Seznam chráněných území v okrese Domažlice

Seznam chráněných území v okrese Domažlice

Toto je seznam chráněných území v okrese Domažlice aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Domažlice.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2442 Bukový les na lokalitě PR Bystřice &0000000000000043.61000043,61
Kategorie „Bystřice (nature reserve) “ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bystřice (nature reserve) “ na Wikimedia Commons
Smíšený horský les přirozené skladby 49°22′53″ s. š., 12°48′42″ v. d.
2088 Les na lokalitě NPR Čerchovské hvozdy &0000000000000326.930000326,93
Kategorie „Čerchovské hvozdy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čerchovské hvozdy“ na Wikimedia Commons
Zbytky přirozených ekosystémů horských a podhorských smíšených bučin 49°22′34″ s. š., 12°48′12″ v. d.
1323 Zbytek lomu PP Červený vrch &0000000000000001.1600001,16
Kategorie „Červený vrch (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červený vrch (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Opuštěný lom se zachovalými žílami pegmatitu 49°28′58″ s. š., 12°51′16″ v. d.
44 Český les, jezero nedaleko Staré Knížecí Huti CHKO Český les &0000000000047300.00000047 300
Kategorie „Český les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Český les“ na Wikimedia Commons
49°48′54″ s. š., 12°29′48″ v. d.
2223 V září 2023 PR Dlouhý vrch &0000000000000021.07000021,07
Kategorie „Dlouhý vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Dlouhý vrch (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Společenstva suťového lesa (lipová javořina, kyselá a květnatá bučina) s typickými druhy rostlin v podrostu 49°34′22″ s. š., 12°38′46″ v. d.
1048 Hadcová skála na lokalitě PR Drahotínský les &0000000000000014.43000014,43
Kategorie „Drahotinský les“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Drahotinský les“ na Wikimedia Commons
Reliktní bor na hadci 49°30′55″ s. š., 12°46′30″ v. d.
108 Přírodní rezervace Herštýni PR Herštýn &0000000000000010.76000010,76 Starý smíšený převážně listnatý porost 49°24′52″ s. š., 13°3′56″ v. d.
114 PP Hora &0000000000000002.7900002,79
Kategorie „Hora (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hora (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Smíšený porost s výskytem áronu skvrnitého 49°24′29″ s. š., 13°4′37″ v. d.
1595 Louka PP Hvožďanská louka &0000000000000006.7500006,75
Kategorie „Hvožďanská louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hvožďanská louka“ na Wikimedia Commons
Pastviny s bohatou vlhkomilnou květenou 49°30′20″ s. š., 12°46′17″ v. d.
5322 Přírodní památka Chodovské skály PP Chodovské skály &0000000000000003.6400003,64
Kategorie „Chodovské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chodovské skály“ na Wikimedia Commons
Zachovalý skalní výchoz českého křemenného valu 49°24′49″ s. š., 12°51′23″ v. d.
148 Pohled na kopec Jezvinec PR Jezvinec &0000000000000010.78000010,78 Smíšený bukový prales s bohatým podrostem 49°19′20″ s. š., 13°4′10″ v. d.
2166 Pohled na louku PP Louka u Staré Huti &0000000000000002.0700002,07
Kategorie „Louka u Staré Huti“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louka u Staré Huti“ na Wikimedia Commons
Mokřadní rašelinné louky a luční prameniště s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin 49°26′10″ s. š., 12°44′25″ v. d.
1596 Louka u Šnajberského rybníka PP Louka u Šnajberského rybníka &0000000000000004.9000004,90
Kategorie „Louka u Šnajberského rybníka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louka u Šnajberského rybníka“ na Wikimedia Commons
Rašelinné a mokřadní biotopy s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v nivě potoka Bystřice 49°24′46″ s. š., 12°51′53″ v. d.
1812 Pohled na bučinu na lokalitě PR Malý Zvon &0000000000000008.0000008,00
Kategorie „Malý Zvon“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malý Zvon“ na Wikimedia Commons
Zbytek autochtonní bučiny Českého lesa s typickými společenstvy 49°32′5″ s. š., 12°38′40″ v. d.
1320 PP Mlýneček &0000000000000000.6700000,67 Syenitový skalní výchoz 49°21′51″ s. š., 12°56′45″ v. d.
1325 Pohled na částečně zatopený lom PP Mutěnínský lom &0000000000000001.7000001,70
Kategorie „Mutěnínský lom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mutěnínský lom“ na Wikimedia Commons
Opuštěný lom v křemenném dioritu mutěnínského pně 49°33′0″ s. š., 12°44′14″ v. d.
1813 Bučina na lokalitě PR Nad Hutí &0000000000000014.04000014,04
Kategorie „Nad Hutí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nad Hutí“ na Wikimedia Commons
Zbytek autochtonní bučiny s typickými společenstvy 49°32′20″ s. š., 12°39′13″ v. d.
1324 Popis obrazku PP Německá hora &0000000000000000.2700000,27
Kategorie „Německá hora (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Německá hora (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Opuštěný lom na uralitizovaný gabronorit kdyňského masivu 49°21′20″ s. š., 13°4′10″ v. d.
274 PR Netřeb &0000000000000013.13000013,13
Kategorie „Netřeb (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Netřeb (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Pralesovitý porost tisu červeného 49°27′51″ s. š., 13°4′41″ v. d.
1321 PP Orlovická hora &0000000000000001.0000001,00 Povrchové důlní dílo po těžbě limonitového klobouku 49°19′36″ s. š., 13°5′9″ v. d.
318 Pohled na bučinu na lokalitě PR Pleš &0000000000000027.69000027,69
Kategorie „Pleš (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pleš (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Listnatý prales s bohatou květenou 49°33′2″ s. š., 12°38′20″ v. d.
1326 Obecní rybník, jeden z chráněných rybníků na lokalitě PR Postřekovské rybníky &0000000000000099.68000099,68
Kategorie „Postřekovské rybníky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Postřekovské rybníky“ na Wikimedia Commons
Soustava rybníků a přilehlých mokřadů se vzácnou zvířenou (koliha velká aj.) 49°27′6″ s. š., 12°49′48″ v. d.
1322 PP Salka &0000000000000001.0000001,00 Zatopená plocha (tzv. jeskyně) po těžbě kyzové břidlice 49°23′12″ s. š., 12°53′22″ v. d.
Tabule na hranici přírodního parku Sedmihoří PřP Sedmihoří &0000000000002762.1000002 762,1
Kategorie „Nature park Sedmihoří“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Sedmihoří“ na Wikimedia Commons
49°37′30″ s. š., 12°52′27″ v. d.
392 PP Skalky na Sádku &0000000000000003.8900003,89 Fragment smrkové bučiny na mimořádně nepříznivém stanovišti 49°26′4″ s. š., 12°46′25″ v. d.
5323 PR Smrčí &0000000000000091.72000091,72 Přirozené a přírodě blízké lesní ekosystémy na skeletovitých svazích s mozaikovitým výskytem vodou 49°21′40″ s. š., 12°47′2″ v. d.
671 PP Sokolova vyhlídka &0000000000000003.5000003,50 Skalní výchoz křemenného valu 49°23′18″ s. š., 12°50′42″ v. d.
409 Bučiny v rezervaci PR Starý Hirštejn &0000000000000037.15000037,15
Kategorie „Starý Hirštejn“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Starý Hirštejn“ na Wikimedia Commons
Přirozený smíšený porost na sutích 49°28′12″ s. š., 12°42′54″ v. d.
2167 Infotabule na Pleši PP Veský mlýn &0000000000000032.04000032,04 Společenstva přechodových rašelinišť a krátkostébelných luk s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin 49°32′2″ s. š., 12°36′11″ v. d.
PřP Zelenov

Reference Editovat

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.