Seznam chráněných území v okrese Pardubice

Seznam chráněných území v okrese Pardubice

Toto je seznam chráněných území v okrese Pardubice aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Pardubice.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1926 PR Baroch &0000000000000031.39000031,39
Kategorie „Baroch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Baroch“ na Wikimedia Commons
Zazemněný rybník, přilehlé rákosiny, lesní a luční společenstva, ornitologická lokalita 50°5′48″ s. š., 15°46′50″ v. d.
2408 PR Bažantnice v Uhersku &0000000000000020.51000020,51
Kategorie „Bažantnice v Uhersku“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bažantnice v Uhersku“ na Wikimedia Commons
Hercynské dubohabřiny, lesák rumělkový a jeho biotop 49°59′49″ s. š., 16°1′58″ v. d.
2419 Bohdanečský rybník NPR Bohdanečský rybník &0000000000000247.760000247,76
Kategorie „Bohdanečský rybník“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bohdanečský rybník“ na Wikimedia Commons
Ornitologická lokalita, ve které se vyskytují hojně zejména bahňáci a další druhy vodních a mokřadních ptáků 50°5′34″ s. š., 15°40′24″ v. d.
2423 PP Boršov u Litětin &0000000000000000.2300000,23
Kategorie „Boršov u Litětin“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Boršov u Litětin“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita hořce hořepníku 50°0′36″ s. š., 16°1′33″ v. d.
2441 Buky u Vysokého Chvojna PR Buky u Vysokého Chvojna &0000000000000005.0000005,00
Kategorie „Buky u Vysokého Chvojna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Buky u Vysokého Chvojna“ na Wikimedia Commons
Květnaté a acidofilní bučiny a páchník hnědý. 50°8′13″ s. š., 15°59′27″ v. d.
5877 Černý Nadýmač PP Černý Nadýmač &0000000000000026.55000026,55
Kategorie „Černý Nadýmač“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Černý Nadýmač“ na Wikimedia Commons
Puchýřka útlá, stanoviště polopřirozené eutrofní vodní nádrže a navazující mokřadní olšiny a vlhké acidofilní doubravy 50°4′25″ s. š., 15°34′55″ v. d.
679 Duny u Sváravy PR Duny u Sváravy &0000000000000012.27000012,27
Kategorie „Duny u Sváravy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Duny u Sváravy“ na Wikimedia Commons
Ochrana význačného geomorfologického prvku – neporušených písečných přesypů (se zbytky psamofilní flóry a fauny). 50°3′14″ s. š., 15°23′35″ v. d.
720 PP Hrozná &0000000000000003.1200003,12
Kategorie „Hrozná“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hrozná“ na Wikimedia Commons
Mrtvé rameno Labe s břehovými porosty, významnými rostlinnými společenstvy a živočichy. 50°8′16″ s. š., 15°48′23″ v. d.
1594 Vstup do obory PR Choltická obora &0000000000000069.15000069,15
Kategorie „Choltická obora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Choltická obora“ na Wikimedia Commons
Přirozené lesní porosty parkového charakteru s monumentálními jedinci dřevin a s výskytem ohrožených druhů živočichů, zejména páchníka hnědého, saproxlických druhů hmyzu, kuňky obecné a dalších 49°58′53″ s. š., 15°36′55″ v. d.
5980 Starý lom v PP Kunětická hora PP Kunětická hora &0000000000000027.25000027,25
Kategorie „Kunětická hora (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kunětická hora (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana saproxylického hmyzu, zejména páchníka hnědého a řady dalších živočichů, potažmo rostlin vázaných na porosty starých doupných stromů, na skalní útvary, suché trávníky a staré sady 50°4′47″ s. š., 15°48′43″ v. d.
721 Labiště pod Opočínkem PP Labiště pod Opočínkem &0000000000000002.6700002,67
Kategorie „Labiště pod Opočínkem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Labiště pod Opočínkem“ na Wikimedia Commons
Mrtvé labské rameno s významnými rostlinnými a živočišnými společenstvy 50°2′27″ s. š., 15°38′40″ v. d.
678 Labské rameno Votoka PP Labské rameno Votoka &0000000000000004.9800004,98
Kategorie „Labské rameno Votoka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Labské rameno Votoka“ na Wikimedia Commons
Ochrana význačného geomorfologického prvku; slepého ramene Labe s významnými rostlinnými společenstvy a živočichy. 50°2′9″ s. š., 15°30′37″ v. d.
2193 Mazurovy chalupy PR Mazurovy chalupy &0000000000000011.62000011,62
Kategorie „Mazurovy chalupy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mazurovy chalupy“ na Wikimedia Commons
Ochrana slatinných luk v lesním komplexu 1,5 km severně Hoděšovic. 50°9′41″ s. š., 15°55′43″ v. d.
680 PP Meandry Struhy &0000000000000041.50000041,50
Kategorie „Meandry Struhy NR“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Meandry Struhy NR“ na Wikimedia Commons
Přirozeně se vyvíjející potok Struha, jeho břehové porosty, lužní les a přilehlé louky, které představují část přirozené polabské krajiny. 50°0′48″ s. š., 15°37′50″ v. d.
729 PP Mělické labiště &0000000000000002.6600002,66
Kategorie „Mělické labiště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mělické labiště“ na Wikimedia Commons
Mrtvé rameno Labe s významnými rostlinnými společenstvy a živočichy. 50°2′2″ s. š., 15°37′41″ v. d.
5965 PP Michnovka-Pravy &0000000000000002.6600002,66
Kategorie „Michnovka - Pravy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Michnovka - Pravy“ na Wikimedia Commons
Dvě bezodtokové tůně s populacemi obojživelníků, zejména čolka velkého a dalších vzácných a ohrožených druhů 50°8′10″ s. š., 15°36′45″ v. d.
256 PR Na Hradech &0000000000000009.5200009,52
Kategorie „Na Hradech“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Hradech“ na Wikimedia Commons
Rybník s přilehlými loukami a opukové stráně se vzácnou květenou 50°6′28″ s. š., 15°33′40″ v. d.
775 Okraj oblasti na březích Chrudimky PP Nemošická stráň &0000000000000007.7300007,73
Kategorie „Nemošická stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nemošická stráň“ na Wikimedia Commons
Terasa dolního toku Chrudimky porostlá dubohabřinou; paleontologické, zoologické a botanické naleziště 50°0′56″ s. š., 15°48′39″ v. d.
725 Pětinoha PP Pětinoha &0000000000000005.7000005,70
Kategorie „Pětinoha“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pětinoha“ na Wikimedia Commons
Rybník s rostlinnými společenstvy s výskytem vzácných druhů rostlin, např. hvězdošem ponořeným 50°2′7″ s. š., 16°6′16″ v. d.
727 PP Přesyp u Malolánského &0000000000000002.6500002,65
Kategorie „Přesyp u Malolánského“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přesyp u Malolánského“ na Wikimedia Commons
Ochrana psamofilní flóry na písečném přesypu, zvláště ostřice pískomilné 50°2′6″ s. š., 15°52′12″ v. d.
724 Přesypy u Rokytna PR Přesypy u Rokytna &0000000000000007.1900007,19
Kategorie „Přesypy u Rokytna“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přesypy u Rokytna“ na Wikimedia Commons
Nenarušené písečné přesypy se zbytky psamofilní vegetace a fauny. 50°6′41″ s. š., 15°53′54″ v. d.
5876 Přírodní památka Rybník Moře PP Rybník Moře &0000000000000007.1900007,19
Kategorie „Rybník Moře“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybník Moře“ na Wikimedia Commons
Významný a pravidelný výskyt kuňky ohnivé. 49°57′47″ s. š., 15°34′51″ v. d.
681 Semínský přesyp NPP Semínský přesyp &0000000000000000.5500000,55
Kategorie „Semínský přesyp“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Semínský přesyp“ na Wikimedia Commons
Zachování biotopu a populace kozince písečného ve společenstvech vyvinutých na vátých píscích. 50°3′27″ s. š., 15°31′21″ v. d.
662 Skalka u Sovolusk PP Skalka u Sovolusk &0000000000000000.7400000,74
Kategorie „Skalka u Sovolusk“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skalka u Sovolusk“ na Wikimedia Commons
Kopcovitý útvar, utvořený ojedinělým sukem spilitové lávy a porostlý teplomilnou dubohabřinou 49°58′18″ s. š., 15°32′44″ v. d.
728 PP Stráň u Trusnova &0000000000000000.2800000,28
Kategorie „Stráň u Trusnova“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stráň u Trusnova“ na Wikimedia Commons
Lokalita ohrožené květeny 49°59′39″ s. š., 16°2′28″ v. d.
722 PP Tůň u Hrobic &0000000000000002.5900002,59
Kategorie „Tůň u Hrobic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tůň u Hrobic“ na Wikimedia Commons
Mrtvé rameno Labe s břehovými porosty, významnými rostlinnými společenstvy a živočichy 50°6′54″ s. š., 15°47′53″ v. d.
467 U parku PR U parku &0000000000000004.4300004,43
Kategorie „U parku (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U parku (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Opukové stráně pod chvojeneckým zámkem s významnou teplomilnou květenou 50°6′33″ s. š., 15°58′59″ v. d.
6000 PP U Pohránovského rybníka &0000000000000064.97000064,97 Populace vzácných a ohrožených xylofágních druhů brouků, zejména lesáka rumělkového a dalších zvláště chráněných druhů živočichů vázaných na mokřadní společenstva 50°4′16″ s. š., 15°44′50″ v. d.
5713 Vesecký kopec PP Vesecký kopec &0000000000000000.6917000,6917
Kategorie „Vesecký kopec“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vesecký kopec“ na Wikimedia Commons
Zbytek písečného přesypu s výskytem vzácných společenstev pískomilné fauny a flóry 50°2′43″ s. š., 15°51′13″ v. d.
1773 Žernov PR Žernov &0000000000000190.800000190,80
Kategorie „Žernov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žernov“ na Wikimedia Commons
Zachování a ochrana krajinářsky a biologicky cenného území 50°5′37″ s. š., 15°56′10″ v. d.

Zrušená chráněná území

editovat
Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
726   PP Polabiny &0000000000000001.8300001,83
 
Kategorie „Polabiny (přírodní památka)“ na Wikimedia Commons
Mrtvé rameno Labe se vzácnými společenstvy rostlin a živočichů 50°8′10″ s. š., 15°48′54″ v. d.

Reference

editovat
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.