Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v Železné Rudě

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Železná Ruda v okrese Klatovy vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Železná RudaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara


   
106375
Pam. katalog
MIS
Železná Ruda Klostermannovo náměstí 43
49°8′13,03″ s. š., 13°14′7,02″ v. d.
Kvalitní příklad původem barokní církevní stavby z poslední čtvrtiny 18. století, upravené v 19. a 20. století. Patrová farní budova na obdélném půdorysu, krytá mansardovou středou. Východně od fary stojí přízemní hospodářské stavení ve štítové orientaci do náměstí, se sedlovou střechou s valbami na jižní straně, obsahující nosnou konstrukci značně archaického typu. Jižně od fary se rozkládá farní zahrada zhruba čtvercového půdorysu, vymezená novodobým oplocením. Ze zahrady je fara přístupná jednoramenným kamenným schodištěm, vlevo od schodiště umístěný kovaný barokní kříž na hranolovém kamenném podstavci (na zahradě pravděpodobně druhotně osazený, snad z místního hřbitova?).

Památkově chráněno od 3. května 2019.

Kostel Panny Marie Pomocné (Q38233297)


 
   
38232/4-3520
Pam. katalog
MIS
Železná Ruda Klostermannovo náměstí, st. 40
49°8′13,78″ s. š., 13°14′6,5″ v. d.
Kostel Panny Marie Pomocné. Centrální stavba na půdorysu šestipaprsčité hvězdy s mohutnou šindelem krytou cibulovitou bání a hranolovou věží nad vstupem. Originální typ barokního kostela postaveného v letech 1727–1732 na místě starší kaple.

Památkově chráněno od 27. března 1964.

Zámek Železná Ruda (Q31471826)


 
   
44235/4-4567
Pam. katalog
MIS
Železná Ruda Klostermannovo náměstí 1
49°8′15,43″ s. š., 13°14′3,66″ v. d.
Čtyřkřídlá drobná zámecká stavba s drobným cca obdélným vnitřním nádvořím. Členění objektu je poměrně strohé, v hlavním průčelí mohutný portál. Z konce 17. století s četnými mladšími úpravami.

Památkově chráněno od 25. července 1991.

Pomník vojenské vzpoury (Q38233305)


 
   
36303/4-3523
Pam. katalog
MIS
Železná Ruda před bývalým zámkem, pp. 519/6
49°8′14,62″ s. š., 13°13′59,86″ v. d.
Pomník vojenské vzpoury. Hranolový žulový památník, připomínající události z léta 1919, kdy došlo v Železné Rudě a okolí ke vzpouře bývalých legionářů. Regionální práce z roku 1919. Původní pamětní deska, připomínající socialistickou vzpouru, byla v roce 1994 odstraněna, poté nahrazena novou deskou věnovanou československým legionářům s upomínkou na vznik Československa.

Památkově chráněno od 27. března 1964.

Pomník na hrobu obětí pochodu smrti a pomník na hrobu tří rudoarmějců (Q38233310)


 
   
20769/4-4112
Pam. katalog
MIS
Železná Ruda hřbitov, pp. 17/4
49°8′4,01″ s. š., 13°13′57,56″ v. d.
Soubor dvou pomníků na městském hřbitově, připomínajících tragické události 2. světové války.
  • pomník z roku 1963 na hrobu obětí pochodu smrti z dubna 1945; v severozápadní části hřbitova nedaleko ohradní zdi. Za pomníkem 3 vzrostlejší smrky.
  • pomník na hrobu tří rudoarmějců, sovětských zajatců, umučených v roce 1942; v severní části hřbitova, hned vedle pomníku obětí pochodu smrti.

Památkově chráněno od 1. prosince 1980.

Socha svatého Jana Nepomuckého na mostě přes Řeznou (Q38233291)


 
   
31217/4-3522
Pam. katalog
MIS
Železná Ruda Sklářská, pp. 69/37
49°8′0,38″ s. š., 13°13′38,99″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Na nízkém hranolovém žulovém soklu stojící pískovcová socha světce v podživotní velikosti. Kamenosochařská barokní práce poměrně kvalitní výtvarné úrovně z doby před polovinou 18. století.

Památkově chráněno od 27. března 1964.

Kaple svatého Antonína a svaté Barbory (Q38233316)


 
   
22511/4-3524
Pam. katalog
MIS
Železná Ruda Špičácká, st. 61
49°8′35,94″ s. š., 13°13′41,64″ v. d.
Drobná zděná kaple zhruba čtvercového půdorysu, na východní straně s polokruhovým závěrem a přetaženou valbovou střechou nad vstupním průčelím na západní straně, nesenou 2 sloupky. V hřebeni šindelové střechy hranolová zvonička. Příklad lidové architektury z 1. poloviny 19. století s nezvyklou půdorysnou dispozicí.

Památkově chráněno od 27. března 1964.

Dům čp. 54 (Q31471747)


 
   
14050/4-4098
Pam. katalog
MIS
Železná Ruda Lyžařská 54
49°8′25,73″ s. š., 13°14′27,74″ v. d.
Venkovský dům. Roubený venkovský dům na vysoké kamenné podezdívce, s přiléhajícím zděným chlévem. Roubené stěny domu jsou pobity šindelem. Zachované tradiční horské stavení zhruba z konce 18. století v působivém krajinném prostředí. Venkovský dům, chlévy. Chalupa obdélného půdorysu s delší stranou cca jihozápad - severovýchod; jedno nadzemní podlaží; pod jihozápadní částí dispozice polosuterén. Vstup ve střední partii jihovýchodní fasády chrání malá předsíňka (veranda). K severovýchodní polovině téže fasády přiléhá přístavba (bývalé chlévy) obdélného půdorysu.

Poznámka: MonumNet původně uváděl jako venkovskou usedlost.
Památkově chráněno od 3. července 1980.

Hojsova StrážEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Q12030469)


 
   
47187/4-4041
Pam. katalog
MIS
Hojsova Stráž jihovýchodní okraj vsi, st. 195
49°12′32,11″ s. š., 13°11′58,46″ v. d.
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie. Zajímavý typ klasicistního kostelíka v šumavské oblasti, vystavěný v letech 1824–1826 na místě dřívější dřevěné kaple. K původním konstrukcím patří krov lodi a presbytáře, všechny klenby, dřevěné stropy ve věži, zvonová stolice, kruchta a vítězný oblouk. Podélná osa probíhá zhruba ve směru severozápad-jihovýchod s presbytářem obráceným na jihovýchod. Zděná omítaná stavba s obdélnou lodí a užším příčně obdélným presbytářem, k němuž na severní straně přiléhá obdélná sakristie. Volná nároží presbytáře jsou lehce zaoblena s odsazením. Nad středem severozápadního průčelí vyrůstá hranolová věž krytá poměrně vysokou jehlancovou střechou.

Památkově chráněno od 30. ledna 1973.

Fara (Q31737086)


 
   
17373/4-4102
Pam. katalog
MIS
Hojsova Stráž Hojsova Stráž 1
49°12′33,58″ s. š., 13°11′58,37″ v. d.
Fara. Přízemní barokní objekt z poloviny 18. století, vytvářející s přilehlým kostelem urbanisticky zásadní kulisu obce. Zápraží pod přesahující střechou chrání plné dřevěné zábradlí. Fara, ohradní zeď, zahrada.

Památkově chráněno od 18. července 1980.

Kaple svaté Kunhuty (Q37279908)


 
   
22131/4-3793
Pam. katalog
MIS
Hojsova Stráž v sedle pod Velkým Prenetem a Malým Prenetem, st. 5
49°14′30,78″ s. š., 13°12′22,11″ v. d.
Kaple sv. Kunhuty. Na samotě stojící kaple s obdélnou lodí, trojboce ukončeným presbytářem se sakristií, v hřebenu střechy polygonální zvonička. Barokní stavba z 18. století, postavená na místě starší gotické kaple, bývalé významné poutní místo.

Památkově chráněno od 28. prosince 1971.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat