Seznam chráněných území v okrese Semily

Seznam chráněných území v okrese Semily

Toto je seznam chráněných území v okrese Semily aktuální k roku 2016, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Semily.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1933 Přírodní rezervace Apolena PR Apolena &0000000000000018.30000018,30
Kategorie „Apolena (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Apolena (přírodní rezervace)“ na Wikimedia Commons
Pískovcové skalní město s věžemi, výskyt netopýrů 50°30′47″ s. š., 15°14′6″ v. d.
1934 Duby v PR Bažantník PR Bažantník &0000000000000014.00000014,00
Kategorie „Bažantník (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bažantník (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Zbytek lipové doubravy a olšiny, ornitologicky významné území 50°33′23″ s. š., 15°11′23″ v. d.
919 Skalní útvar „Želva“ PP Borecké skály &0000000000000029.60000029,60
Kategorie „Borecké skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Borecké skály“ na Wikimedia Commons
Menší skalní město se zbytky reliktních borů 50°32′10″ s. š., 15°14′30″ v. d.
2065 Bozkovské dolomitové jeskyně - Jezerní dóm NPP Bozkovské dolomitové jeskyně &0000000000000005.5400005,54
Kategorie „Bozkovské dolomitové jeskyně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bozkovské dolomitové jeskyně“ na Wikimedia Commons
Krasové území s komplexem Bozkovských dolomitových jeskyní a dalšími krasovými jevy. 50°38′51″ s. š., 15°20′19″ v. d.
1760 PR Bučiny u Rakous &0000000000000024.64000024,64
Kategorie „Bučiny u Rakous“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bučiny u Rakous“ na Wikimedia Commons
Bučina přirozeného charakteru na opukových srázech Jizery, četné skalní útvary a výchozy 50°37′10″ s. š., 15°11′42″ v. d.
63 CHKO Český ráj CHKO Český ráj &0000000000018152.30000018 152,3
Kategorie „Český ráj“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Český ráj“ na Wikimedia Commons
50°37′5″ s. š., 15°12′24″ v. d.
1935 Hruboskalsko PR Hruboskalsko &0000000000000219.200000219,20
Kategorie „Hruboskalsko (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hruboskalsko (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Rozlehlé pískovcové skalní město 50°33′6″ s. š., 15°11′1″ v. d.
1928 PP Jezírko pod Táborem PP Jezírko pod Táborem &0000000000000000.2900000,29
Kategorie „Jezírko pod Táborem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jezírko pod Táborem“ na Wikimedia Commons
Zachování stávající početnosti populace silně ohroženého druhu Drosera rotundifolia (rosnatka okrouhlolistá), která je vázána na společenstvo Sphagnum terex - Carex rostrata. 50°30′23″ s. š., 15°21′5″ v. d.
52 CHKO Jizerské hory zasahuje do okresu Semily jen malým cípem u Pasek nad Jizerou CHKO Jizerské hory &0000000000035000.00000035 000
Kategorie „Jizera Mountains“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Jizera Mountains“ na Wikimedia Commons
50°49′45″ s. š., 15°11′17″ v. d.
918 Skalní hrad Rotštejn v PR Klokočské skály PR Klokočské skály &0000000000000228.130000228,13
Kategorie „Klokočské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klokočské skály“ na Wikimedia Commons
Mimořádně rozsáhlý souvislý skalní útvar křídového původu a zbytek reliktního boru. Výskyt žebrovice různolisté (Blechnum spicant) 50°35′52″ s. š., 15°12′42″ v. d.
1750 Kovářův mlýn PP Kovářův mlýn &0000000000000000.2300000,23
Kategorie „Kovářův mlýn“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kovářův mlýn“ na Wikimedia Commons
Paleontologické a stratigrafické naleziště spodního permu 50°34′25″ s. š., 15°23′44″ v. d.
920 Kozákov NPP Kozákov &0000000000000162.830000162,83
Kategorie „Kozákov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kozákov“ na Wikimedia Commons
Velmi starý geologický útvar vzniklý sopečnou činností, naleziště unikátních minerálů; barevných chalcedonů a odrůd křemen, mořských i sladkovodních cenomanských usazenin obsahující velké množství zkamenělin rostlin a živočichů, významné archeologické naleziště; nejsevernější výskyt člověk doby kamenné a jeho dílny v jeskyni Dobí pec, symbol krajiny Českého ráje, naleziště drahých kamenů a v novodobé historii symbol boje za svobodu našeho lidu. 50°35′38″ s. š., 15°15′48″ v. d.
66 Sněžka v Krkonošském národním parku NP Krkonošský národní park &0000000000036300.00000036 300
Kategorie „Karkonosze National Park“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Karkonosze National Park“ na Wikimedia Commons
50°44′10″ s. š., 15°44′25″ v. d.
1674 PP Libuňka PP Libuňka &0000000000000003.8000003,80
Kategorie „Libuňka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Libuňka (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Meandrovitý přirozený tok Libuňky, téměř 2 km dlouhý s břehovými porosty 50°31′56″ s. š., 15°14′ v. d.
257 Na hranicích PR Na hranicích &0000000000000003.8200003,82
Kategorie „Na Hranicích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Hranicích“ na Wikimedia Commons
Bukový porost s hojným výskytem přesličky obrovské 50°35′2″ s. š., 15°9′8″ v. d.
1927 Nístějka PP Nístějka &0000000000000002.6800002,68
Kategorie „Nístějka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nístějka“ na Wikimedia Commons
Suťový les na skalních srubech, bohatá květena 50°40′31″ s. š., 15°26′46″ v. d.
5624 Údolí s loukami a lesy v PP Podloučky PP Podloučky &0000000000000116.740000116,74
Kategorie „Podloučky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podloučky (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Luční společenstva xerotermních trávníků a lesní společenstva zachovalých květnatých a vápnomilných bučin s výskytem zvláště chráněných druhů vyvinutá na geologickém podloží slinitých pískovců. 50°36′46″ s. š., 15°12′41″ v. d.
1675 Podtrosecké údolí PR Podtrosecká údolí &0000000000000143.040000143,04
Kategorie „Podtrosecká údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podtrosecká údolí“ na Wikimedia Commons
Nejrozsáhlejší souvislý komplex mokřadních biotopů v CHKO Český ráj. 50°31′2″ s. š., 15°12′3″ v. d.
417 Označení NPP Strážník NPP Strážník &0000000000000001.5000001,50
Kategorie „Strážník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Strážník“ na Wikimedia Commons
Výskyt unikátní krystalografické formy křemene, tzv. hvězdovce 50°36′19″ s. š., 15°26′38″ v. d.
2268 Tachovský vodopád PP Tachovský vodopád &0000000000000001.6000001,60
Kategorie „Tachovský vodopád“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tachovský vodopád“ na Wikimedia Commons
Geomorfologický fenomén - kaskáda z kompaktního pěnovce, sintrové povlaky na křemenném pískovci, skalní perforace a jeskyně. 50°31′3″ s. š., 15°13′8″ v. d.
1932 Trosky PP Trosky &0000000000000003.4600003,46
Kategorie „Trosky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Trosky“ na Wikimedia Commons
Suky nefelinického čediče, symbol Českého ráje 50°30′57″ s. š., 15°13′53″ v. d.
471 Lávka nad řekou Jizerou PR Údolí Jizery &0000000000000122.200000122,2
Kategorie „Údolí Jizery (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Jizery (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kaňonovité údolí s výskytem chráněných živočichů a rostlin. 50°37′22″ s. š., 15°18′16″ v. d.
1929 Údolí Vošmendy PR Údolí Vošmendy &0000000000000013.14000013,14
Kategorie „Údolí Vošmendy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Údolí Vošmendy“ na Wikimedia Commons
Krasové území s jeskyněmi, ponory a vývěry podzemních vod, krasovými propady, paleontologickými nálezy, luční a lesní společenstva 50°38′58″ s. š., 15°21′33″ v. d.
1711 Vústra PP Vústra &0000000000000002.2400002,24
Kategorie „Vústra“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vústra“ na Wikimedia Commons
Malý lesní rybníček obklopený mokřadními loukami se vzácnými druhy 50°33′31″ s. š., 15°7′29″ v. d.

Zrušená chráněná území Editovat

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
923   PP Čertova ruka &0000000000000004.0700004,07
 
Kategorie „Čertova ruka“ na Wikimedia Commons
Křídový pískovcový skalní útvar, zbytek reliktního boru a archeologické naleziště, začleněno do PR Hruboskalsko 50°33′18″ s. š., 15°10′33″ v. d.
1751   PP Galerie &0000000000000005.5400005,54
 
Kategorie „Galerie (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana krajinářsky hodnotné skalnaté soutěsky v údolí Jizery s výskytem chráněné rostliny lomikámenu trsnatého (Saxifraga caespitosa). 50°37′13″ s. š., 15°18′17″ v. d.
921   PP Mechové jezírko &0000000000000006.8000006,8
 
Kategorie „Mechové jezírko“ na Wikimedia Commons
Jediné jezírko na české straně Krkonoš, velmi bohatá lokalita mechorostů. Zrušena k 1. únoru 2009. Území je součástí 1. zóny NP. 50°44′25″ s. š., 15°32′23″ v. d.
529   PP Prameny Labe &0000000000002886.0000002 886 Nejcennější vrcholové partie Krkonoš v pramenné oblasti Labe. Zrušena k 1. dubnu 2008. Území je součástí 1. zóny NP. 50°47′39″ s. š., 15°28′2″ v. d.
478   PP V bažinkách &0000000000000031.38000031,38
 
Kategorie „V bažinkách“ na Wikimedia Commons
Smíšený horský les typický pro přirozené lesy Krkonoš. Zrušena k 1. dubnu 2008. Území je součástí 1. zóny NP. 50°44′ s. š., 15°32′18″ v. d.

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.