Service Advertising Protocol

protokol firmy Novell pro sítě IPX

Service Advertising Protocol (SAP) je protokol vytvořený firmou Novell pro vyhledávání a oznamování služeb v sítích IPX. SAP dovoluje dynamicky registrovat a rušit služby serverů. Klientským stanicím naopak umožňuje vyhledávat požadované servery a služby.

Každý funkční server v síti Netware oznamuje periodicky dostupnost svých služeb pomocí protokolu SAP; před svým zastavením používá server SAP pro indikaci, že jeho služby nebudou dostupné. Servery v síti s protokolem IPX mohou používat SAP pro svou identifikaci pomocí jména a typu služby. Všechny entity, které používají SAP, musí oznámit pomocí broadcastu své jméno a typ služby; tato dvojice musí být v rámci propojených sítí (IPX internetwork) jednoznačná. Tyto zásady jsou vynucovány správci systému a vývojáři aplikací. V rozsáhlejších sítích může být periodické ohlašování dostupnosti služeb (spolu s výměnou směrovacích informací) zdrojem nezanedbatelného provozu, proto byl protokol SAP v sítích NetWare pracujících s protokoly TCP/IP nahrazen protokolem SLP.

Struktura SAP PDU editovat

SAP pakety se dopravují v IPX paketech s hodnotou 4 v poli Packet Type a s číslem soketu 0x0452. Obsahují jeden nebo více záznamů se strukturou popsanou v následující tabulce:

Pole Oktetů Význam
Operation 2 Operace
Service Type 4 Typ služby
Server Name 48 Jméno serveru
Network Address 4 Číslo sítě
Node Address 6 Číslo uzlu
Socket Address 2 Číslo soketu
Hops to Server 2 Vzdálenost k serveru (hopů)

Pole Operation může nabývat následujících hodnot:

Operace Význam
1 požadavek
2 odpověď
3 vrať nejbližší server (žádost z klientské stanice)
4 odpověď na vrať nejbližší server

Typy služeb editovat

Pole Service Type obsahuje typ serveru nebo služby může nabývat následujících hodnot:

Hodnota Význam
0x0001 Uživatel
0x0002 Uživatelská skupina
0x0003 Tisková fronta
0x0004 Souborový server
0x0005 Úlohový server
0x0006 Gateway
0x0007 Tiskový server
0x0009 Archivní server
0x000A Fronta úloh
0x000B Administrativní objekt
0x0021 SNA brána
0x0024 Vzdálený bridge server
0x0027 TCP/IP brána
0x0047 Ohlašující se tiskový server
0x8000-0x7FFF Rezervováno
0xFFFF Žolík pro libovolnost službu

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Service Advertising Protocol na anglické Wikipedii.

Související články editovat

Externí odkazy editovat