Seznam falkenberských knížat

seznam na projektech Wikimedia

Toto je úplný seznam falkenberských knížat. Ve Falkenberském knížectví vyděleném v roce 1313 z Opolského knížectví vládli výhradně Slezští Piastovci. Do Opolského knížectví se včlenilo zpátky po smrti Boleslava V. Heretika roku 1460.

Jméno Vláda Rodiče Životopisná data Poznámky
Boleslav I. Falkenberský 13131362/65 Boleslav I. Opolský 1293/95
1362/65
Knížectví falkenberské mu bylo vyděleno z Opolského knížectví jako úděl roku 1313.
Boleslav II. Falkenberský 1362/651367/68 Boleslav I. Falkenberský 1326/35
1367/68
Jindřich Falkenberský 1362/651382 Boleslav I. Falkenberský cca 1340
14. září 1382
Václav Falkenberský 1362/651369 Boleslav I. Falkenberský cca 1340
1369
Boleslav IV. Opolský 13821421 Boleslav III. Opolský 1363/67
6. květen 1437
Bernard Falkenberský 14211455 Boleslav III. Opolský 1374/78
2./4. duben 1455
Boleslav V. Opolský 14551460 Boleslav IV. Opolský 1394/1400
29. květen 1460
Po jeho smrti Falkenbersko začleněno do Opolska.