Seznam kulturních památek v Černém Dole

seznam Wikipedie

Tento seznam nemovitých kulturních památek v městysi Černý Důl v okrese Trutnov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Černý Důl

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Myslivna (Q33412835)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49090/6-6028
Pam. katalog
MIS
Černý Důl Černý Důl 160
50°39′2,29″ s. š., 15°42′48,6″ v. d.
Patrové stavení myslivny na přibližně čtvercovém půdoryse, se zděným přízemkem a roubeným patrem, vystavěné v 19. století a upravené v 1. třetině 20. století.

Památkově chráněno od 17. února 1998.

Silniční most (Q36857416)


 
 
 
Kategorie „Stone bridge in Černý Důl “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100977
Pam. katalog
MIS
Černý Důl přes říčku Čistá, pp. 953/2, 1026, 1383/2
50°38′5,34″ s. š., 15°42′41,79″ v. d.
Zděný klenutý most z 18. století.

Památkově chráněno od 2. dubna 2004.

Socha Archanděla Michaela (Q36857453)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Michael in Černý Důl “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32926/6-3447
Pam. katalog
MIS
Černý Důl náměstí, pp. 1117
50°38′5,49″ s. š., 15°42′36,87″ v. d.
Barokní kamenné sousoší archanděla Michaela vítězícího nad ďáblem, v mírně podživotní velikosti, z roku 1713. Anděl je oděn ve zbroji s mečem a štítem, levou nohou našlapuje ďáblovi na břicho.

Památkově chráněno od 18. dubna 1964.

Hrob rudoarmějce (Q36857401)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38751/6-5154
Pam. katalog
MIS
Černý Důl náměstí, před čp. 74, pp. 1113
50°38′6,66″ s. š., 15°42′34,19″ v. d.
Hrob rudoarmějce, stélový náhrobek nevelké výtvarné kvality. Odstupněný kvádrový pilíř o celkové výšce 1,5 m v kovovém lichoběžníkovém oplocení, o třech sesazených blocích s hraněnými převodkami, v horní části ukončen tělesem komolého jehlanu. Na kvádrovém bloku uprostřed mramorová deska o rozměru 40 cm x 30 cm s ruským textem: " Sodomka Petro / narozen 1925 / padl za vlast / 4. dubna 1945 /. Na vrchním bloku porcelánová deska s portrétem padlého vojáka. Pod kvádrovým pilířem symbolická teraccová obruba s květinovou výsadbou.

Památkově chráněno od 30. prosince 1987.

Hotel Pošta (Q33412883)


 
 
 
Kategorie „Hotel Pošta (Černý Důl) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11950/6-5554
Pam. katalog
MIS
Černý Důl Černý Důl 77, náměstí
50°38′6,76″ s. š., 15°42′36,74″ v. d.
Jednopatrový zděný dům na hloubkové parcele se štítovým průčelím a podloubím.

Památkově chráněno od 30. března 1992.

Dům čp. 79 (Q33412871)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11951/6-5555
Pam. katalog
MIS
Černý Důl Černý Důl 79, náměstí
50°38′6″ s. š., 15°42′38,77″ v. d.
Přízemní samostatně stojící zděný dům na hloubkové parcele.

Památkově chráněno od 30. března 1992.

Dům čp. 53 (Q33412846)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11952/6-5553
Pam. katalog
MIS
Černý Důl Černý Důl 53, náměstí
50°38′4,39″ s. š., 15°42′36,92″ v. d.
Samostatně stojící tradiční roubený dům s podsíní, jeden z nejstarších dochovaných objektů zástavby obce.

Památkově chráněno od 30. března 1992.

Dům čp. 59 (Q33412857)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11954/6-5552
Pam. katalog
MIS
Černý Důl Černý Důl 59, náměstí
50°38′5,19″ s. š., 15°42′33,13″ v. d.
Zděný přízemní klasicistní dům na hloubkové parcele.

Památkově chráněno od 30. března 1992.

Dům čp. 60 (Q33412894)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11953/6-5551
Pam. katalog
MIS
Černý Důl Černý Důl 60, náměstí
50°38′5,03″ s. š., 15°42′31,94″ v. d.
Maloměstský samostatně stojící přízemní zděný dům ve štítové orientaci.

Památkově chráněno od 30. března 1992.

Kostel svatého Michala (Q28719928)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Michael (Černý Důl) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25245/6-3446
Pam. katalog
MIS
Černý Důl st. 174, pp. 1057
50°38′2,41″ s. š., 15°42′38,27″ v. d.
Renesanční kostel sv. Michaela archanděla,
  • ohradní zeď vymezující nepravidelný sedmiúhelný půdorys, na vnitřní straně s přistavěnými výklenky křížové cesty,
  • krucifix, při bráně na severní straně
  • pomník obětem 1. světové války s přístupovým schodištěm jihovýchodně od kostela na ploše hřbitova – bez památkové ochrany

Památkově chráněno od 18. dubna 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36857435)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100924
Pam. katalog
MIS
Černý Důl při silnici před čp. 10, st. 9/1
50°37′49,99″ s. š., 15°42′42,88″ v. d.
Pískovcový pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti vedle místní komunikace před domem čp. 10, u mostku přes říčku Čistá po levé straně směrem k náměstí.

Památkově chráněno od 20. února 2004.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q37268291)


 
 
 
Kategorie „Church of Holy Trinity (Fořt) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29315/6-3510
Pam. katalog
MIS
Fořt st. 57
50°36′6,18″ s. š., 15°41′54,76″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice, venkovský kostel vystavěný v barokních formách ve 2. polovině 18. století. Jednolodní obdélníková stavba s předsíní a věží v západním průčelí, trojboce uzavřeným presbytářem se sakristií na severní straně a oratoří na jižní straně. Věž uzavřena cibulovou střechou s lucernou, vystupuje nad průčelím o patro.

Památkově chráněno od 20. dubna 1964.

Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37268310)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Fořt “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100913
Pam. katalog
MIS
Fořt u místní komunikace na návsi nedaleko zámku, pp. 54
50°35′53,63″ s. š., 15°41′35,7″ v. d.
Vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého na trojbokém podstavci, datovaná 1750.

Památkově chráněno od 19. února 2004.

Zámek Fořt (Q33310390)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18080/6-4941
Pam. katalog
MIS
Fořt Fořt 1
50°35′51,39″ s. š., 15°41′32,17″ v. d.
Areál sestává ze zámecké budovy, parku a ohradní zdi. Zámek přestavěný z renesanční tvrze, zámek z doby kolem roku 1597 přestavěn a rozšířen pozdně barokně v letech 1794 a 1801 a novorenesančně, park téměř zanikl.

Památkově chráněno od 5. listopadu 1987.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat