Seznam kulturních památek v Kožlanech

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Kožlany v okrese Plzeň-sever vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Kožlany

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q2841151)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Lawrence (Kožlany) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32546/4-1310
Pam. katalog
MIS
Kožlany východní část města, st. 39, pp. 61
49°59′37,31″ s. š., 13°32′49,59″ v. d.
Kostel sv. Vavřince:
  • kostel, st. 39
  • socha sv. Jana Nepomuckého, socha P. Marie, socha sv. Josefa, pp. 61

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Radnice (Q31148776)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19041/4-1311
Pam. katalog
MIS
Kožlany Pražská 135
49°59′41,62″ s. š., 13°32′53,27″ v. d.
budova radnice bez dvorních staveb

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bývalá hospoda (Q31148759)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23767/4-1312
Pam. katalog
MIS
Kožlany Pražská 278
49°59′41,22″ s. š., 13°32′49,26″ v. d.
bývalý hostinec čp. 278 s dvorními křídly, nyní městská knihovna

Poznámka: Dříve bylo v MonumNetu uvedeno pod názvem pivovar.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rodný dům dr. Edvarda Beneše (Q31148731)


 
 
 
Kategorie „Birth house of Edvard Beneš “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10161/4-4996
Pam. katalog
MIS
Kožlany Pražská 101
49°59′39,52″ s. š., 13°32′32,58″ v. d.
Městský dům - rodný dům dr. Edvarda Beneše, městský dům, bez dvorních staveb.

Poznámka: dříve MonumNet uváděl rodinný dům místo městský dům.
Památkově chráněno od 27. března 1995.

Dům čp. 299 s bývalou hrnčířskou dílnou (Q31148742)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46360/4-4001
Pam. katalog
MIS
Kožlany Na Drahách 299, Spojovací, západní část města
49°59′33,14″ s. š., 13°32′7,95″ v. d.
městský dům s bývalou hrnčířskou dílnou:
  • dům s hrnčířskou dílnou čp. 299, komín, st. 393, pp. 4151
  • kolna, st. 562

Poznámka: Dříve MonumNet uváděl rodinný dům.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q10288237)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Kožlany “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19880/4-1313
Pam. katalog
MIS
Kožlany 1,5 km severozápadně od městečka nedaleko kamenolomu, pp. 2973
50°0′8,06″ s. š., 13°31′44,65″ v. d.
židovský hřbitov s náhrobky, márnice s rituálním stolem, ohradní zeď

Poznámka: U cesty navazující na ulici Na Výfuku.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Angerbach (Q10823845)


 
 
 
Kategorie „Angerbach (Kožlany) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45133/4-1315
Pam. katalog
MIS
Kožlany severovýchodně od města, nad soutokem Hradeckého potoka a Javornice, pp. 4146/1
49°59′56,11″ s. š., 13°33′34,09″ v. d.
hrad Angerbach, zřícenina a archeologické stopy

Poznámka: dříve MonumNet uváděl tvrz místo hrad.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dřevec

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q37170108)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34169/4-1210
Pam. katalog
MIS
Dřevec náves, st. 67
49°58′16,64″ s. š., 13°32′19,36″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q37170141)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24404/4-1314
Pam. katalog
MIS
Dřevec u polní cesty severovýchodně od vsi, u vrcholu Homole, pp. 1694
49°58′30,47″ s. š., 13°32′52,54″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37170125)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23416/4-1209
Pam. katalog
MIS
Dřevec západně od vsi, rozcestí silnice na Kralovice a polní cesty, pp. 1599
49°58′22,33″ s. š., 13°31′52,35″ v. d.
Boží muka

Poznámka: MonumNet dříve uváděl: při cestě na Všehrdy
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hedčany

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Bývalá obecná škola s kaplí (Q37273676)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105640
Pam. katalog
MIS
Hedčany Hedčany 27, náves
49°59′14,12″ s. š., 13°34′21,43″ v. d.
Bývalá obecná škola s kaplí

Památkově chráněno od 10. června 2015.

  Sýpka se stodolou u čp. 4 (Q37273663)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52892/4-1211
Pam. katalog
MIS
Hedčany Hedčany 4
Sýpka se stodolou

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 16. ledna 1967.

  Sroubek u čp. 6 (Q37273649)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52510/4-1212
Pam. katalog
MIS
Hedčany Hedčany 6
Sýpka – sroubek

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 3. ledna 1964.

Hodyně

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Křtitele (Q37279795)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John the Baptist (Hodyně) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32689/4-1213
Pam. katalog
MIS
Hodyně při jihovýchodním okraji vsi, st. 1
49°57′34,63″ s. š., 13°31′56,38″ v. d.
Kaple sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat