Seznam kulturních památek v Lysé nad Labem

Seznam kulturních památek v obci Lysá nad Labem v okrese Nymburk

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Lysá nad Labem v okrese Nymburk vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Lysá nad Labem editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Klášter (Q12029513)


 
 
 
Kategorie „Monastery in Lysá nad Labem “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27223/2-1866
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem Zámecká 6/13
50°12′7,45″ s. š., 14°50′12,77″ v. d.
Barokní klášter augustiniánú

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Lysá nad Labem (Q15007867)


 
 
 
Kategorie „Lysá nad Labem Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21770/2-1868
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem Zámecká 1/21
50°12′12,02″ s. š., 14°50′2,22″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha stigmatizace svatého Františka (Q37812881)


 
 
 
Kategorie „Statue of the Stigmatisation of Francis of Assisi in Lysá nad Labem “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22731/2-1870
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem Na Františku
50°11′59,2″ s. š., 14°50′20,35″ v. d.
Socha stigmatizace sv. Františka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37812886)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Lysá nad Labem “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20023/2-1871
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem Zámecká
50°12′7,91″ s. š., 14°50′5,29″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Floriána (Q37812891)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19604/2-1872
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem Zámecká
50°12′7,82″ s. š., 14°50′7,29″ v. d.
Socha sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špitál - Muzeum Bedřicha Hrozného (Q30307500)


 
 
 
Kategorie „Bedřich Hrozný Museum “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101924
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem náměstí Bedřicha Hrozného 265/13, Lysá nad Labem
50°12′5,1″ s. š., 14°50′18,04″ v. d.
Špitál - Muzeum Bedřicha Hrozného, s omezením: bez brány

Památkově chráněno od 13. července 2006.

Evangelický sbor (Q37812898)


 
 
 
Kategorie „Protestant church in Lysá nad Labem “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101639
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem náměstí B. Hrozného 442/16
50°12′5,39″ s. š., 14°50′11,4″ v. d.
Areál evangelického sboru s farou

Památkově chráněno od 23. listopadu 2005.

Rodný dům prof. MUDr. Jedličky (Q30724213)


 
 
 
Kategorie „Rudolf Jedlička birth house “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102995
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem náměstí B. Hrozného 13/20
50°12′6,88″ s. š., 14°50′32,57″ v. d.
Měšťanský dům - rodný dům prof. MUDr. Jedličky

Památkově chráněno od 10. června 2008.

Dům čp. 319 (Q30724222)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101211
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem Sojovická 319/21
50°12′2,92″ s. š., 14°50′8,02″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 30. září 2004.

Švejdova cihelna (Q37812904)


 
 
 
Kategorie „Brickyard in Lysá nad Labem “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100046
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem Poblíž čp. 574 v ulici Cihelna
50°12′13,68″ s. š., 14°49′41,93″ v. d.
Cihelna, z toho jen: budova pece cihelny včetně komína

Památkově chráněno od 5. února 2003.

Dům čp. 177 (Q30724210)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100582
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem Husovo náměstí 177/21
50°12′6,34″ s. š., 14°50′27,78″ v. d.
Měšťanský dům

Památkově chráněno od 1. října 2003.

Fara (Q30724229)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104411
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem náměstí B. Hrozného 7
50°12′5,62″ s. š., 14°50′23,46″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 1. července 2011.

Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Q22337497)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Lysá nad Labem) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15264/2-1865
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem náměstí B. Hrozného
50°12′8″ s. š., 14°50′18″ v. d.
Předmětem ochrany je barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele, ohradní zeď se sochařskou výzdobou a příslušné pozemky

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Radnice (Q30724227)


 
 
 
Kategorie „Town hall (Lysá nad Labem) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14687/2-1869
Pam. katalog
MIS
Lysá nad Labem Husovo nám. 23/1
50°12′8,78″ s. š., 14°50′27,78″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Byšičky editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Byšičky - půdorys okrouhlice (Q37025798)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30338/2-1874
Pam. katalog
MIS
Byšičky náves
50°10′50,35″ s. š., 14°47′37,77″ v. d.
barokní ves, založená F. A. Šporkem na půdorysu okrouhlice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dvorec Karlov (Q37025803)


 
 
 
Kategorie „Karlov (Lysá nad Labem) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101805
Pam. katalog
MIS
Byšičky Byšičky 17
50°11′18,76″ s. š., 14°48′8,16″ v. d.
Zemědělský dvůr, původně barokní hospital s kostelem

Památkově chráněno od 2. května 2006.

Dvorce editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička svatého Václava (Q12028050)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Wenceslaus (Dvorce) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16802/2-1867
Pam. katalog
MIS
Dvorce při rozcestí lesních cest
50°11′0,48″ s. š., 14°46′29,62″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Václava se sochami dvou andělů, pozůstatek barokní eremitáže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Litol editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Beniesova vila (Q11127221)


 
 
 
Kategorie „Beniesova vila “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101031
Pam. katalog
MIS
Litol Mírová 147/50
50°11′11,13″ s. š., 14°50′57,2″ v. d.
Vila majitele cukrovaru

Památkově chráněno od 28. dubna 2004.

Související články editovat