Seznam ekonomů

seznam na projektech Wikimedia

Toto je neúplný seznam ekonomů. Jde o významné osobnosti, současné či historické, které jsou či byly experty v oblasti společenské vědy ekonomie.

Ekonomické názory a myšlenky se objevovaly také už v dílech antických filozofů Xenofóna (430–335 př. n. l.), Platóna (427–347 př. n. l.) či Aristotela[1] (348–322 př. n. l.).[2][3] K dalším patřili Marcus Porcius Cato (234–149 př. n. l.) a Marcus Terentius Varro (116–25 př. n. l.), kteří se zabývali zemědělstvím coby hospodářskou činností, později Aurelius Augustinus (354–430 n. l.), ze středověkých myslitelů Tomáš Akvinský (1224–1274),[4] Johannes Duns Scotus (1270–1308) či Johannes Buridanus (1295–1366).[5] Např. Pressman začíná svůj chronologický výčet nejvýznamnějších ekonomů Thomasem Munem (1571–1641),[6] tedy v období rozvinutého merkantilismu, což je ve shodě s Blažkem, který první prvky systematičtějšího ekonomického myšlení řadí do 14.–16. století právě v souvislosti s tímto vznikajícím názorovým směrem, jakkoli ekonomie jako samostatná vědní disciplína vznikla až v 18. století.[5]

AEditovat

BEditovat

CEditovat

ČEditovat

DEditovat

EEditovat

FEditovat

GEditovat

HEditovat

JEditovat

KEditovat

LEditovat

MEditovat

NEditovat

OEditovat

PEditovat

QEditovat

REditovat

SEditovat

TEditovat

VEditovat

WEditovat

ZEditovat

ReferenceEditovat

 1. Ekonomická encyklopedie. Redakce Dr. Jaroslav Jelínek (za kolektiv). 2., přepracované vyd. Svazek 1. (A-O). Praha: Nakladatelství Svoboda, 1984. 775 s. S. 35.  [Dále též jen Jelínek/1.]
 2. JUREČKA, Václav, a kol. Základy ekonomie. Ostrava: Fakulta ekonomická Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 199?. Kapitola 1.3 Vznik a vývoj ekonomie, s. 5. 
 3. SOJKA, Milan. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 541 s. ISBN 978-80-87109-21-2. S. 19–21.  [Dále též jen Sojka.]
 4. Sojka, s. 23.
 5. a b BLAŽEK, Jiří. Základy ekonomie. 2., opravené vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno a Doplněk Brno, 1996. ISBN 80-210-2801-7. Kapitola 2 Stručný přehled dějin ekonomického myšlení, s. 14–19. 
 6. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax PRESSMAN, Steven. Encyklopedie nejvýznamnějších ekonomů. Překlad Jiří Ogrocký. Brno: Barrister & Principal, 2005. 248 s. ISBN 80-86598-57-8. 
 7. Jelínek/1, s. 13.
 8. Sojka, s. 426–427.
 9. Jelínek/1, s. 23.
 10. Sojka, s. 224–225.
 11. Sojka, s. 159.
 12. Jelínek/1, s. 61.
 13. Jelínek/1, s. 62.
 14. a b Sojka, s. 51.
 15. Sojka, s. 372.
 16. a b Sojka, s. 131.
 17. a b Sojka, s. 109.
 18. Jelínek/1, s. 63.
 19. Jelínek/1, s. 63–64.
 20. Jelínek/1, s. 76.
 21. Jelínek/1, s. 76–77.
 22. Sojka, s. 177.
 23. a b Jelínek/1, s. 77.
 24. Sojka, s. 53.
 25. a b Jelínek/1, s. 79.
 26. Jelínek/1, s. 81.
 27. Sojka, s. 387.
 28. Sojka, s. 461.
 29. Jelínek/1, s. 83.
 30. a b Sojka, s. 90.
 31. a b Jelínek/1, s. 88.
 32. Sojka, s. 54.
 33. Jelínek/1, s. 88–89.
 34. a b Jelínek/1, s. 89.
 35. Sojka, s. 167.
 36. Sojka, s. 162.
 37. Jelínek/1, s. 121.
 38. Sojka, s. 223.
 39. Jelínek/1, s. 121–122.
 40. Sojka, s. 287–288.
 41. Sojka, s. 453–454.
 42. Sojka, s. 31.
 43. a b Jelínek/1, s. 125.
 44. Sojka, s. 217.
 45. Sojka, s. 132.
 46. Jelínek/1, s. 126.
 47. Jelínek/1, s. 138.
 48. Sojka, s. 317.
 49. Jelínek/1, s. 169–170.
 50. Jelínek/1, s. 184.
 51. Jelínek/1, s. 196–197.
 52. Jelínek/1, s. 222.
 53. Sojka, s. 137.
 54. Jelínek/1, s. 224.
 55. Jelínek/1, s. 243.
 56. Jelínek/1, s. 243–244.
 57. Jelínek/1, s. 244.
 58. Sojka, s. 239.
 59. Sojka, s. 238–239.
 60. Jelínek/1, s. 245.
 61. Jelínek/1, s. 256.
 62. Jelínek/1, s. 257.
 63. Jelínek/1, s. 259.
 64. Sojka, s. 163.
 65. Sojka, s. 96.
 66. Jelínek/1, s. 289.
 67. Sojka, s. 376–377.
 68. Sojka, s. 226.
 69. Jelínek/1, s. 295.
 70. Sojka, s. 49.
 71. Jelínek/1, s. 296.
 72. Sojka, s. 349–350.
 73. Sojka, s. 50.
 74. Jelínek/1, s. 297.
 75. Jelínek/1, s. 299.
 76. Jelínek/1, s. 299–300.
 77. Jelínek/1, s. 303.
 78. Sojka, s. 275.
 79. Sojka, s. 269.
 80. Sojka, s. 188.
 81. Sojka, s. 160.
 82. Sojka, s. 230.
 83. Sojka, s. 46.
 84. a b Sojka, s. 45.
 85. Sojka, s. 133–134.
 86. Sojka, s. 305–306.
 87. a b Sojka, s. 110.
 88. Sojka, s. 108.
 89. Sojka, s. 244.
 90. Sojka, s. 192.
 91. Sojka, s. 281–282.
 92. Sojka, s. 351.
 93. Sojka, s. 43.
 94. Sojka, s. 289.
 95. Sojka, s. 111–112.
 96. Sojka, s. 116.
 97. a b Sojka, s. 40.
 98. Sojka, s. 395–396.
 99. Sojka, s. 68.
 100. Sojka, s. 41–42.
 101. Sojka, s. 141.
 102. Sojka, s. 100.
 103. Sojka, s. 294.
 104. Sojka, s. 222.
 105. Sojka, s. 388.
 106. Sojka, s. 173.
 107. Sojka, s. 82.
 108. Sojka, s. 321–322.
 109. Sojka, s. 185–186.
 110. Sojka, s. 220.
 111. Sojka, s. 276.
 112. Sojka, s. 30.
 113. a b Sojka, s. 240.
 114. Sojka, s. 229.
 115. Sojka, s. 455–456.
 116. Sojka, s. 427.
 117. Sojka, s. 97.
 118. Sojka, s. 158.
 119. Sojka, s. 347–348.
 120. Sojka, s. 367.
 121. Sojka, s. 355–356.
 122. Sojka, s. 36.
 123. Sojka, s. 428.
 124. Sojka, s. 146–147.
 125. Sojka, s. 359–360.
 126. Sojka, s. 55.
 127. Sojka, s. 69–70.
 128. Sojka, s. 304.
 129. Sojka, s. 95.
 130. Sojka, s. 280.
 131. Sojka, s. 78.
 132. Sojka, s. 89.
 133. Sojka, s. 121.
 134. Sojka, s. .
 135. Sojka, s. 59–60.
 136. Sojka, s. 285.
 137. Sojka, s. 124–125.
 138. Sojka, s. 32.
 139. Sojka, s. 126.
 140. Sojka, s. 339–340.
 141. Sojka, s. 371.
 142. Sojka, s. 437–438.
 143. Sojka, s. 112–113.
 144. Sojka, s. 133.
 145. Sojka, s. 282–283.
 146. Sojka, s. 57.
 147. Sojka, s. 212.
 148. Sojka, s. 153–154.
 149. Sojka, s. 123.
 150. Sojka, s. 313–314.
 151. Sojka, s. 165.
 152. Sojka, s. 136.
 153. Sojka, s. 180.
 154. Sojka, s. 458.