Seznam kulturních památek v Železném Brodě

Seznam kulturních památek v obci Železný Brod v okrese Jablonec nad Nisou

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Železný Brod v okrese Jablonec nad Nisou vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Železný BrodEditovat

ZSJ Železný Brod-středEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kašna se sochou Panny Marie Immaculaty (Q38233385)


 
   
33574/5-142
Pam. katalog
MIS
Železný Brod náměstí 3. května
50°38′32,74″ s. š., 15°15′13,31″ v. d.
Kašna se sochou P. Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Spořitelna a muzeum (Q61793641)


 
   
15041/5-121
Pam. katalog
MIS
Železný Brod náměstí 3. května 37, severní strana náměstí
50°38′34,66″ s. š., 15°15′13,55″ v. d.
Objekt spořitelny z roku 1936 je výraznou moderní stavbou od architekta Jindřicha Freiwalda a jeho společníka Jaroslava Böhma. Nárožní stavba spořitelny nepravidelného půdorysu vyplňuje severovýchodní část náměstí a zaoblením západního průčelí kopíruje konfiguraci ulice ústící z náměstí. Jedná se o dvoupatrový kubický objekt s rovnou střechou opatřený cihelným obkladem, ke kterému do úrovně prvního patra přiléhá na západním průčelí přesahující část opatřená původně travertinovým obkladem. Na vstupním průčelí tento přesah vytváří jakýsi rizalit ukončený terasou, který tvoří protipól zachovaného průčelí „Klemencovska“. Centrální část se vstupy do spořitelní haly a muzea kryje arkádové podloubí přístupné po předloženém schodišti ukončené terasou a osazené alegorickými sochami Práce v podobě skláře (autor Jaroslav Brychta) a Spořivosti (autor Ladislav Přenosil).

Poznámka: Původně chráněno jen průčelí roubené chalupy Klemencovsko, zabudované v městské spořitelně. Muzeum a spořitelna chráněny od 23. 11. 2018. Při kolaudaci uděleno novostavbě čp. 37 a Klemencovsku čp. 197, nyní má celý komplex původní čp. 37.
Památkově chráněno od 17. června 1963.

Hotel Cristal (Q38233368)


 
   
104833
Pam. katalog
MIS
Železný Brod náměstí 3. května 200, jižní strana náměstí
50°38′31,17″ s. š., 15°15′13,48″ v. d.

Památkově chráněno od 3. července 2012.

Kašna (Q38233375)


 
   
27499/5-124
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Malé náměstí
50°38′35,89″ s. š., 15°15′20,6″ v. d.
Kašna

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Trávníky - Malý rynek
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům Knopovsko (Q33419458)


 
   
33209/5-123
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Malé náměstí 45, Jirchářská
50°38′35,54″ s. š., 15°15′19,96″ v. d.
Městský dům Knopovsko

Poznámka: MonumNet uvádí Havlíčkovo náměstí.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 68 (Q38233378)


 
   
104990
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Malé náměstí čp. 68, Železná, Jirchářská
50°38′36,02″ s. š., 15°15′19,9″ v. d.

Památkově chráněno od 9. ledna 2013.

Dům čp. 69 (Q38233379)


 
   
105537
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Malé náměstí 69, Železná
50°38′36,28″ s. š., 15°15′20,28″ v. d.
městský dům

Památkově chráněno od 6. ledna 2015.

Chalupa Jechovsko (Q31700655)


 
   
35918/5-122
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Malé náměstí 111
50°38′35,52″ s. š., 15°15′21,13″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa Jechovsko

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 141 (Q35822658)


 
   
101215
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Malé náměstí 141
50°38′34,44″ s. š., 15°15′20,74″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 1. října 2004.

Masné krámy (Q38233381)


 
   
20353/5-3542
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Malé náměstí, pod kostelem, parc. 432, 433, 434
50°38′34,85″ s. š., 15°15′22,26″ v. d.
Masné krámy

Poznámka: MonumNet adresu neuvádí.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba Většího s farou (Q21034349)


 
   
19958/5-117
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Malé náměstí, Františka Balatky 132
50°38′34,76″ s. š., 15°15′24,26″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího, hřbitov, smírčí kříž, kostnice, ohradní zeď, fara čp. 132, zahrada, ohradní zeď, ohradní (tarasní) zeď, zvonice, schodiště se sochami.

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Trávníky - Malý rynek
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 131 (Q31700860)


 
   
18260/5-4809
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Františka Balatky 131
50°38′36,53″ s. š., 15°15′26,5″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 129 (Q31700542)


 
   
30375/5-139
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Františka Balatky 129
50°38′37,57″ s. š., 15°15′27,76″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům če. 85 (Q38233388)


 
   
34731/5-138
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Františka Balatky če. 85
50°38′37,56″ s. š., 15°15′29,34″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa (pův. čp. 153)

Poznámka: Dům če. 85 ani čp. 153 není v registru adres. Na uvedené parcele č. 362 (mezi domy čp. 129 a 154) se nachází dům čp. 886.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 154 (Q31700481)


 
   
21610/5-137
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Františka Balatky 154
50°38′27,1″ s. š., 15°14′29,4″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa

Poznámka: Dříve MonumNet uváděl ul. Horská
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost Folkertovsko (Q38233390)


 
   
36491/5-144
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Hluboká če. 84
50°38′36,3″ s. š., 15°15′22,41″ v. d.
Městský dům - roubená usedlost Folkertovsko

Poznámka: pův. čp. 113
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 220 (Q31700413)


 
   
22459/5-130
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Hluboká 220
50°38′37,57″ s. š., 15°15′24,52″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa

Poznámka: MonumNetu uvádí adresu Trávníky
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 207 (Q31700349)


 
   
18130/5-131
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Hluboká 207
50°38′38,54″ s. š., 15°15′23,15″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chalupa Grossovsko (Q31700275)


 
   
39937/5-126
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Hluboká 262
50°38′39,55″ s. š., 15°15′24,34″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa Grossovsko

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Dům čp. 157 (Q31700209)


 
   
22482/5-132
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Hluboká 157, parc. 256
50°38′39,48″ s. š., 15°15′23,4″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa. Objekt patřil mezi nejautentičtěji zachované stavby v širším regionu díky dochované celoroubené konstrukci, původnímu tvaru čelního štítu, krovu a střechy a řadě cenných detailů z jednotlivých etap vývoje zdejší zástavby. V prosinci 2015 byl demolován.

Poznámka: zanikla
Památkově chráněno od 17. června 1963.
Památková ochrana zrušena 17. června 2016.

Dům čp. 120 (Q31700725)


 
   
20695/5-4808
Pam. katalog
MIS
Železný Brod V Trávníkách 120, Hluboká
50°38′38,4″ s. š., 15°15′24,05″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Trávníky
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 158 (Q31700949)


 
   
39031/5-134
Pam. katalog
MIS
Železný Brod V Trávníkách 158
50°38′38,51″ s. š., 15°15′25,38″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa

Poznámka: MonumNet uvádí název ulice Trávníky.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 177 (Q31701019)


 
   
15260/5-133
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Železný Brod 177
50°38′37,57″ s. š., 15°15′24,52″ v. d.
Městský dům

Poznámka: Dům poblíž ul. Zahradnická, MonumNet uvádí adresu Trávníky, v registru adres není přiřazen k žádné ulici.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 191 (Q31701086)


 
   
21407/5-129
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Zahradnická 191
50°38′38,87″ s. š., 15°15′27,54″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 204 (Q31701153)


 
   
23161/5-135
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Zahradnická 204
50°38′39,16″ s. š., 15°15′27,22″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chalupa Vélovsko (Q31701216)


 
   
29988/5-125
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Zahradnická 242
50°38′37,57″ s. š., 15°15′24,52″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa Vélovsko

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Trávníky.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 119 (Q31701281)


 
   
29441/5-136
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Zahradnická 119
50°38′40,24″ s. š., 15°15′25,88″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 76 (Q31701485)


 
   
101550
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Křížová 76
50°38′38,47″ s. š., 15°15′19,19″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa

Památkově chráněno od 15. června 2005.

Dům čp. 61 (Q31701345)


 
   
101518
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Jirchářská 61
50°38′39,62″ s. š., 15°15′18,79″ v. d.
Městský dům roubená chalupa

Památkově chráněno od 23. května 2005.

Dům če. 82 (Q38233335)


 
   
100909
Pam. katalog
MIS
Železný Brod U Valchy če. 82
50°38′39,79″ s. š., 15°15′16,87″ v. d.
Městský dům

Poznámka: U spojky od Štefánikovy ulice k Bělišti. Ulice s názvem U Valchy není v registru adres, registr adres nepřiřazuje dům k žádné ulici.
Památkově chráněno od 12. února 2004.

Chalupa Huškovsko (Q33419470)


 
   
35429/5-145
Pam. katalog
MIS
Železný Brod U Valchy 32
50°38′40,23″ s. š., 15°15′17,62″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa Huškovsko

Poznámka: U spojky od Štefánikovy ulice k Bělišti. Ulice s názvem U Valchy není v registru adres, registr adres nepřiřazuje dům k žádné ulici.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ZSJ Těpeřská stráňEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Chalupa Teprovsko (Q31700792)


 
   
16650/5-146
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Štefánikova 29
50°38′39,23″ s. š., 15°15′14,58″ v. d.
Městský dům - roubená chalupa Teprovsko

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého (Q38233328)


 
   
17216/5-140
Pam. katalog
MIS
Železný Brod u Žernovníku proti Bělišti před muzeem čp. 57, parc. 1095
50°38′38,82″ s. š., 15°15′17,49″ v. d.
Sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Jirchářská, mapy a registr adres nepřiřazují muzeum žádné ulici.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Křtitele (Q38233341)


 
   
28240/5-141
Pam. katalog
MIS
Železný Brod u Žernovníku proti Bělišti před muzeem čp. 57, parc. 1095
50°38′38,82″ s. š., 15°15′17,49″ v. d.
Socha sv. Jana Křtitele

Poznámka: MonumNet uvádí ul. Jirchářská, mapy a registr adres nepřiřazují muzeum žádné ulici.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům Na Bělišti - městské muzeum (Q33419483)


 
   
16258/5-120
Pam. katalog
MIS
Železný Brod čp. 57, Běliště
50°38′44,21″ s. š., 15°15′20,82″ v. d.
Městský dům - roubený, barvírna, tzv. Na Bělišti. Městské muzeum v Železném Brodě.

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Běliště, registr adres nepřiřazuje dům žádné ulici.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ZSJ Horecká stráňEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům Fotrovsko (Q31701415)


 
   
13865/5-143
Pam. katalog
MIS
Železný Brod nábřeží Obránců míru 208
50°38′33,79″ s. š., 15°15′29,74″ v. d.
Venkovský dům tzv. Fotrovsko, roubená chalupa. Dříve Monumnet uváděl: Městský dům - roubená chalupa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Centrální kříž na hřbitově (Q38233348)


 
   
101391
Pam. katalog
MIS
Železný Brod hřbitov, Horecká, Františka Balatky, Na stráni, parc. 1240
50°38′40,26″ s. š., 15°15′33,64″ v. d.
Krucifix - centrální kříž

Památkově chráněno od 2. července 2005.

Boží muka (Q38233356)


 
   
16798/5-128
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Šíbeňák, parc. 1257, 3243
50°38′38,57″ s. š., 15°15′34,3″ v. d.
Boží muka

Poznámka: MonumNet uvádí jako umístění "Šíbeňák" a polohu specifikuje dvěma parcelními čísly, tyto parcely však spolu nesousedí. Parcela 1257 je ulice Družstevní jihovýchodně od hřbitova, parcela 3243 je ulice Betlémská podél Žernovníku. Zřejmě se tedy má jednat o dvoje boží muka.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Podezdívka bývalé šibenice (Q38233360)


 
   
45915/5-127
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Šíbeňák, parc. 2589, 2590
50°38′45,56″ s. š., 15°15′32,61″ v. d.
Popraviště - podstavec býv. šibenice, z toho jen: podezdívka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ZSJ BrodecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Českobratrská kaple (Q30525421)


 
   
28749/5-5050
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Komenského 603
50°38′39,55″ s. š., 15°15′24,34″ v. d.
Kaple českobratrská. Ochranovský sbor při Českobratské církvi evangelické v Železném Brodě a Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické.

Poznámka: MonumNet uvádí adresu Brodec.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q21034094)


 
   
34839/5-119
Pam. katalog
MIS
Železný Brod Na poušti, parc. 656
50°38′18,44″ s. š., 15°15′26,58″ v. d.
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: nad Koberovskou ulicí, při zeleně značené turistické trase
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BzíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q24045314)


 
   
36097/5-147
Pam. katalog
MIS
Bzí Bzí
50°39′31,23″ s. š., 15°13′31,76″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33244526)


 
   
38847/5-148
Pam. katalog
MIS
Bzí Bzí 1
50°39′31,29″ s. š., 15°13′33,35″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplanka (Q37026556)


 
   
30669/5-149
Pam. katalog
MIS
Bzí Bzí 58
50°39′33,02″ s. š., 15°13′32,54″ v. d.
Kaplanka Kaplanka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horská KameniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost če. 1 (Q30788164)


 
   
34604/5-21
Pam. katalog
MIS
Horská Kamenice Horská Kamenice če. 1
50°38′33,85″ s. š., 15°17′55,86″ v. d.
Venkovská usedlost, asi 100 m jihojihovýchodně od autobusové zastávky

Poznámka: Původně zřejmě čp. 2, MonumNet uvádí stále čp. 2, MIS přiřazuje rejstříkovému číslu dům če. 1. Čp. 2 ve vsi neexistuje, če. 2 na parcele st. 32 nevypadá na kulturní památku, uvedená parcela st. 291/1 v Horské Kamenici neexistuje, dům če. 1 stojí na parcele st. 38.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 48 (Q30788221)


 
   
23025/5-22
Pam. katalog
MIS
Horská Kamenice Horská Kamenice 48
50°38′33,76″ s. š., 15°17′53,14″ v. d.
Venkovská usedlost, asi 100 m jihojihozápadně od autobusové zastávky

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost če. 13 (Q30788252)


 
   
22728/5-20
Pam. katalog
MIS
Horská Kamenice Horská Kamenice če. 13
50°38′36,64″ s. š., 15°18′2,45″ v. d.
Venkovská usedlost, u silnice ve východní části vsi.

Poznámka: Původně čp. 32, MonumNet uvádí stále čp. 32, MIS přiřazuje rejstříkovému číslo dům če. 13 (ten stojí na parcele st. 10). Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno, ve vsi není budova s čp. 32 ani s če. 32.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 56 (Q30788194)


 
   
46188/5-19
Pam. katalog
MIS
Horská Kamenice Horská Kamenice 56
50°38′36,38″ s. š., 15°18′1,79″ v. d.
Venkovská usedlost, u silnice ve východní části vsi.

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Bozkovské (Q37287458)


 
   
18991/5-23
Pam. katalog
MIS
Horská Kamenice u silnice, jihovýchodně od vsi, lokalita U Matičky, pp. 950
50°38′31,27″ s. š., 15°18′14,58″ v. d.
Socha Panny Marie Bozkovské

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrubá HorkaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 11 (Q33248843)


 
   
29512/5-154
Pam. katalog
MIS
Hrubá Horka Hrubá Horka 11
50°38′47,19″ s. š., 15°15′49,73″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 12 (Q33248825)


 
   
19739/5-155
Pam. katalog
MIS
Hrubá Horka Hrubá Horka 12
50°38′45,74″ s. š., 15°15′47,96″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 13 (Q33248852)


 
   
35175/5-156
Pam. katalog
MIS
Hrubá Horka Hrubá Horka 13
50°38′46,67″ s. š., 15°15′47,77″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 31 (Q33248864)


 
   
19981/5-157
Pam. katalog
MIS
Hrubá Horka Hrubá Horka 31
50°38′47,72″ s. š., 15°15′49,55″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 35 (Q33248834)


 
   
31281/5-158
Pam. katalog
MIS
Hrubá Horka Hrubá Horka 35
50°38′48,11″ s. š., 15°15′49,35″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Piety (Q37294484)


 
   
15467/5-159
Pam. katalog
MIS
Hrubá Horka při cestě do Železného Brodu
50°38′44,54″ s. š., 15°15′48,2″ v. d.
Sousoší Piety

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Malá HorkaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Dům če. 26 (Q37817641)


 
   
26288/5-150
Pam. katalog
MIS
Malá Horka Malá Horka če. 26
50°38′34,77″ s. š., 15°16′47,09″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: původně čp. 1. Ochrana zrušena.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 6. června 2012.

Usedlost če. 27 (Q30792092)


 
   
17920/5-151
Pam. katalog
MIS
Malá Horka Malá Horka če. 27
50°38′33,04″ s. š., 15°16′49,08″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Původně čp. 3, MonumNet uvádí stále čp. 3. Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37817650)


 
   
24354/5-152
Pam. katalog
MIS
Malá Horka st. 139, u kapličky s požární zbrojnicí
50°38′31,74″ s. š., 15°16′45,52″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

StřevelnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38135775)


 
   
33190/5-46
Pam. katalog
MIS
Střevelná před požární zbrojnicí
50°39′23,35″ s. š., 15°16′47,06″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat