Seznam kulturních památek v Hlinsku

Seznam kulturních památek v obci Hlinsko v okrese Chrudim

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Hlinsko v okrese Chrudim vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

HlinskoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Radnice (Q30869075)


 
   
25834/6-837
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Poděbradovo náměstí 1
49°45′35,46″ s. š., 15°54′20,23″ v. d.
Radnice. Jednopatrová budova z roku 1792 zachovávající retardované zploštělé formy barokní. Nad vystupujícím rizalitem v průčelí věž z roku 1839.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Budovcovo nábřeží 59 (Q30869040)


 
   
102470
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Budovcovo nábřeží 59
49°45′41,87″ s. š., 15°54′22,97″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 20. srpna 2007.

Čelakovského 182 (Q30869005)


 
   
11254/6-5928
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Čelakovského 182
49°45′43,35″ s. š., 15°54′24,59″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 4. dubna 1996.

Čelakovského 180 (Q30868970)


 
   
47817/6-5487
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Čelakovského 180
49°45′43,39″ s. š., 15°54′24,09″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Pickův dům (Q30868945)


 
   
21947/6-5493
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Veleslavínova 178
49°45′43,88″ s. š., 15°54′23,61″ v. d.
Venkovský dům s kolnou a stodolou

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 25. června 1990.

Čelakovského 62 (Q30868943)


 
   
46888/6-5490
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Čelakovského 62
49°45′42,94″ s. š., 15°54′22,13″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 24. června 1990.

Čelakovského 134 (Q37274512)


 
   
18768/6-5491
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Čelakovského 134
49°45′43,41″ s. š., 15°54′21,89″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 24. června 1990.

Veleslavínova 159 (Q30868890)


 
   
17249/6-5478
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Veleslavínova 159
49°45′44,32″ s. š., 15°54′21,41″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Veleslavínova 158 (Q30868906)


 
   
26949/6-5492
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Veleslavínova 158
49°45′44,66″ s. š., 15°54′20,95″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Veleslavínova 157 (Q30868942)


 
   
37819/6-5479
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Veleslavínova 157
49°45′45,28″ s. š., 15°54′20,87″ v. d.
Venkovský dům. Hospoda U svatého Huberta.

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Veleslavínova 161 (Q30868931)


 
   
18560/6-5481
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Veleslavínova 161
49°45′45,59″ s. š., 15°54′22,05″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Veleslavínova 162 (Q30868930)


 
   
41671/6-5482
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Veleslavínova 162
49°45′45,76″ s. š., 15°54′22,69″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Veleslavínova 318 (Q30868927)


 
   
47816/6-5486
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Veleslavínova 318
49°45′46,08″ s. š., 15°54′23,32″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Příčná 466 (Q30868926)


 
   
32876/6-5483
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Příčná 466
49°45′46,41″ s. š., 15°54′22,43″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Příčná 416 (Q30868923)


 
   
42251/6-5495
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Příčná 416
49°45′46,97″ s. š., 15°54′22,9″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Příčná 361 (Q30868916)


 
   
47815/6-5485
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Příčná 361
49°45′46,95″ s. š., 15°54′21,8″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Příčná 362 (Q30868896)


 
   
21470/6-5484
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Příčná 362
49°45′46,55″ s. š., 15°54′21,49″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Příčná 400 (Q30868876)


 
   
33684/6-5494
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Příčná 400
49°45′46,3″ s. š., 15°54′20,56″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet uvádí jako název ulice Betlém.
Památkově chráněno od 1. ledna 1990.

Rychta (Q30868885)


 
   
22046/6-838
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Jungmannova 401, Husova
49°45′46,79″ s. š., 15°54′9,26″ v. d.
Rychta. Měšťanský dům se zděným přízemním a roubeným patram, situovaný do exponovaného prostoru pod kostelem, kam od domu vede mohutné schodiště. Pravá část zděného přízemí byla určena pro chlév a chlívky, levá strana jako skladiště a snad dříve i obchod. Téměř celé patro je roubené a sloužilo jako bytový prostor. Na delší straně domu, která tvoří průčelí, je v prostřední třetině patra dřevěná pavlač, jejíž tři sloupky se opírají o konec přesazené střechy, která ji kryje.

Poznámka: V RÚIAN je adresa Jungmannova 401, ačkoliv ve skutečnosti schodiště patří k ulici Husově. MonumNet uvádí neexistující název ulice Pod kostelem.
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Kostel Narození Panny Marie/Narození Páně (Q27378020)


 
   
32941/6-834
Pam. katalog
MIS
Hlinsko Faráře Toufara, st. 161
49°45′48,35″ s. š., 15°54′6,6″ v. d.
Kostel Narození P. Marie/Narození Páně. Barokní jednolodní neorientovaný kostel s polokruhovitě zakončeným kněžištěm, z let 1730-1745. Z původního strženého orientovaného gotického kostela pojata do nové stavby věže namířené k jihu stará věž. Z ní se zachoval gotický výklenek a ostění oken.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Socha svatého Václava (Q37274478)


 
   
101539
Pam. katalog
MIS
Hlinsko u kostela Narození Panny Marie, pp. 617
49°45′48,32″ s. š., 15°54′7,09″ v. d.
Socha sv. Václava. Kvalitní ukázka východočeského venkovského baroka, vycházející z Devotyho okruhu.

Poznámka: Původně byla umístěna na mostě přes potok Drachtinka v Jungmannově ulici, který ještě na konci 19. století tvořil vstup do města od západu. Podle textu Památkového katalogu je umístěna na jižní straně kostela, podle mapy Památkového katalogu na východní straně kostela jako jižnější z dvojice soch.
Památkově chráněno od 3. června 2005.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37274452)


 
   
101538
Pam. katalog
MIS
Hlinsko u kostela Narození Panny Marie, pp. 617
49°45′48,69″ s. š., 15°54′7,01″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Kvalitní ukázka východočeského venkovského baroka, vycházející z Devotyho okruhu.

Poznámka: Původně byla umístěna na mostku přes Srnský potok v Hálkově ulici, který ještě na konci 19. století tvořil vstup do města od severovýchodu. Podle textu Památkového katalogu je umístěna na jižní straně kostela, podle mapy Památkového katalogu na východní straně kostela jako severnější z dvojice soch.
Památkově chráněno od 3. června 2005.

Pomník rudoarmějců (Q37274498)


   
17971/6-836
Pam. katalog
MIS
Hlinsko hřbitov u kostela, pp. 617
49°45′54,72″ s. š., 15°53′59,73″ v. d.
Pomník rudoarmějců – hrob rudoarmějců. Pomník deseti rudoarmějců uprostřed hlavní cesty v horní části hřbitova.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

ChlumEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q27429784)


 
   
22920/6-859
Pam. katalog
MIS
Chlum v centru obce
49°42′58,79″ s. š., 15°52′2,27″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla:
  • zděný bezvěžový barokní kostel sv. Petra a Pavla, st. 81
  • dřevěná zvonice, st. 149/2
  • kamenný krucifix s kamennými sloupky s ohrazením, pp. 1127/30

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat