních křídel, pravého - nízkého hrubě opracovaného kvádru, a levého, asi 6 metrového pylonu sestávajícího z pěti hrubě opracovaných kvádrů, na jehož střední části je uveden text: „Hrdinům národní revoluce“ a zcela nahoře je umístěn reliéf státního znaku.

Památkově chráněno od 16. července 1987.

Externí odkazyEditovat