Otevřít hlavní menu

Seznam chráněných území v okrese Semily

Seznam chráněných území v okrese Semily

Toto je seznam chráněných území v okrese Semily aktuální k roku 2016, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Semily.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
922 Anenské údolí PP Anenské údolí &0000000000000001.0500001,05
Kategorie Anenské údolí (natural monument) na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita šafránu bělokvětého 50°46′22″ s. š., 15°25′27″ v. d.
1933 Přírodní rezervace Apolena PR Apolena &0000000000000018.30000018,30
Kategorie Apolena (přírodní rezervace) na Wikimedia Commons
Pískovcové skalní město s věžemi, výskyt netopýrů 50°30′47″ s. š., 15°14′6″ v. d.
1934 Duby v PR Bažantník PR Bažantník &0000000000000014.00000014,00
Kategorie Bažantník (nature reserve) na Wikimedia Commons
Zbytek lipové doubravy a olšiny, ornitologicky významné území 50°33′23″ s. š., 15°11′23″ v. d.
919 Skalní útvar „Želva“ PP Borecké skály &0000000000000029.60000029,60
Kategorie Borecké skály na Wikimedia Commons
Menší skalní město se zbytky reliktních borů 50°32′10″ s. š., 15°14′30″ v. d.
2065 Bozkovské dolomitové jeskyně - Jezerní dóm NPP Bozkovské dolomitové jeskyně &0000000000000005.5400005,54
Kategorie Bozkovské dolomitové jeskyně na Wikimedia Commons
Krasové území s komplexem Bozkovských dolomitových jeskyní a dalšími krasovými jevy. 50°38′51″ s. š., 15°20′19″ v. d.
1760 Bučiny u Rakous NR.jpg PR Bučiny u Rakous &0000000000000024.64000024,64
Kategorie Bučiny u Rakous na Wikimedia Commons
Bučina přirozeného charakteru na opukových srázech Jizery, četné skalní útvary a výchozy 50°37′10″ s. š., 15°11′42″ v. d.
923 Popis obrazku PP Čertova ruka &0000000000000004.0700004,07
Kategorie Čertova ruka na Wikimedia Commons
Křídový pískovcový skalní útvar, zbytek reliktního boru a archeologické naleziště, začleněno do PR Hruboskalsko 50°33′18″ s. š., 15°10′33″ v. d.
63 CHKO Český ráj CHKO Český ráj &0000000000018152.30000018 152,3
Kategorie Český ráj na Wikimedia Commons
50°37′5″ s. š., 15°12′24″ v. d.
1751 Galerie PP Galerie &0000000000000005.5400005,54
Kategorie Galerie (natural monument) na Wikimedia Commons
Ochrana krajinářsky hodnotné skalnaté soutěsky v údolí Jizery s výskytem chráněné rostliny lomikámenu trsnatého (Saxifraga caespitosa). 50°37′13″ s. š., 15°18′17″ v. d.
1935 Hruboskalsko PR Hruboskalsko &0000000000000219.200000219,20
Kategorie Hruboskalsko (nature reserve) na Wikimedia Commons
Rozlehlé pískovcové skalní město 50°33′6″ s. š., 15°11′1″ v. d.
1928 PP Jezírko pod Táborem PP Jezírko pod Táborem &0000000000000000.2900000,29
Kategorie Jezírko pod Táborem na Wikimedia Commons
Zachování stávající početnosti populace silně ohroženého druhu Drosera rotundifolia (rosnatka okrouhlolistá), která je vázána na společenstvo Sphagnum terex - Carex rostrata. 50°30′23″ s. š., 15°21′5″ v. d.
52 CHKO Jizerské hory CHKO Jizerské hory &0000000000035000.00000035 000
Kategorie Jizera Mountains na Wikimedia Commons
50°49′45″ s. š., 15°11′17″ v. d.
918 Skalní hrad Rotštejn v PR Klokočské skály PR Klokočské skály &0000000000000228.130000228,13
Kategorie Klokočské skály na Wikimedia Commons
Mimořádně rozsáhlý souvislý skalní útvar křídového původu a zbytek reliktního boru. Výskyt žebrovice různolisté (Blechnum spicant) 50°35′52″ s. š., 15°12′42″ v. d.
1750 Kovářův mlýn PP Kovářův mlýn &0000000000000000.2300000,23
Kategorie PP Kovářův mlýn 02.JPG na Wikimedia Commons
Paleontologické a stratigrafické naleziště spodního permu 50°34′25″ s. š., 15°23′44″ v. d.
920 Kozákov NPP Kozákov &0000000000000162.830000162,83
Kategorie Kozákov na Wikimedia Commons
Velmi starý geologický útvar vzniklý sopečnou činností, naleziště unikátních minerálů; barevných chalcedonů a odrůd křemen, mořských i sladkovodních cenomanských usazenin obsahující velké množství zkamenělin rostlin a živočichů, významné archeologické naleziště; nejsevernější výskyt člověk doby kamenné a jeho dílny v jeskyni Dobí pec, symbol krajiny Českého ráje, naleziště drahých kamenů a v novodobé historii symbol boje za svobodu našeho lidu. 50°35′38″ s. š., 15°15′48″ v. d.
66 Sněžka v Krkonošském národním parku NP Krkonošský národní park &0000000000036300.00000036 300
Kategorie Karkonosze National Park na Wikimedia Commons
50°44′10″ s. š., 15°44′25″ v. d.
1674 PP Libuňka PP Libuňka &0000000000000003.8000003,80
Kategorie Libuňka (natural monument) na Wikimedia Commons
Meandrovitý přirozený tok Libuňky, téměř 2 km dlouhý s břehovými porosty 50°31′56″ s. š., 15°14′ v. d.
921 Mechové jezírko PP Mechové jezírko &0000000000000006.8000006,8
Kategorie Mechové jezírko na Wikimedia Commons
Jediné jezírko na české straně Krkonoš, velmi bohatá lokalita mechorostů. Zrušena k 1. únoru 2009. Území je součástí 1. zóny NP. 50°44′25″ s. š., 15°32′23″ v. d.
257 Na hranicích PR Na hranicích &0000000000000003.8200003,82
Kategorie Na Hranicích na Wikimedia Commons
Bukový porost s hojným výskytem přesličky obrovské 50°35′2″ s. š., 15°9′8″ v. d.
1927 Nístějka PP Nístějka &0000000000000002.6800002,68
Kategorie Nístějka na Wikimedia Commons
Suťový les na skalních srubech, bohatá květena 50°40′31″ s. š., 15°26′46″ v. d.
5624 Údolí s loukami a lesy v PP Podloučky PP Podloučky &0000000000000116.740000116,74
Kategorie Podloučky (natural monument) na Wikimedia Commons
Luční společenstva xerotermních trávníků a lesní společenstva zachovalých květnatých a vápnomilných bučin s výskytem zvláště chráněných druhů vyvinutá na geologickém podloží slinitých pískovců. 50°36′46″ s. š., 15°12′41″ v. d.
1675 Podtrosecké údolí PR Podtrosecká údolí &0000000000000143.040000143,04
Kategorie Podtrosecká údolí na Wikimedia Commons
Nejrozsáhlejší souvislý komplex mokřadních biotopů v CHKO Český ráj. 50°31′2″ s. š., 15°12′3″ v. d.
529 Vrchol Viol9k v b7val0 PP Prameny Labe PP Prameny Labe &0000000000002886.0000002 886 Nejcennější vrcholové partie Krkonoš v pramenné oblasti Labe. Zrušena k 1. dubnu 2008. Území je součástí 1. zóny NP. 50°47′39″ s. š., 15°28′2″ v. d.
417 Označení NPP Strážník NPP Strážník &0000000000000001.5000001,50
Kategorie Strážník na Wikimedia Commons
Výskyt unikátní krystalografické formy křemene, tzv. hvězdovce 50°36′19″ s. š., 15°26′38″ v. d.
2268 Tachovský vodopád PP Tachovský vodopád &0000000000000001.6000001,60
Kategorie Tachovský vodopád na Wikimedia Commons
Geomorfologický fenomén - kaskáda z kompaktního pěnovce, sintrové povlaky na křemenném pískovci, skalní perforace a jeskyně. 50°31′3″ s. š., 15°13′8″ v. d.
1932 Trosky PP Trosky &0000000000000003.4600003,46
Kategorie Trosky na Wikimedia Commons
Suky nefelinického čediče, symbol Českého ráje 50°30′57″ s. š., 15°13′53″ v. d.
471 Lávka nad řekou Jizerou PR Údolí Jizery u Semil a Bítouchova &0000000000000039.28000039,28
Kategorie Údolí Jizery (nature reserve) na Wikimedia Commons
Kaňonovité údolí s výskytem chráněných živočichů a rostlin. 50°37′22″ s. š., 15°18′16″ v. d.
1929 Údolí Vošmendy PR Údolí Vošmendy &0000000000000013.14000013,14
Kategorie Údolí Vošmendy na Wikimedia Commons
Krasové území s jeskyněmi, ponory a vývěry podzemních vod, krasovými propady, paleontologickými nálezy, luční a lesní společenstva 50°38′58″ s. š., 15°21′33″ v. d.
478 Bučina v dolní části CHÚ PP V bažinkách &0000000000000031.38000031,38
Kategorie V bažinkách na Wikimedia Commons
Smíšený horský les typický pro přirozené lesy Krkonoš. Zrušena k 1. dubnu 2008. Území je součástí 1. zóny NP. 50°44′ s. š., 15°32′18″ v. d.
1711 Vústra PP Vústra &0000000000000002.2400002,24
Kategorie Vústra na Wikimedia Commons
Malý lesní rybníček obklopený mokřadními loukami se vzácnými druhy 50°33′31″ s. š., 15°7′29″ v. d.

PoznámkaEditovat

† jsou označené zaniklé či sloučené chráněné území

ReferenceEditovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.